Acasă Articole RTR Primul text dramatic tipărit în româneşte – Sibiu, 1797

Primul text dramatic tipărit în româneşte – Sibiu, 1797

491
Rezumat

The First Dramatic Text Printed in Romanian. Sibiu, 1797

In Martin Hochmeister’s printing workshop from Sibiu there was printed in 1797 a small volume containing two writings of Western origin: Achille in Sciro and The History of Sophronimus,translated from Neo-Greek by the nobleman Iordache Slătineanu from Bucharest. The first was a melodrama written in Vienna by the Italian writer Pietro Metastasio. The translation of Slătineanu became the first dramatic text printed in Romanian. The present paper summarizes information about this book, which came too little in researchers’ attention and has never been reprinted. The end is a plea for its republishing, in the benefit of our culture.

Keywords: Slătineanu Iordache, Achille in Sciro, translation, Pietro Metastasio, Martin Hochmeister, dramatic text, play.

Bibliografie

Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice românești și a artei spectacolului. De la începuturi până la sfârșitul secolului al XIX-lea (The history of Romanian dramatic literature and performing arts. From the beginnings to the end of the nineteenth century), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1966.

Candrea, A. şi Adamescu G., Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea românească” (Illustrated encyclopedic dictionary „The Romanian Book”). Bucureşti, Editura Cartea românească, 1931.

Ciorănescu, Alexandru, Teatrul lui Metastasio în România (Metastazio’s Theatre in Romania), în volumul Literatura comparată. Studii și schiţe, Casa şcoalelor, [Bucureşti], 1944.

De Sanctis, Francesco, Istoria literaturii italiene (The History of Italian literature), Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1965. *** Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 (Dictionary of romanian literature from its origins to 1900). Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979.

Dima, Eugenia, Traduceri necunoscute ale lui Iordache Slătineanu din teatrul lui Metastasio (   ) În Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom XVIII, 1981-1982, A, Iaşi.

Dunăreanu, Elena; Aurelia Popa, Cartea românească sibiană (1544-1918) (The Sibiu Romanian book. „ASTRA” 1544-1918), Biblioteca Sibiu, 1979.

*** IstoriaRomâniei în date (The history of Romania in Data), Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.

*** Mic dicţionar enciclopedic (Small encyclopedic dictionary), Ediţia a II-a, Editura enciclopedică, Univers enciclopedic, Bucureşti, 2008.

Popa, Liliana, Oameni și cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi și tiparniţe, bibliofili și biblioteci, librari și librării în mărturii documentare (People and books of yore Sibiu. Typographers and typographies, bibliophiles and libraries, bookdellers and bookshops in documentary in documentary testimonies). Sibiu, Editura Schiller, 2010.

Metastasio, Ahilefs la Skiro. [Traducere de I S.], Sibiu, 1797.

Urechia, V. A., Justiţia sub Ioan Caragea (Justice under John Caradja), în Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XX, 1897-1898. Memoriile Secţiunii istorice, Bucureşti, 1899.

 

 

DISTRIBUIȚI