Acasă Articole RTR Ştefan Trif (Stanciu), Cartea veche spaniolă din fondul catolic al Bibliotecii Academiei...

Ştefan Trif (Stanciu), Cartea veche spaniolă din fondul catolic al Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca (sec. XVI-XIX)

590
Rezumat

Old Spanish Books in the Catholic Fund of the Romanian Academy Library, Branch of Cluj-Napoca (between the 16th and the 19th century)

From the perspective of the cultural history, the present study enhances the circulation of the Spanish book between the 16th and 19th century, i.e. a peripheral type of cultural book for the modern Habsburg Empire. The study represents the result of a research on the book fund written in Spanish located in the historical fund of one of the main Transylvanian libraries: the Academy Library, branch of Cluj-Napoca. Chronologically speaking, according to the number and the thematic area of the Spanish books under investigation, the author analyses the Transylvanian elite’s interest in the culture, language, and civilization of the remote Iberian area in the early modern and modern age.
Keywords: Library, Transylvania, Spain, Spanish language, Spanish culture

Bibliografie
 • Andres Casado de Jesuscristo. La fe y la razón. Ensayo dramático sui generis, en un acto y en verso, Madrid, 1891, Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca, Fond catolic, nr. inv. 87183.
 • Campos, Manuel de. Relacion Del solenne recebimiento que fe hiyo en Lisboa a las fantas Reliquias que se llenaro a la iglesia de San Roque, de la Compania de Jesus a veinte y cinco de Enero, En Alcala, 1589, Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca, Fond catolic, nr. inv. 53746.
 • Chaunu, Pierre. Civilizaţia Europei în secolul Luminilor/ Europe’s Civilisation in the Age of Enlightenment, trad. Irina Mavrodin, vol. I, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986.
 • Denize, Eugen. Relaţiile româno-spaniole până la începutul secolului al XIX-lea/ Romania’s Relationship with Spain up to the Beginning of the 19th Century, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2006.
 • Diaconescu, Marius. Gândirea politică a lui Stefan Jósika cancelarul principelui Sigismund Báthory (Paternitatea unei idei politice, unirea Transilvaniei cu Ţara Românească şi Moldova/ Stefan Jósika, Chancellor of Prince Sigismund Báthory, and His Political Thought (The Authorship of a Political Idea, the Union of Transylvania with Vallachia and Moldova), în Acta Transylvanica, vol. I, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004.
 • Don Preciso. Coleccion de las mejores coplas de sequidillas tiranas y polos que se han compuesto para cantar á la quitarra, Tom II, Madrid, 1805, Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca, Fond catolic, nr. inv. 90906.
 • Ferencz Ünige, Éva. Prima bibliotecă universitară din Cluj Napoca/ The First University Library in Cluj-Napoca, în http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr17/carte-biblio4.html.
 • Campana Jiménez, Francisco. Canto al Juicio Universal, Madrid, 1891, Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca, Fond catolic, Nr. Inv. 85380.
 • Ghitta, Ovidiu (Coord.), Istoricul Universitaţii „Babeş-Bolyai”/ Historical Outline of ”Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012.
 • Jakó, Klára. Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604. (Erdélyi Könyvesházak I., Adattár XVI-XVIII. századi szellemi
  mozgalmaink történetéhez 16/1), Szeged, Editura Scriptum Kft. 1991.
 • Madritano à San Joseph, Michaele, Rmo. P. Fr. Crises de critice artes sive tractatus de vetere et nova critice in quo altera cum altera, confertur, utriusque natura exponitur & fructus enucleantur, Madrid, Tipografia Antonio Marin, 1745.
 • Neumann, Victor. Tentaţia lui Homo europaeus. Geneza spiritului în Europa Centrală şi de Sud-Est/ Temptation of Homo europaeus. The Genesis of the Spirit in Central and South-Eastern Europe, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991.
 • Periş, Lucian. Prezenţe catolice în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească (1601-1698)/ The Catholic Presence in Transylvania, Moldova and Vallachia (1601-1698), Blaj, Editura Buna Vestire, 2005.
 • Sâmbrian, Oana Andreea. Convergenţe româno-spaniole de la Renaştere la Modernism/ Romanian and Spanish Convergencies from Renaissance to Modernism, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013.
 • Stoian, Ion M. Dicţionar religios, termeni religioşi, credinţe populare şi nume proprii/ Religious Dictionary, Religious Concepts, Popular Faith and Proper Names, Bucureşti, Editura Garamond, 1994.
 • Szilas, László. Der Jesuit Alfonso Carillo in Siebenbürgen 1591-1599, Roma, Institutum Historicum S.J., 1966.
 • Tampa, Magdalena. Consideraţii asupra importanţei conservării structurii unei biblioteci româneşti din Transilvania sec. XVIII-XIX – tezaur cultural de însemnătate deosebită/ Remarks on the Significance to Preserve the Structure of a Romanian Library of Transylvania from the 18th-19th Centuries – Cultural Treasure of Significant Value, în Biblioteca şi cercetarea, VII, Cluj-Napoca, 1983.
DISTRIBUIȚI