Acasă Articole RTR Rodica Ilie, Câteva însemnări teoretice despre „ars poetica“

Rodica Ilie, Câteva însemnări teoretice despre „ars poetica“

635
Rezumat

A few theoretical notices about “ars poetica”

The purpose of this study is to define of the concept of ars poetica, following its diachronic transformations in function, its constitutive and legitimatory valences. From its systematic, lawmaking character, ars poetica develops in modernity into a particular form of establishing a style, a personal manner expressing the identity of one’s writing and onto-poetic experience. Its ratification in modernity is no longer under the influence of the academia, under the pressure of canonical poetics, having its basis, at best, on anti-literary and metaliterary responses to previous paradigms.
Keywords: ars poetica, legitimatory function, normative poetics, unsystematic poetics

Bibliografie
 • Baudelaire, Charles, Pictorul vieţii moderne şi alte curiozităţi, Editura Meridiane, Bucureşti, 1992.
 • Breton, André, Manifestes du surréalisme, Gallimard, Folio, 1985.
 • Chauveau, J.P., în Dictionnaire des littératures de langue française: Auteur A-D, Beaumarchais, Jean-Pierre; Couty, Daniel; Rey, Alain, Bordas, Paris, 1999.
 • Dicţionarul de termeni literari, coord. Al. Săndulescu, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1971.
 • Peters, Francis E., Greek Philosophical Terms, New York University Press, 1967 (Termenii filosofiei greceşti, trad. Drăgan Stoianovici, Humanitas, ed. a III-, revăzută, Bucureşti 2007).
 • Ilie, Rodica, Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008.
 • Ilie, Rodica, Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2007.
 • Poe, E.A., Principiul poetic, Eseuri, Editura Univers, Bucureşti, 1971, trad. Mira Stoiculescu
 • Rimbaud, Arthur, Scrieri alese, tălmăciri de Petre Solomon şi N. Argintescu-Amza, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968.
 • Rousseau, Jean-Jacques, Confessions, Librairie Plon, Paris, (Confesiuni, trad. şi prefaţă, Pericle Martinescu, EPL, 1969).
 • Rousseau, Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire, (Visările unui hoinar singuratic, trad. Mihai Şora, prefaţă Vera Călin, Paralela45, 2006).
 • Wellek, René; Warren, Austin, A Theory of Literature, 1949, Teoria literaturii, trad. Rodica Tiniş, prefaţă Sorin Alexandrescu, EPLU, Bucureşti, 1967.
 • Arte poetice. Antichitatea, culegere îngrijită de D.M.Pippidi, Univers, Bucureşti, 1970; Arte poetice. Renaşterea, Univers, Bucureşti, 1986.
 • Arte poetice. Romantismul, coord. Angela Ion, studiu introductiv Romul Munteanu, Univers, Bucureşti, 1982.
DISTRIBUIȚI