Acasă Articole RTR Rodica Ilie, Structuri legitimatoare în retorica modernismului chilian: creaţionismul

Rodica Ilie, Structuri legitimatoare în retorica modernismului chilian: creaţionismul

472
Rezumat

Legitimizing structures in the rhetoric of chilean modernism: creationism

The paper analyses the patterns and forms of aesthetic legitimation typical to Creacionismo (Creationism), a poetic movement promoted by the Chilean poet Vicente Huidobro. The poet’s ingenious personality and his innovating spirit left the mark of genuine cultural synthesis within the dynamics of the Hispanic-American modernism. Huidobro provides Hispanic literature with a unique, noteworthy and authentic configuration within a cultural field that witnessed the dissemination and the clashes of the 20th century’s avant-garde and modernist movements. The patterns exhibited by the creationist manifestos confirm an original spirit, brimming with cosmopolitanism and creativity, a holistic intellectual consciousness, inaugural visionariness and a well-articulated critical and theoretical groundwork, further illustrated by the poetic output.

Keywords: modernism, creationism, the poetics if avant-garde, modernist critical awareness, cultural legitimacy, cosmopolitisme

Bibliografie
 • Apollinaire, Guillaume – „Spiritul nou şi poeţii”, în Antologie de poezie modernă. Poeţi moderni despre poezie, R. Bucur, Al Muşina, Leka Brîncuş, f.l., f.a.
 • Apollinaire, Guillaume – Scrieri alese – Guillaume Apollinaire, ediţie alcătuită şi îngrijită de Virgil Teodorescu, cuvânt înainte de Vasile Nicolescu, Editura Univers, Bucureşti, 1971.
 • Bergson, Henri – Materie şi memorie, Polirom, Iaşi, 1996.
 • Călinescu, Matei – Five faces of Modernity, Duke University Press, 1987 / Cinci feţe ale modernităţii, Univers, Bucureşti, 1995, „Ideea de modernitate. Modernisme literare şi alte modernisme”, p.68-81.
 • Crăciun, Gheorghe – Aisbergul poeziei moderne, Ed. Paralela 45, Piteşti, Braşov, Bucureşti, 2002.
 • Eliot, T. S. – „Funcţia socială a poeziei”, „Cele trei glasuri ale poeziei”, în vol. Eseuri, Univers, Bucureşti, 1974.
 • Fauchererau, Serge – Expressionnisme, dada, surréalisme et autres isme, I domaine étranger, Editions Denoël, Paris, 1976.
 • Huidobro, Vicente – Manifestos Manifest, trans. Gilbert Alter-Gilbert,. Los Angeles, Green Integer,1999. Huidobro, Vicente – Obra selecta, Ed. Luis Navarrete Orta, Caracas, Biblioteca ayacucho, 1991.
 • Huidobro, Vicente – „El Creacionismo”, „Manifiesto de Manifiestos”, „Manifiesto tal vez”, „Non Serviam”, http:// thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/manicreacion.html.
 • Ingarden, Roman – Studii de estetică, Univers, Bucureşti, 1978.
 • Jauss, Hans Robert – Experienţă estetică şi hermeneutică literară, Univers, Bucureşti, 1987.
 • Marino, Adrian – „Avangarda”, Dicţionarul ideilor literare, vol I, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974.
 • Marino, Adrian – „Le comparatisme des invariants: le cas des avant-gardes”, în Cahiers roumains d’ Etudes littérairesComparatisme et actualité, 1 / 1976, p. 81-95.
 • Paz, Octavio – Los Hijos de Limo, [1974], trad. fr. Point de convergence. Du romantisme à l’avant-garde, Éditions Gallimard, 1976.
 • Pound, Ezra – „How to read”, în Literary Essays of Ezra Pound, New Direction, New York, 1968.
 • Raymond, Marcel – De la Baudelaire la suprarealism, Univers, Bucureşti, 1970.
 • Rivas, Pierre – „Le futurisme. Portugal et Brésil” în Les Avant-gardes littéraires au XX siècle, vol.I, HISTOIRE, publié par le centre d’Étude des Avant-Gardes Littéraires de L’Université de Bruxelles, sous la direction de Jean Weisgerber, Académiai Kiadó-Budapest, 1984.
 • Videla De Rivero, Gloria – „L’Ultraïsme en Espagne et en Amerique latine” în Les Avant-gardes littéraires au XX siècle, vol.I, HISTOIRE, publié par le centre d’Étude des Avant-Gardes Littéraires de L’Université de Bruxelles, sous la direction de Jean Weisgerber, Académiai Kiadó-Budapest, 1984.
 • Whitman, Walt – Opere alese, trad.şi prezentare Mihnea Gheorghiu, Univers, Bucureşti, 1996.

DISTRIBUIȚI