Acasă Articole RTR The European project aiming at valorizing cultural plurality. The case of the...

The European project aiming at valorizing cultural plurality. The case of the LBUS Library in the Europeana Cloud

313
Rezumat

The European project aiming at valorizing cultural plurality. The case of the LBUS Library in the Europeana Cloud

The LBUS Library is the only contributor of Romania in the Europeana Cloud project (2013-2015), participating with two digital collections that are illustrating the ethnic multicultural coexistence in the history of Sibiu. Culture has become a priority on the EU agenda when it was understood that the European integration depends mainly on the cultural integration and the national identity was considered to be the social cohesion vector by rediscovering the cultural and historical values, having the motto “unity in diversity”. This paper is an attempt to reflect the common past of the Romanians, Germans and Hungarians in Transylvania, in the 18th and 19th centuries, reflected in several works, included in the collection “Sibiu – Historical and multicultural coexistence”, the contribution of the LBUS to the Europeana Digital Library.

Keywords : Transylvania, multicultural coexistence, history of Sibiu, the Orthodox Church, cultural development, digital library, Europeana Cloud, European Union

Bibliografie

1. Baritiu, George. Istori’a Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urma / The History of Transylvania. Two Hundred Years Ago, Volumul 1. Sibiiu : Tipografia W. Krafft, 1889.
2. Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul Românilor de pe pământul crăiesc / Historical Contributions Concerning the Romanians Past on Royal Land, Ilarion Puşcariu, Ioan de Preda, Lucian Borcia, Ioan Lupaş, Ion Mateiu, Silviu Dragomir. Sibiiu : Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1913.
3. Hitchins, Keith. Cultură şi naţionalitate in Transilvania / Culture and Nationality in Transylvania, Cluj-Napoca : Editura Dacia, 1972.
4. Laurianu, August Treboniu. Istoria romanilor din timpurile celle mai vechie pino in dillele nostre / The Romanians History from the Ancient Times Until Nowdays, Ediţiunea a doua. Bucuresci : Tipografia Statului dissa Nifone, 1862.
5. Sălcudean, Ileana Nicoleta. Social şi cultural în context european : Resemantizarea culturii în paradigma socio-politică europeană / Social and Cultural in European Context, Cluj-Napoca : Editura Risoprint, 2013.
6. Sartori, Giovanni. Ce facem cu străinii ? Pluralism versus multiculturalism / Pluralism, multiculturalism and Foreigners: an Essay on Multiethnic Society, Bucureşti: Humanitas, 2007.
7. Theilemann, Wolfram G. «Comunităţile bisericeşti şi cultura evanghelică de limba germană în nucleele urbane de migraţie şi modernizare din vechiul Regat al României, între circa 1840-1944» / Church Communities and Evangelical Culture of German Language in the Migration and Modernization Urban Cores of the old Kingdom of Romania, from about 1840-1944 . In : Confluenţe culturale româno-germane. Sibiu : Editura Universităţii « Lucian Blaga », 2008.
8. Biblioteca Digitala a ULBS, site-ul web : http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/ handle/123456789/471
9. Siteul web al proiectului Europeana Cloud: http://pro.europeana.eu/get-involved/projects/project-list/ europeana-cloud

DISTRIBUIȚI