Acasă Articole RTR Tezaur lingvistic şi identitate culturală în Slănic Prahova

Tezaur lingvistic şi identitate culturală în Slănic Prahova

313
Rezumat

Linguistic Treasure And Cultural Identity In Slănic Prahova

The article approaches the origins of local culture in the area of Slănic Prahova, as a double identity space. Based on an ethnological case study conducted in this area since 2014, the article highlights the landmarks that render the originality of the preserving area of traditions and customs, namely rural and urban. The local culture in the Slănic Prahova area has been manifested since the establishment of the city, outlining a rare social space that includes two types of structures: on the one hand there is a rural environment, known by the authentic preservation of the customs and traditions of this area, on the other hand, an urban structure outlined by urban settlements (blocks, cultural institutions, commercial companies.). The article also focuses on the importance of the linguistic elements present in the folkloric creations and their preservation over time.

Keywords: Slănic, local, folklore, culture, linguistics

Bibliografie

1. Andreescu, M. Monografia Slănicului, (în manuscris)./ The Monograph of Slanic (Manuscript), 1945.
2. Arhiva Primăriei Slănic, Documente slănicene, cap. II./ The Archive of Slănic Town Hall, Documents of Slanic, Chapter II.
3. Coatu, N. Folclorul literar românesc – Obiceiuri tradiţionale poezia ceremonială/ Romanian literature folk- Traditional customs ceremonial poetry. Ploiești, Editura Universităţii, 2005.
4. Blaga, L. Trilogia culturii/ The Culture Trilogy. Bucureşti, Editura pentru Literatura Universală, 1969.
5. Bobonea, A. Expresivitatea limbajului în balada populară – Rezumatul tezei de doctorat/ The Experssion of Language in popular ballad- Summary of PhD. Thesis. Sibiu. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2012.
6. Dicţionarul explicativ al limbii române/ The Explanatory Dictionary of Romanian Language. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic, 1996.
7. Dicționar Universal Ilustrat al Limbii Române/ The Ilustration of Universal Dictionary – Romanian Language. București. Editura Litera, 2010.
8. Drăgulescu. R. George Coșbuc – Lumile Limbajului/ George Coșbuc – The worlds of language. Sibiu. Editura Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, 2016.
9. Drăgulescu, R. Studii de stilistică şi limbă literară./ Studies of stylistic and literary language. Sibiu. Editura Alma Mater, 2002.
10. Gafu, C. Aspecte ale cercetării etnologice în spaţiul urban românesc/ Aspects of ethnological research in the Romanian urban space. Ploiești, Editura Karta-Graphic, 2011.
11. Georgescu, C. Monografia oraşului Slănic,( în manuscris). / The Monograph of Slanic Town, 1945.
12. Gorovei, A. Cimiliturile românilor / The Romanians Customs. Bucureşti. Editura Eminescu, 1972.
13. Iorga, N. Istoria Românilor, vol. I,/ The History of Romanians, Vol. I. București, Editura Univers Enciclopedic, 2014.
14. Irimia, D. Structura stilistică a limbii române contemporane/ The sylistic structure of Contemporary Romanian Language. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1968.
15. Pârşcoveanu-Apostolide, A. Noua strălucire a unei bogății străvechi-sarea/ The new glow of a rich ancient- salt. București. Editura Științifică, 1963.
16. Petrescu, V. Slănic Prahova – 470 de ani de atestare documentară/ Slănic Prahova – 470 years of documentary attestation. București, Editura Premier, 2003.
17. Săvulescu, S. Monografia ilustrată a orașului Slănic Prahova/ The Illustration Monograph of Slănic Prahova, 1990.

DISTRIBUIȚI