Acasă Articole RTR Roxana Patraș, Lexicologie poetică eminesciană (II): „semnul” şi „sensul” poetic

Roxana Patraș, Lexicologie poetică eminesciană (II): „semnul” şi „sensul” poetic

743
Rezumat

Eminescian poetic lexicology (II): „poetic tongue” and „poetic language”

The analysis follows the stages of development occurred within the theoretical frame of DLPE project (The Dictionary of Eminescu’s Poetic Language) undertaken at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi by a research team from the Interdisciplinary Department of Socio-Humanistic Sciences. Our focus directs chiefly toward lax notions such as poetic sign and poetic language, as they represent the actual DLPE entries and minimal unities. Disengaged of virtual semiotic debates, also of debatable definitions, both of them relate to Mihai Eminescu’s particular conception on “hieroglyph” as the purest poetic figure of them all. However, neither for the Romanian poet nor for his virtual interpreters the poetic sign should belong to abstract speculations; a presumptive mixture of iconic levels (handwriting icons, verbal icons, imaginary icons), the concept evinces its broad complexity when Perpessicius’ edition of complete works (and variants) and Eminescu’s own notebooks are collated. This claims a refinement of method, the making of the poetic sign’s cultural narrative, which re-assumes the fact that the primary condition of poetic signs refers back to the artist’s graphic traces, to the script of his dynamic personality.

Keywords: Poetic sign, Poetic language, Poetic lexicology, Hieroglyph, Genetic criticism, Manuscript

Bibliografie
 • ***Dicționarul limbii române literare contemporane / Dictionary of contemporary Romanian literary language, 4 vol., Editura Academiei R.S.R., București, 1955-1957

 • Both Ioana, Eminescu explicat fratelui meu / Eminescu explained to my brother, Editura ART, Bucureşti, 2012

 • Bulgăr, Gheorghe, De la cuvânt la metaforă în variantele liricii eminesciene / From word to metaphor in the version of the Eminescian poetry, Editura Junimea, Iași, 1975

 • Bulgăr, Gheorghe, Eminescu: coordonate istorice şi stilistice ale operei / Eminescu: historic and stylistic coordinates of his work, Editura Junimea, Iași, 1980

 • Bulgăr, Gheorghe, Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare / The Eminescu moment in the evolution of Romanian literary language, Editura Minerva, București, 1971

 • Cimpoi, Mihai, Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic / Mihai Eminescu. Encyclopaedic dictionary, Editura Gunivras, Chișinău, 2012

 • Constantinescu, Viorica S., Dicţionar de cultură poetică. Eminescu / Dictionary of poetic culture. Eminescu, Editura Universitas XXI, Iași, 2010

 • Eminescu, Mihai, Fragmentarium / Fragmentarium, ed. after mss. with versions, notes, addenda and indices by Magdalena Vatamaniuc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

 • Fauconnier, Gilles & Turner, Mark, Conceptual Integration Networks, Cognitive Science,22(2),1998,133-187, http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/BEIJING/CIN.pdf

 • Gregori, Ilina, Ştim noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze / Do we know who Eminescu was? Facts, enigmas, hypotheses, Editura ART, Bucureşti, 2008

 • Irimia, Dumitru (coord.), Dicționarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, I. Arte / Dictionary of the Eminescian poetic language. Poetic signs and meanings, I. Arts, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, II. Elemente primordiale / II. Primordial elements, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007

 • Irimia, Dumitru (coord.), Concordanțele prozei antume / The concordances of the anthumous prose, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009

 • Irimia, Dumitru (coord.), Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor antume, 2 vol. / The dictionary of the Eminescian poetic language. The concordances of the anthumous poems, 2 vol., Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Editura Axa, Botoșani, 2002

 • Irimia, Dumitru (coord.), Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor postume, 4 vol. / The dictionary of the Eminescian poetic language. The concordances of the posthumous poems, 4 vol., Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2006

 • Irimia, Dumitru, Limbajul poetic eminescian / The Eminescian poetic language, Editura Junimea, Iași, 1979

 • Marcus, Solomon, Un nou dicţionar Eminescu / A new Eminescu dictionary, in „România literară”, no. 4, 2007

 • Marian, Rodica, Șerban, Felicia, Dicţionarul „Luceafărului” eminescian / The Dictionary of Eminescu‘s „Morning Star” and the full text of the poem, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000

 • Rosetti, Alexandru, Gheție, Ion, Studii de istoria limbii române literare. Secolul al XIX-lea / Studies on the history of Romanian literary language. 19th century, vol. II, Editura pentru literatură, București, 1969

 • Seche, Luiza, Lexicul artistic eminescian în lumina statistică / The Eminescian artistic language in statistic perspective, Editura Academiei R.S.R., București, 1974

 • Steiner,George, După Babel. Aspecte ale limbii şi traducerii / After Babel. Aspects of language and translation, Univers, Bucureşti, 1983

 • Stockwell, Peter, Cognitive Poetics. An Introduction, Routledge, London& New York, 2002

 • Vancu, Radu, Eminescu. Trei eseuri / Eminescu. Three essays, InfoArt Media – Argonaut, Sibiu – Cluj-Napoca, 2011

 • Tudor Vianu (coord), Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu / The dictionary of Eminescu’s poetic language, Editura Academiei R.S.R., București, 1968

DISTRIBUIȚI