Acasă Articole RTR Radu Vancu, Dinamica poeziei române contemporane. Festivaluri & tabere de poezie. Studiu...

Radu Vancu, Dinamica poeziei române contemporane. Festivaluri & tabere de poezie. Studiu de caz: Tabăra de poezie de la Telciu

625
Rezumat

The Dynamics of Contemporary Romanian Poetry. Poetry Festivals & Workshops. The Telciu Poetry Workshop: A Case Study

The present article is a fragment from a larger study interested not only in contemporary Romanian poetry as such, but also in the cultural phenomena that calibrate the metabolism of Romanian poetry – namely poetry festivals and workshops, as well as any other vector organizing the dynamics of contemporary Romanian poetry. The relevance of the said vector is manifold: on the one hand, studying it helps one in forming an overview of the dominant and emergent poetic trends; on the other hand, one can more effectively compare the networks of poetry festivals and workshops from Romania with the similar Western (and world) festivals and workshops and identify the means for integrating Romanian semi-peripheral literature within the larger metabolism of Western (and world) literature. The case study of this article is represented by the Telciu poetry workshop, as it is a trans-generational workshop and conveys a larger and more significant vista on the general dynamics of contemporary Romanian poetry.
Keywords: semi-peripheral literature, world literature, contemporary Romanian poetry, poetry festivals and workshops,
the Telciu poetry workshop

Bibliografie
 • Tranzbordare 13. Anthology of the Telciu poetry workshop. Bistriţa: Casa de Editură Max Blecher, 2013
 • Cărtărescu, Mircea. Postmodernismul românesc / Romanian Postmodernism. Bucureşti: Humanitas, 1999 (2nd edition 2003, 3rd edition 2010)
 • Cistelecan, Alexandru. Top Ten. Cluj: Dacia, 2000
 • Cistelecan, Alexandru. Al doilea top / The Second Top. Braşov: Aula, 2004
 • Coman, Dan; Romoşan, Petru (eds.). Compania poeţilor tineri în 100 de titluri / The Company of Young Poets in 100 Titles. Bucureşti: Compania, 2011
 • Marin, Daniel D. (ed.). Poezia antiutopică. O antologie a douămiismului poetic românesc / Anti-Utopian Poetry. An Anthology of Post-2000 Romanian Poetry. Piteşti: Paralela 45, 2010
 • Mincu, Ştefania. Douămiismul poetic românesc / Post-2000 Romanian Poetry. Constanţa: Pontica, 2007
 • Muşina, Alexandru. Eseu asupra poeziei moderne / Essay on Modern Poetry. Chişinău: Cartier, 1997
 • Muşina, Alexandru. Teoria şi practica literaturii / Theory and Practice of Literature. Bucureşti: Muzeul Literaturii, 2013
 • Soviany, Octavian. Cinci decenii de experimentalism. Compendiu de poezie românească actuală. Vol. II, Lirica epocii postcomuniste / Five Decades of Experimentalism. Compendium of Present Romanian Poetry. 2nd vol., The Poetry of Post-Communist Era. Bucureşti: Casa de Pariuri Literare, 2011
 • Terian, Andrei. „Critica de export. O pledoarie” / „Export Criticism. A Plea”. In Transilvania, Sibiu, 11-12/2013
 • Vancu, Radu. „Myths and Mythoids in Mircea Ivănescu’s Poetry”. In Transilvania, Sibiu, 11-12/2013
DISTRIBUIȚI