Acasă Articole RTR Sorin Radu, Vespasian Erbiceanu (1865-1943): familia, educația și începutul carierei de magistrat...

Sorin Radu, Vespasian Erbiceanu (1865-1943): familia, educația și începutul carierei de magistrat – pledoarie pentru o monografie

485
Rezumat

Vespasian Erbiceanu: Family, Education and the Beginning of his Magistrat Career – an Advocacy of a Monography

Vespasian Erbiceanu, an erudite magistrate, an excellent connoisseur of Russian law and of the locale Bessarabian norms, distinguished himself by contributing scientifically to the legal science of Romania, but especially through his activity within the framework of Bessarabian justice during 1918-1923. The issue of the Bessarabian justice reform, of the unification and nationalization of the legislation in this province has concerned him during the most important part of his life, from the perspective of the activity set up in Chişinău, as well as from the perspective of the analyst and of the dogmatic. The subject is almost unknown in the respective field of study. The present article proposes to realize a
bibliographic draft of Erbiceanu in the first period of his life, insisting upon the education he received and upon his first activity years in magistracy.
Keywords: Erbiceni Family, history of law, „Curierul judiciar”, Bessarabia, unification of justice

Bibliografie

I. Unpublished sources

Archive documents
a). Central National Historical Archives Bucharest. The Ministery of Justice Fund. Legal Department. Archive I Correspondence;
b). The Vespasian Erbiceanu Personal Archive, preserved by his nephew Mihai Erbiceanu with his wife Elisabeta (Betty) Erbiceanu;

II. Published sources
a) Published documents

 • Ion, V. (editor), Răscoala ţăranilor from 1907. Documente from arhiva Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor / The rebellion of the peasants in 1907. Documents from the archive of the Ministery of Justice and from that of the Ministry of Instruction and of the Cults, collection Documents and witnesses for the history of Romania, under the care of Mihail Roller, Bucureşti, Editura de Stat, 1948.
 • Popescu-Puţuri, Ion, Oţetea, Andrei (coord.), Documente privind marea răscoală a ţăranilor from 1907 / Documents regarding the great rebellion of the peasants in 1907, vol. II, The unfolding of the rebellion, A. Moldova, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

b) Press

 • „Curierul judiciar”, Bucureşti, 1902-1928
 • „Tribuna”, Arad, 1907, 1911
 • „Universul”, 1944

III. General Works

 • Bolovan, Ioan, Bolovan, Sorina Paula (coord.), Schimbare şi devenire în istoria României / Change and growth in the history of Romania. Papers of the International Conference Modernizarea României în secolele XIX-XXI / The Modernization of Romania during the 19th – 21st centuries, Cluj-Napoca, 21-24 May 2007, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii  Transilvane, 2008.
 • Ciupală, Alin, „Cauzele răscoalei from 1907 – între surse şi interpretare istoriografică” / „The causes of the rebellion in 1907 – between sources and historiographical intepretation, in Bolovan, Ioan, Bolovan, Sorina Paula (coord.), Schimbare şi devenire în istoria României / Change and growth in the history of Romania, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2008, p. 13-23.
 • Coman, Lavinia, Constanţa Erbiceanu. O viaţă dăruită pianului. Cercetare monografică / Constanţa Erbiceanu. A life dedicated to the piano. A monographical research, Bucureşti, Editura Meronia, 2005.
 • Leonescu, N.V., Anul 1907. Răscoala ţăranilor / The year 1907. The rebellion of the peasants, Atelierele Grafice „Lumina Moldovei”, Iaşi, 1924.
 • Nastasă, Lucian, Intelectualii şi promovarea socială. Pentru o morfologie a câmpului universitar / The intellectuals and social promotion. For a morphology of the academic field, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004.
 • Idem, „Suveranii” universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale / „The Sovereigns” of the Romanian universities. Selection and promotion mechanisms of the intellectual elite, vol. I, Profesorii Facultăţilor de Filosofie şi Litere (1868-1948) / Professors of the Philosophy and Letters Faculties (1868-1948), Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007.

IV. Special Works

 • Erbiceanu, Constantin Laurenţiu, Iorga, Filip-Lucian, Buiuclii, Bâznoşeni şi Erbiceni. De la succesul economic la dinastia culturală / The families Buiuclu, Bâznoşeanu and Erbiceanu. From economic success to cultural dynasty, available at http://www.fundatiaerbiceanu.ro/images/Buiuclii,%20Baznoseni,%20Erbiceni.doc.pdfp
 • Erbiceanu, Vespasian, Concepţia sociologică a dreptului penal / The sociological conception of penal law, Iaşi, Tipografia H. Göldner, 1898.
 • Idem, Energia naturei from punct de vedere juridic / The energy of nature from the legal point of view, in „Curierul judiciar”, year XI, no. 86from 22 December 1902, p. 709-712 and no. 2 from 5 January 1903, p. 9-12.
 • Idem, Altruismului ca principiu obligator în dreptul pozitiv / Altruism as compulsory principle in positive law, in „Curierul judiciar”, year XII, no. 70 from 30 October 1903, p. 601-605; no. 71 from 2 noiembrie 1903, p. 609-611; no. 72 from 6 noiembrie 1903, p. 617-620; no. 73 from 9 noiembrie 1903, p. 625-629; no. 74 from 13 noiembrie 1903, p. 633-638; no. 75 from 16 noiembrie 1903, p. 641-645.
 • Idem, Cazul soldatului Ispăşoiu / The case of soldier Ispăşoiu, in  „Curierul judiciar”, year XII, no. 59 from 21 September 1903, p. 513-516.
 • Idem, O nouă concepţie a dreptului de proprietate al imaginei / A new concept on the right of image property, in „Curierul judiciar”, year XIII, no. 10 from 5 February 1904, p. 81-84; no. 13 from 15 February 1904, p. 105-108 and no. 14 from 19 February 1904, p. 113-115.
 • Idem, Gabriel Tarde, in „Curierul judiciar”, year XIII, no. 41 from 30 May 1904, p. 318.
 • Idem, Problema metodologică a dreptului nostru civil / The methodological problem of our civil law, in „Curierul judiciar”, year XV, no. 19-20, 22-27, 29-30, 40 from 1906.
 • Idem, Caracterizarea intervenţiei dreptului în viaţa socială / The characterization of the intervention of law in social life, in „Curierul judiciar”, year XV, no. 58 from 17 September 1906, p. 461-462.
 • Idem, Progresele realisate de viaţa juridică română în ultimul restimp de 40 de ani / The progresses made by Romanian legal law in the last 40 years, in „Curierul judiciar”, year XVI, no. 13 from 15 February 1907, p. 97-99.
 • Idem, Bătaia ca pedeapsă. Opinia d-lui Vesp. Erbiceanu, Prim-preşedintele Curţii de Apel from Chişinău / Beating as punishment. The opinion of Mr. Vesp. Erbiceanu, Prime-President of the Appeal Court in Kishinev, in „Curierul judiciar”, no. 2, 15 February 1922, p. 20-21.
 • Idem, Tendinţe noi în drept. Studii de drept civil şi penal / New trends in law. Studies of penal and civil law, Iaşi, Tipografia ,,Dacia”, 1906.
 • Taşcă, Mihai, Vespasian Erbiceanu – arhitectul românizării dreptului from Basarabia / Vespasian Erbiceanu – the architect of the Romanianization of law from Bessarabia, in „Revista de drept privat”, year II, no. 1, 2002, p. 83-98.
DISTRIBUIȚI