Acasă Articole RTR Saveta-Florica Pop, Nistor Zugravul din Feleac în colecțiile Mitropoliei Clujului

Saveta-Florica Pop, Nistor Zugravul din Feleac în colecțiile Mitropoliei Clujului

2116
Rezumat

Painter Nistor from Feleac in the Collections of the Metropolitan Museum of Cluj

This study aims to configure the artistic personality of the painter Nistor from Feleac by analyzing his icons made in the period 1777-1801, kept in the collection of the Museum Metropolitan of Cluj. Seven of the sixteen icons are unique. The manner in style and technique used by Nistor, certify him as an apprentice of the painter Nechita, painter particularly active from 1740 until near the end of the century.

Keywords: Nistor, Nechita, Feleac, Painter, icons, Metropolitan Museum, Cluj-Napoca

Bibliografie
 • Dumitran, Ana, „Siladi Șimon, ucenicul jupânului Andraș din Cluj”. Parcurs retrospectiv în căutarea unui maestru / «Simon Siladi disciple of master Andraș from Cluj». A retrospective view in search of a master, în Apvlvm L, series Historia & Patrimonium, Alba Iulia, 2013.
 • Iorga, Nicolae, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene / Transylvanian and Maramures letters and inscriptions, vol. II, Bucureşti, 1906.
 • Ștefan, Meteș, Zugravii bisericilor române / Romanian churches painters, în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, 1926-1928, Cluj-Napoca, 1929.
 • Miron, Greta-Monica, “… porunceşte, scoalete, du-te, propovedueşte …” Biserica Greco Catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782) / „… command, rise, go, preach…” Greek Catholic Church in Transylvania. Clergy and parishioners (1697-1782), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
 • Pâclișanu, Zenovie, Vechile mănăstiri românești din Ardeal / The old Romanian monasteries in Transylvania, în Cultura creștină, nr. 7-8, aprilie 1919.
 • Porumb, Marius, Contribuţie la cunoașterea unui meșter zugrav din veacul al XVIII-lea – Nistor Zugrav din Feleac / Contribution to the knowledge of a painter from eighteenth century – Painter Nistor from Feleac, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia 13, Fasciculus 1, 1968.
 • Porumb, Marius, Contribuţii la cunoaşterea unor zugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania / Contributions to the knowledge of painters from eighteenth century in Transylvania, în Acta Musei Napocensis, VIII, 1971.
 • Porumb, Marius, Zugravi şi centre româneşti de pictură din Transilvania secolului al XVIII-lea / Painters and Romanian painting centers in Transilvania from eighteenth century, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, XIX, 1976.
 • Porumb, Marius, Contribuţii privind pictura românească din secolul al XVIII-lea în jurul oraşului Turda / Contributions to the Romanian painting from eighteenth century around the city of Turda, în Potaissa. Studii şi comunicări, I, 1978.
 • Porumb, Marius, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII-XVIII / Dictionary of old Romanian painting in Transylvania, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998.
 • Porumb, Marius, Un veac de pictură românească din Transilvania. Secolul XVIII / A century Romanian painting in Transylvania. The eighteenth century, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003.
 • Porumb, Marius, Biserica Arhiepiscopală din Feleac, ctitoria lui Ștefan cel Mare / Feleac Archdiocesan Church, founded by Stefan cel Mare, Renașterea, Cluj-Napoca, 2003Porumb, Marius, Muzeul Mitropoliei Clujului / Metropolitan Museum of Cluj, în Ars Transsilvaniae, Cluj-Napoca, 2012.
Fig. 1. Deisis, Nistor Zugravul (atribuire), Boju, 1777
Fig. 2. Sfântul Nicolae, Nistor Zugravul (atribuire), Boju
Fig. 3. Deisis, Nistor Zugravul, Luna de Sus, 1784
Fig. 4. Maica Domnului cu Pruncul, Nistor Zugravul (atribuire), Luna de Sus
Fig. 5. Pogorârea Duhului Sfânt, Nistor Zugravul, Petreştii de Jos, 1801
Fig. 6. Arhanghelul Mihail, Nistor Zugravul (atribuire), Muntele Băişorii
Fig. 7. Maica Domnului cu Pruncul, Nistor Zugravul (atribuire), Turda
Fig. 8. Deisis, Nechita Zugravul (atribuire), 1762, Feleac
DISTRIBUIȚI