Acasă Articole RTR Radu Drăgulescu, Momente în dezvoltarea limbii române literare: „Palia de la Orăștie“

Radu Drăgulescu, Momente în dezvoltarea limbii române literare: „Palia de la Orăștie“

674
Rezumat

Moments in the development of Romanian literary language: “The Palia from Orăștie”

The first two books of the Bible are known in Romanian culture as Palia, named after the slavonic term. In Oraștie they were translated and published in 1582 and had a major influence over the romanian literary language. Our paper analyze the reasons why this part of the Old Testament had such an impact on the evolution of romanian language.
Keywords: history of Romanian language, The Palia from Orăștie, Romanian literary language, the paradigmatic language

Bibliografie
 • Ion Bălan, Limba cărţilor bisericeşti / The Language of churchly books, Blaj, 1914.
 • Gh. Bolocan, „Unele caracteristici ale stilului publicistic al limbii române literare” / „Some characteristics of the publicistic style of the Romanian literary language, in Studii şi cercetări lingvistice / Linguistic studies and researches, XII (1961), nr. 1.
 • Florica Dimitrescu, „Observaţii asupra artei cuvântului în ‘Palia de la Orăştie’” / „Observations regarding the art of the word in ‘The Palia from Orăştie’”, in Palia de la Orăştie interpretată de… / The Palia from Orăștie interpreted by…, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984.
 • Ion Gheţie, Al. Mareş, Graiurile dacoromâne în secolul al XVIlea / Daco-Romanian idioms in the 16th century, Bucureşti, 1974.
 • Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti / History of Romanian literature, vol I, Bucureşti, 1925.
 • D. Macrea, „Compoziţia istorică şi tendinţele actuale de dezvoltare ale vocabularului românesc” / „Historical composition and actual tendencies in the developments of the Romanian vocabulary”, in Cercetări de lingvistică / Linguistic researches, V (1960), nr. 1-2.
 • Palia de la Orăștie / The Palia from Orăștie, ed. by Viorica Pamfil, București, Editura Academiei, 1968.
 • Eugen Pavel, Palia de la Orăştie interpretată de… / The Palia from Orăștie interpreted by…, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984.
 • Iosif Popovici, Palia de la Orăştie / The Palia from Orăștie, in Analele Academiei Române / The Annals of the Romanian Academy, XXXIII, Bucureşti, 1911.
 • Mario Roques, Introducere / Introduction to Palia d’Orăştie / The Palia from Orăștie, Paris, 1925.
 • M. Tomescu, „Cartea românească în perioada coresiană” / „Romanian book during the time of Coresi”, in Studia bibliologica, III (1969).
 • V. Şuteu, „Observaţii asupra frecvenţei cuvintelor în operele unor scriitori români” / „Observations regarding words frequency in the works of some Romanian writers”, in Studii şi cercetări lingvistice / Linguistic studies and researches, X (1959), nr. 3
DISTRIBUIȚI