Acasă Articole RTR Problematica Basarabiei în publicistica românească de la sfârșitul sec. al XIX-lea

Problematica Basarabiei în publicistica românească de la sfârșitul sec. al XIX-lea

906
Rezumat

The issue of Bessarabia in the Romanian press at the end of the 19th century

The 19th century, and especially its second decade, represents an essential stage in the historical process of the modern Romanian State foundation. The years 1859 and 1877 are distinguished as reference years in the history of our people. The former is the year of the First Union of the Principalities, while the latter is the year when the Romanian state gains its independence on the battlefield. In an era in which national autonomy becomes a stringent issue for most European states, Romanian press focuses mainly on the attempts of the Romanian political class towards territorial unification and the gaining of independence. Following the Berlin Peace Conference our country is imposed, as a price for its independence, to give up three counties of Southern Bessarabia (Cahul, Ismail, Bolgrad) to Russia, a situation that was thoroughly debated in the newspapers of the time. This study aims at analysing the importance given to the Bessarabia issue by the Romanian press at the end of the 19th century and the way this issue is treated by four publications, considered representative for the Romanian journalistic discourse of that time: „Românul”, „Timpul”, „Voința Națională” and „Epoca”.

Keywords: Bessarabia, the 19th century, Romanian press, journalistic discourse

Bibliografie

Colecții periodice

 • „Timpul” 1877–1879, 1881-1883.
 • „Românul” 1861-1864, 1866-1893, 1895, 1897-1899.
 • „Epoca” 1885-1889, 1895-1899.
 • „Voința Națională” 1884-1899.

Referințe critice

 • Antip, Const. Contribuţii la istoria presei române / Contributions at the History of Romanian Press, Uniunea Ziariştilor din Republica Populară Română, Bucureşti, 1964.
 • Berindei, Dan (coord.). Istoria românilor / History of the Romanians, vol. VII/I, Constituirea României Moderne (1821-1878) / The Making of Modern Romania (18211878), Editura Enciclopedică, București, 2003.
 • Hangiu, I. Presa românească de la începuturi pînă în prezent / Romanian Press from the Beginnings to the Present, Vol. I (February 18, 1790 – December 1916), Comunicare.ro, București, 2008.
 • Hodoş, Nerva, Al.Sadi Ionescu. Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste) / Romanian Periodical Publications (Newspapers, Gazettes, Magazines), vol. I. 1820-1906, Librăriile Socec & Comp., București, 1913.
 • Iacob, Gheorghe. Raporturile dintre liberali și conservatori în viața politică a României la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX / The Relations between the Liberals and the Conservatives in the Political Life of Romania in late 19th and early 20th centuries, excerpted from Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol”, XXV/1, 1988, Universitatea Al. I. Cuza, Iași.
 • Ionescu, Dumitru P. Războiul de Independență și problema Basarabiei / The War of Independence and the Issue of Bessarabia, Editura Academiei Române, București, 2000.
 • Iorga, Nicolae. Istoria presei româneşti / The History of Romanian Press, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1999.
 • Rad, Ilie. Incursiuni în istoria presei româneşti / Incursions in the History of Romanian Press, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008.
 • Scurtu, Ioan, Ion Bulei. Democrația la români: 1866-1924 / Democracy at the Romanians: 1866-1924, Humanitas, București, 1990.
 • Scurtu, Ioan. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003 / The History of Bessarabia from the Beginnings to 2003, Editura Institutului Cultural Român, București, 2003.
 • Sturdza, Dimitrie A. Europa, Rusia și România: studiu etnic și politic / Europe, Russia, and Romania: an Ethnical and Political Study, Ediția a doua, București, 1914.
 • Vatamaniuc, D. Publicistica lui Eminescu 1877-1883, 1888-1889 / The Articles of Eminescu 1877-1883, 18881889, Editura Minerva, București, 1996.
DISTRIBUIȚI