Acasă Articole RTR Propuneri pentru cercetarea tipurilor de litere şi motivelor decorative în cartea românească...

Propuneri pentru cercetarea tipurilor de litere şi motivelor decorative în cartea românească veche

381
Rezumat

Propositions for researching types of letters and decorative motifs from the old Romanian book

This study wishes to point out a segment that we tried to approach, even tangentially, as for history of Romanian typography from Alba Iulia, 1577–1702. We refer to letters and typographical decorations used by typographers in old Romanian printings. Circulation of typographical material from one printing house to another, copying typographical decorations or taking up some already existent, but also circulation of typographers within this geographical area remain for at least now an incomplete part in researching the culture of Romanian book. Keywords: typographers and Romanian publishing houses, book illustration, old Romanian book, XVIth-XVIIth centuries

Bibliografie

Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan. Bibliografia românească veche (Old Romanian Bibliography), I-IV, Bucureşti, 1903-1940.

Briquet, Charles M. Papiers et filigranes des archives de gênes 1154 à 1700 par […] avec 593 dessins autographiés, Genève, H. Georg libraire-editeur, 1888.

Corneanu, Emilian. Arta frontispiciului în tipăriturile coresiene (The art of the title page from Coresi’s printings). În: Transilvania, 2010, nr. 11-12, p. 111114

Ecsedy, Judit. A Régi Magyarországi nyomdák betüi és díszei 1473-1600. Budapest, Balassi Kiadó-Országos Széchényi Könyvtár, 2004.

Ecsedy, Judit. A Régi Magyarországi nyomdák betüi és díszei XVII. Század. Budapest, Balassi KiadóOrszágos Széchényi Könyvtár, 2010.

Haebler, Konrad. Typenrepertorium der Wiegendrucke, Halle, Verlag von Rudolf Haupt, 1905.

Mareş, Alexandru, Filigranele hârtiei întrebuinţate în Ţările Române în secolul al XVI-lea (Filigree of paper used in Romanian Countries in the XVIth century), Bucureşti, 1987.

Mârza, Eva. Din istoria tiparului românesc Tipografia de la Alba Iulia 1577-1702(The history of Romanian printing. The printing house from Alba Iulia 15771702), Sibiu, Ed. Imago, 1998.

Mârza, Eva; Bogdan, Florin coord. Repertoriul tipografilor, editorilor, gravorilor, patronilor, cărţilor
românești (Repertory of typographers, editors, engravers, and patrons of Romanian books). Sibiu, Astra Museum, Techno Media, 2013.

Mukenhaupt, Erzsébet; Rozsondai, Marianne. Historische Einbände der Bücher aus Besitz des Johannes Henckel. În: Batthyaneum Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (17411798). Bucureşti, Ed. Bibliotecii Naţionale a României, 2011, p. 159-189.

Régi Magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971.

Rozsondai, Marianne; Mukenhaupt, Erzsébet. Telegdi Miklós és a nagyszombati CH-monogramos kötéscsoport, În: Magyar Könyvszemple, 116, 2000, nr. 3, p. 285-306.

Ştirban, Sofia. Din istoria hârtiei şi filigranului: Tipografia românească a Bălgradului (From the history of paper and filigree:The Romanian Publishg House of Băgrad ), Alba Iulia, 1999.

Tatai-Baltă, Cornel. Gravorii în lemn de la Blaj (17501830) (The wood engravers from Blaj (1750-1830)), Blaj, Editura Eventus, 1995.

Tatai-Baltă, Cornel. Modelul rusesc prezumtiv al unei xilogravuri de Ioaniţiu Endredi (The assumed Russian model of a wood cut by Ioaniţiu Endredi). În: Din arta și cultura Blajului (Art and culture of Blaj), Alba Iulia, Ed. Altip, 2000, p. 5-14.

Tatai-Baltă, Cornel. Reprezentarea sfântului Damaschin în Octoihurile românești vechi (Depiction of Saint John of Damascus in old Romanian Octoechos). În: Ars Transsilvaniae, VIII-IX, 1998-1999, p. 245-249.

 

DISTRIBUIȚI