Acasă Articole RTR Ştefan Firu, Băncile săteşti în deşteptarea spiritului economic şi naţional la românii...

Ştefan Firu, Băncile săteşti în deşteptarea spiritului economic şi naţional la românii din Transilvania

393
Rezumat

Rural banks, catalyst of the economic and national spirit in Transylvania

The present article observes the role played on a large scale by rural banks as catalysts of the economic and national spirit in Transylvanian villages, starting with the early 18th century. The author justly observes that, while rural Transylvanian society was heading towards modernity, banks and bankers begin assuming the role played before by the church and the priests. Closely observing the historical evolutions of some rural banks such as Albina, Mielul, Poiana etc., the author shows how all these enterprises accelerated the formation of a modern economic and national spirit in rural Transylvania.
Keywords: history of Transylvania, formation of economic and national spirit, rural banks, „Albina”, „Mielul”, „Poiana”

Bibliografie
 • Băilă, I., Masa studenţilor / Students’ table, in Transilvania,
  anul 3, ianuarie 1922, nr.1.
 • Brote, E., Organizarea creditului prin băncile româneşti / The
  organization of credit in Romanian banks, Arad, 1904.
 • Dobrescu, V., Istoria băncilor româneşti din Transilvania în
  epoca modernă, 1872-1918 / History of Romanian banks
  in Transylvania in modern times. 1872-1918.
 • Drecin, D., M., Banca „Albina” din Sibiu – Instituţie
  naţională a românilor transilvăneni (1871-1918) / The
  “Albina” Bank from Sibiu – National institution of
  Transylvanian Romanians (1871-1918), Dacia,
  Cluj-Napoca, 1982.
 • Ihrig, Dr. Karl, International Statistik der Genossenschaften
  / International statistics of societies, Berlin, 1928.
 • Lupaş, I., Monografia Casei de Păstrare din Sălişte / The
  monograph of the Sparing House from Sălişte, Sibiu, 1909.
 • Nicolae N. Petra, Băncile româneşti din Ardeal şi Banat /
  Romanian banks from Transylvania and Banat, Cartea
  Românească, Sibiu, 1936.
 • Pavelescu, E., Meşteşug şi negoţ la românii din sudul
  Transilvaniei (sec.XVIII-XIX) / Craft and trade at the
  Romanians from southern Transylvania (18th-19th centuries),
  Edit.Academiei Române, Bucureşti, 1970.
DISTRIBUIȚI