Acasă Articole RTR Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției...

Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției subgenului între 1965 și 1989

419
Rezumat

The Romanian Social Novel between Conformism and Autonomy.

A Quantitative Research of the Evolution of the Subgenre (1965-1989)

The present paper aims to provide an overview of the Romanian social novel between 1965 and 1989, a period subordinate to the communist regime of Nicolae Ceaușescu, that witnessed the evolution of this particulare subgenre, one determined by two factors: the effect of the political changes during this stage and the publication of the established, canonical, post-war Romanian novels. The methodology employed for this article is a quantitative analysis based on the theories of Franco Moretti’s and Matthew L. Jockers’s theoretical studies. Thus, the article investigates the literary critics’views concerning the Romanian social novel and its possible definitions. Therefore, the results consist in a couple of graphs, which represent the course of this subgenre, involving an applicable definition for his representations in the period of Ceaușescu’s political regime.

Keywords: social novel, subgenre, distant reading, romanian literature, communism regime, ideology, literary evolution.

Bibliografie

***. Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989 [The Chronological Dictionary of the Romanian Novel from its Origins to 1989]. Bucharest: Editura Academiei Române, 2004.
***Dicționarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până în 1989 [The Chronological Dictionary of The Translated Novel in Romania from its Origins to 1989]. Bucharest: Editura Academiei Române, 2005.
Baghiu, Ștefan. “Strong Domination and Subtle Dispersion: A Distant Reading of Novel Translation in Communist Romania (1944-1989)”. In The Culture of Translation in Romania, edited by Maria Sass, Ștefan Baghiu, and Vlad Pojoga, 63-84. Berlin: Peter Lang, 2018).
Bâlici, Mihnea. “Studii cantitative recente în spațiul românesc. Între analiză instituțională și problema traducerilor” [Recent Quantitative Studies in Romania. Between Institutional Analysis and the Topic of Translation]. Transilvania, no. 2 (2019): 11-18.
Cordoș, Sanda. Literatura între revoluție și reacțiune [Literature between Revolution and Reaction]. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2002.
Crăciun, Gheorghe. “Romanul românesc – azi” [The Romanian Novel – Today]. Caiete critice, no.1-2 (1983): 18-29.
Cristescu, Maria Luiza. “Romanul românesc – azi” [The Romanian Novel – Today]. Caiete critice. no. 1-2 (1983): 22-24.
Gârdan, Daiana. “Evoluția romanului erotic românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea. Între exercițiu și canonizare” [The Evolution of The Romanian Erotic Novel from The First Half of the 20th Century. Between Exercise and Canonization]. Transilvania, no. 7 (2018): 23-28.
Gârdan, Daiana. “Tipologiile romanului românesc și provocările cercetării cantitative. Cazul romanului social și de moravuri” [Defining the Social Novel and The Novel of Manners. Challenges of Distant-Reading The Romanian Novel]. In Caietele Sextil
Pușcariu IV. (Cluj-Napoca: Scriptor – Argonaut, 2019), 418-427.
Goldiș, Alex. “Literary Interferences in Subversive East-European Prose under communism.” In The Culture of Translation in Romania, edited by Maria Sass, Ștefan Baghiu, and Vlad Pojoga, 85-97. Berlin: Peter Lang, 2018.
Jockers, Matthew L. Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. Urbana. Chicago. Springfield: University of Illinois Press, 2013.
Macrea Toma, Ioana. Privilighenția. Instituții literare în comunismul românesc [Privilighentia. Literary Institutions in Romanian Communism]. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2009.
Malița, Liviu. Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977 [The Heretical Literature. Politically Censured Texts between 1949 și 1977]. Bucharest: Cartea Românească, 2016.
Moretti, Franco. “Conjunctures on World Literature.” New Left Review, no.1 (2000): 54-68.
Moretti, Franco. Grafice, hărți, arbori. Literatura văzută de departe [Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary History]. Cluj-Napoca: Tact, 2016.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism. Proza [Romanian Literature under Communism. Prose]. Bucharest: Editura Fundației Pro, 2002.
Nistor, Viorel. Pactul ficțional și istoria: repere ale romanului politic românesc postbelic [The Fictional Pact and History: Highlights of Romanian Political Post-War Novel]. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2012.
Răduță, Magdalena. În context. O lectură sociologizantă a literaturii române din ultimul deceniu comunist [In Context. A Sociological Reading of Romanian Literature from The Last Communist Decade]. Bucharest: Editura Muzeul Literaturii Române, 2019.
Sass, Maria, Ștefan Baghiu, and Vlad Pojoga, eds. The Culture of Translation in Romania. Berlin: Peter Lang, 2018.
Simuț, Ion. Literaturile române postbelice [Romanian Post-War Literatures]. Cluj-Napoca: Școala Ardeleană, 2017.
Suleiman, Susan Rubin. Le roman a thèse ou l’autorité fictive [The Thesist Novel or The Fictional Authority]. Paris: Presses Universitaires de France, 1983.
Terian, Andrei, „Big Numbers. A Quantitative Analysis of the Development of the Novel in Romania”. Transylvanian Review. vol. 28 (2019): 55-71.
Terian, Andrei, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, and Dragoș Varga. “Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă” [The Genres of the 19th Century Romanian Novel. A Quantitative Analysis]. Revista Transilvania, no. 10 (2019): 17-28.
Turcuș, Claudiu. Împotriva memoriei. De la „estetismul socialist” la noul cinema românesc [Against Memory. From the “Socialist Aesthetism” to the New Romanian Cinema]. Bucharest: Eikon, 2017.

DISTRIBUIȚI