Acasă Articole RTR Radu Drăgulescu, Literatura religioasă din Transilvania în sec. al XVII-lea. Aspecte ale...

Radu Drăgulescu, Literatura religioasă din Transilvania în sec. al XVII-lea. Aspecte ale dezvoltării limbii române literare

516
Rezumat

The Contribution of 17th Century Religious Literature from Transylvania to the Development of Romanian Literary Language

Located between West and East border, Romanian society could take full advantage of all the surrounding cultural resources. On the contrary, it frequently happened that this phenomenon produced stagnation, because of disputes between conflicting theories and doctrines of both worlds: the hungry for progress in the West, and the East area, that was apparently hostile to modernity and prosperity of any such material. Combating the reading of books, because according to their conceptions books lead to heresy, the Slavs borrowed from Byzantine culture everything related to cult and religious views. That is the pattern on which Slavic religious culture was transferred to Romanian Countries. Copies and translations of religious books in the fifteenth century are the first steps in Romanian culture. Soon after, scholars feel the urge to use their own language, and since the sixteenth century, they have replaced gradually Slavonic with Romanian language, approaching their people.
Keywords: history of literary language, development of literary language, religious books, printing press in Moldova, printing in the 17th century, Romanian literature in the 17th century

Bibliografie
 • Andriescu, Al., Dosoftei, creatorul unui limbaj poetic original / Dosoftei, the Maker of an Original Poetic Language, in Stil şi limbaj, Iaşi, Editura Junimea, 1977, p.79-109.
 • Carte românească de învăţătură / Romanian Book of Learning, Bucureşti, Editura Academiei, 1961.
 • Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi / History of Old Romanian Literature, vol III, Bucureşti, Fundaţia Regele Mihai I, 1945.
 • Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi / History of Old Romanian Literature, vol. II, Bucureşti, Editura Regală pentru Literatură şi Artă, 1942.
 • Cazania / The Homily, ed. by J. Byck, Bucureşti, Editura Academiei, 1966.
 • Ciobanu, Şt., Istoria literaturii române vechi / History of Old Romanian Literature, Chişinău, Editura Hyperion, 1992.
 • Dosoftei, Opere / Works, vol. I, ed. by N.A. Ursu, Bucureşti, Editura Minerva, 1978.
 • Giosu, Ştefan, Limba textelor juridice din secolul al XVII-lea / The Language of Legal Texts in the 17th Century, AUI, section III, vol. IX, 1963, p. 101-149.
 • Grecu, Victor V., Probleme ale limbii române în cărţile bisericeşti / Problems regarding the Romanian Language in Churchly Books, in Cercetări de limbă şi literatură, Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2000, p. 33-41.
 • Guţu Romalo, Valeria, Atestări lexicale în Psaltirea în versuri a mitropolitului Dosoftei / Lexical Attestations in the Metropolitan Dosoftei’s Psaltery in Verse, in Limba română, VIII (1959), no. 2, p. 47-50.
 • Iorga, N., Istoria literaturii române / History of Romanian Literature, vol. I, Bucureşti, 1925.
 • Iorga, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor / History of Romanian Church and of the Religious Life of the Romanians. Vălenii de Munte, 1908 (vol. I).
 • Istoria literaturii române / History of Romanian Literature, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
 • Îndreptarea legii / The Castigation of Law, Bucureşti, Editura Academiei, 1962.
 • Onu, Liviu, Observaţii cu privire la contribuţia lui Varlaam la dezvoltarea limbii române literare / Observations Regarding the Contribution of Varlaam to the Development of Romanian Literary Language, in De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre limba şi stilul scriitorilor, Bucureşti, 1958, p. 35-60.
 • Răspuns împotriva Catehismului calvinesc, ed. by Mirela Teodorescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984.
 • Schiau, Octavian, Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval / Scholars and Books in Romanian Medieval Area, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978.
 • Ţepelea, Gabriel, Gheorghe Bulgăr, Momente din evoluţia limbii române literare / Moments from the Evolution of Romanian Literary Language, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973.
 • Vulcănescu, Romulus, Etnografie juridică / Legal Ethnography, Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
DISTRIBUIȚI