Acasă Articole RTR Proza scriitoarelor postbelice. Condițiile celui de-al doilea val de ratare

Proza scriitoarelor postbelice. Condițiile celui de-al doilea val de ratare

255
Rezumat

The Prose of Women Writers after WWII. The Conditions of the Second Wave of Failure

Abstract: The paper aims to outline the historical contingencies shaping Romanian literature written by women during the interwar and especially the postwar periods. In this pursuit, certain theoretical foundations are provided by the theories of authorship and subjectivity associated with Michel Foucault, Louis Althusser and Judith Butler. Finally, a series of quantitative analyses are presented as material support for the varying degrees and aims of marginalization of literature written by women.

Keywords: literature written by women, marginalization, analysis of power relations, quantitative analysis of historical data, postwar Romanian literature.

Citation suggestion: Moroșan, Ioana. “Proza scriitoarelor postbelice. Condițiile celui de-al doilea val de ratare.” Transilvania, no. 11-12 (2020): 120-128. https://doi.org/10.51391/trva.2020.12.16.

Bibliografie

Althusser, Louis. On The Reproduction Of Capitalism. Ideology And Ideological State Apparatuses. Preface by Etienne Balibar, introduction by Jaques Bidet, translated by G.M Goshgarian. London: Verso, 2014.

Bourdieu, Pierre. Regulile artei. Geneza și structura câmpului literar [The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field], ediția a II-a. Translated by Laura Albulescu și Bogdan Ghiu. Bucharest: Art, 2007.

Burța-Cernat, Bianca. Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza feminină interbelică [Group Photo with Forgotten Women Writers. Inter-War Feminine Prose]. Bucharest: Cartea Românească, 2011.

Butler, Judith. Gender Trouble. Feminism and the Subverion of Identity. New York: Routledge, 2010.

Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989. Bucharest: Editura Academiei Române, 2004

Foucault, Michel. Arheologia cunoașterii [The Archaeology of Knowledge]. Translated by Bogdan Ghiu. Bucharest: Rao, 2010.

Foucault, Michel.  Ce este autorul? Studii și conferințe [What is an Author]. Translated by Bogdan Ghiu and Ciprian Mihali. Cluj-Napoca: Idea Design & Print, 2004.

Foucault, Michel. Hermeneutica subiectului. Cursuri la Collège de France [The Hermeneutics of the Subject]. Translated by Bogdan Ghiu, Iași: Polirom, 2004.

Foucault, Michel. Theatrum philosophicum. Studii, eseuri, interviuri. Translated by Bogdan Ghiu (part I), Ciprian Mihail, Emilian Cioc și Sebastian Cioc (part II). Edited by Ciprian Mihali. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2001.

Mihăilescu, Ștefania. Din istoria feminismului românesc. Studiu și antologie de texte (1928-1948) [From the History of Romanian Feminism. A Study and an Anthology (1928-1948)]. Iași: Polirom, 2006.

Miroiu, Mihaela. Drumul către autonomie. Teorii politice feministe [The Road to Autonomy. Feminist Political Theories]. Iași: Polirom, 2004.

Miroiu, Mihaela, and Otilia Dragomir. Lexicon feminist [Feminist Lexicon]. Iași: Polirom, 2002.

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură [The Critical History of Romanian Literature. 5 Centuries of Literature]. Pitești: Paralela 45, 2008.

Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism [Romanian Literature during Communism], ediția a III-a. Iași: Polirom, 2019.

Zaharia-Filipaș, Elena. Studii de literatură feminină [Studies of Feminine Literature]. Bucharest: Paideia, 2004.

DISTRIBUIȚI