Acasă Articole RTR Rerum spectantium ad universam gentem DacoRomanum seu Valachi cum summaria collectio ex...

Rerum spectantium ad universam gentem DacoRomanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum sau despre bogăţia documentară a unei colecţii manuscrise ce îşi aşteaptă valorificarea

771
Rezumat

Rerum spectantium ad universam gentem Daco-Romanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum or upon the treasure of a collection of manuscripts waiting to be brought to light

Gheorghe Şincai is known in the Romanian historiography not only as author of Hronica românilor, a representative work for the generation of Şcoala Ardeleană during the 18th century in Transylvania. He is also known for two important manuscript collections, Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay ordinis S. Basilii M. Transylvanum and Rerum spectantium ad universam gentem Daco-Romanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum. They are written at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century and are the base of the Romanian modern historical writings. The collection Notata was edited in an electronic form in 2006, being available for consultation without the direct contact with the document. The collection Rerum spectantium is still available under the original form of manuscript, threatened by degradation. The present study intends to present the collection deposited in the Library of The Romanian Academy in Cluj-Napoca and highlights the following aspects: its importance for the evolution of the modern Romanian historic writings, the high degraded state of the document and the preservation and capitalization possibilities offered by digitization.

Keywords: historiography, manuscript, collection of documents, preservation, digitization

Bibliografie

Câmpeanu, Ovidiu, Restituiri. Izvoarele Cronicii lui Șincai (II)/(Restoration. Sources of Gheorghe Sincai’s Chronicle), în Biblioteca şi Cercetarea, 18/1994.

Cândea, Virgil, Stolnicul între contemporani (Cantacuzino among his contemporaries), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.

Gáldi, Ladislau, L’influso dell Umanismo ungherese sul pensiero rumeno (The influence of hungarian humanism on romanian thinking), Budapest, Athenaeum, 1940.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Official Journal of the European Union), L236/28, 31.08.2006, L283/54, 29.10.11, L175/56, 27.06.2013.

Kiss, Andrei, Gheorghe Șincai şi ştiinţele fundamentale ale istoriei (Gheorghe Șincai and the fundamental sciences of history), în Revista arhivelor, anul L, Vol. XXXV, 2/1973.

Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay ordinis S. Basilli M. Transylvanum, Anno 1775, vol. I-III (tom I-XXVII). Manuscris aflat la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, nr. 545-547.

Radu, Iacob, Doi luceferi rătăcitori. Gheorghe Șincai şi Samoil Micu Clain (Two wandering stars. Gheorghe Șincai and Samoil Micu Clain), Bucureşti, 1924.

Rerum spectantium ad universam gentem Daco-Romanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum, vol. I-III. Manuscris aflat la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, nr. 461-463.

Roman Negoi, Ana Maria, Laboratoarele istoriei. Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay ordinis S, Basilii M Transylvanum (History laboratories. Notata ex variis authoribus per G. Gabrielem Sinkay ordinis S, Basilii M Transylvanum), ediţie electronică, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2006.

Roman Negoi, Ana Maria, Recuperarea unui destin. Gheorghe Șincai, Hronica românilor (Recovery of a destiny. Gheorghe Şincai, A Chronicle of the Romanians, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009.

Şincai, Gheorghe, Hronica românilor (A Chronicle of the Romanians), Ediţie îngrijită şi Studiu asupra limbii de Florea Fugariu, Prefaţă şi Note de Manole Neagoe, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967-1969.

Şcoala Ardeleană (Transylvanian School), Ediţie critică, note, bibliografie şi glosar de Florea Fugariu, Introducere Dumitru Ghişe şi Pompiliu Teodor, Vol I, Bucureşti, Editura Minerva, 1983.

Teodor, Pompiliu Introducere în istoria  istoriografiei din România (Introduction to the history of historiography in Romania), Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002.

Teodor, Pompiliu, Contacte, convergenţe românomaghiare-săseşti în Epoca Luminilor (Contacts, convergence between romanian, hungarian and saxon in the Enlightenment) în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai, III-IV/2000- 2001.

Teodor, Pompiliu, Introducere în istoria istoriografiei universale (Introduction to the history of universal historiography), Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000.

Tomuş, Mircea, Gheorghe Șincai. Viaţa şi opera (Gheorghe Șincai. Life and work), Bucureşti, Editura pentru literatură, 1965.

Veress, Andrei, Note şi scrisori şincaiane (Notes and letters of Gheorghe Şincai), în Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare, Seria III, Tom III, Bucureşti, 1927.

Veress, Andrei, Vechi istorici unguri şi saşi despre istoria românilor (Scrisori inedite dintre 1760-1787)/(Old Hungarian and saxon historians about the romanian’s history. Unpublished letters of 1760-1787), în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Liteare, Seria III, Tom. IV, Bucureşti, 1928-1929.

Zsigmond, Jakó, Cercetarea izvoarelor medievale diplomatice în Transilvania (II)/(Research of medieval diplomatic sources in Transylvania (II), în Studii şi materiale de istorie medie, XVIII/ 2000.

Zub, Alexandru, Sur la modernité de l’historiographie roumaine au XVIII siècle (About the modernity of the romanian historiography in the 18th century), în Revue des études sud-est européennes, tom XVIII, 2/1980.

Figura 1
Figura 2
Figura 3
DISTRIBUIȚI