Acasă Articole RTR Realul filosofic – determinaţii discursive

Realul filosofic – determinaţii discursive

530
Rezumat

The Philosophic Real – Discoursive Determinations

Starting from the assumption that any possible general idea about reality is inevitably associated to a cognitive situation and implicitly, to a form of verbalization or representation, the study aims at explaining the way in which the referent’s horizon participates in every cognitive and discursive praxis, in other words, in every mise-en-scene of the human subject. If the object is at the same time both an indefinite basis for experience and a product of experience, then, knowledge becomes dual in an act of positioning the object, followed by an act of implicit or virtual operationalizing of it, through discourse. Hence, reality is resting somewhere between a system of objects and a system of operations that are interdetermined.
Keywords: reality, discourse, knowledge, through, context, object, possibility, referent, correspondence, potency.

Bibliografie

1. Aristotel, Poetica/Poetics, Bucureşti, studiu
introductiv, traducere şi comentarii de D. M.
Pippidi, ediţia a –III-a îngrijită de Stella Petecel,
Editura IRI, 1998.
2. Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea/We
the Particle and the World, Iaşi, Editura Polirom,
2002.
3. Benveniste, Emile, Probleme de lingvistică
generală/Issues of general linguistics, vol. I, traducere
de Lucia Magdalena Dumitru, Bucureşti, Editura
Teora, 2000.
4. Bohm, David, Plenitudinea lumii şi ordinea
ei/The Wholeness of the Worls and its order,
traducere din limba engleză de Horia-Roman
Patapievici, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.
5. Carnap, Rudolf, The Logical Structure of the
World & Pseudoproblems in Philosophy, traducere
din limba germană de Rolf A. George, Berkley
University of California Press, 1969.
6. Déleuze, Gilles, Diferenţă şi repetiţie/
Difference and reccurence,traducere din limba
franceză de Toader Saulea, Bucureşti, Editura
Babel, 1995.
7. Descartes, René, Reguli de îndrumare a minţii.
Meditaţii de filosofia primă/Governing Rules for
Mind-guiding. Meditations on First Philosophy,
traducere din latină şi monografia vieţii şi filosofiei
lui René Descartes de Constantin Noica, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1994.
8. Dilthey, Wilhem, Selected Works, vol. I,
Introduction to the Human Sciences, Princeton
University Press, 1991.
9. Fichte, Johann Gottlieb, Doctrina ştinţei/The
Doctrine of Science, traducere de Paul Blendea şi
Radu Gabriel Pârvu, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1995.
10. Freud, Sigmund, Opere 4, Studii despre
sociologie şi religie/Studies of Sociology and religion,
traducere din limba germană de Roxana Melnicu,
George Purdea, Vasile Dem. Zamfirescu, Bucureşti,
Editura trei, 2000.
11. Foucault, Michel, Arheologia cunoaşterii/The
Archaeology of Knowledge, traducere de Bogdan
Ghiu, Bucureşti, Editura Univers, 1999.
12. Granger, Gilles-Gaston, Forme, operation,
oject/Form, operation, object, Paris, Vrin, 1994.
13. Heidegger, Martin, Fiinţă şi timp/Beeing and
Time, traducere din limba germană de Gabriel
Liiceanu şi Cătălin Cioabă, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2003.
14. Heidegger, Martin, Ontologie. Hermeneutica
facticităţii/Ontology. The Hermeneutics of Facticity,
traducere din limba germană de Christian Ferencz-
Flatz, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008.
15. Husserl, Edmund, Meditaţii carteziene. O
introducere în fenomenologie/Cartesian Meditations.
An introduction to Phenomenology, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1994.
16. Kant, Immanuel, Prolegomene la orice
metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept
ştiinţă/Prolegomena to Any Future Metaphysics,
traducere de M. Flonta şi T. Kleininger, studiu
introductiv şi note de Mircea Flonta, Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1987.
17. Kelly, Michel (ed.), The Enciclopedia of
Aesthetics, Oxford, Oxford University Press, 1998.
18. Nietzsche, Friedrich, Dincolo de Bine şi de
Rău/Beyond Good ans Evil, traducere din limba
germană de Francisc Grünberg, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2006.
19. Nietzsche, Friedrich, Voinţa de putere/ The
Will to Power, traducere din limba germană de
Claudiu Baciu, Bucureşti, Editura Aion, 1999.
20. Pârvu, Ilie, Arhitectura existenţei/The
Architecture of Existence, vol.I (Paradigma
structural-generativă în ontologie), Bucureşti,
Editura Humanitas, 1990.
21. Platon, Opere/Works VI, ediţie îngrijită de
Constantin Noica şi Petru Creţia, Bucureşti,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1989.
22. Putnam, Hilary, Raţiune, adevăr şi
istorie/Reason Truth and History, traducere din
limba engleză de Ionel Nariţa, Bucureşti, Editura
Tehnică, 2005.
23. Quine, Willard Van Orman, From a Logical
Point of View, 2nd ed. Harvard University Press,
Cambridge, Harper, 1953.
24. Ricour, Paul, Metafora vie/The Living
Metaphor, traducere şi cuvânt înainte de Irina
Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1984.
25. Ricour, Paul, La şcoala
fenomenologiei/Lectures on phenomenology,
traducere de Alina-Daniela Marinescu şi Paul
Marinescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.
26. Rorty, Richard, Contingenţă ironie şi
solidaritate/Contingency, Irony and
Solidarity,traducere din limba engleză şi note de
Corina Sorana Ştefanov, studiu introductiv de
Mircea Flonta, Bucureşti, Editura All, 1998.
27. Russel, Bertrand, Signification et
verité/Meaning and Truth, traduction fr. Philippe
Devaux, Flammmarion, Paris, 1969.
28. Scheler, Max, Selected Philosophical Esseys,
translated by David Lachterman şi Francke
Verlang, Evanston, Northwestern University
Press, 1973.
Schneck, Stephen Frederick, Person and Polis.
Max Scheler’s Personalism as Political Theory,
Albany, State University of New York Press, 1987.
30. Tonoiu, Vasile, Idoneismul – filosofie a
deschiderii. Studiu asupra gândirii lui Ferdinand
Gonseth /Idoneism as open philosophy. Study on the
Thought of Ferdinand Gonseth , Bucureşti, Editura
Politică, 1972.
31. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-
Philosophicus, traducere din germană de Mircea
Flonta ti, Editura Humanitas, 2001.

DISTRIBUIȚI