Acasă Articole RTR Prezența românilor la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), reflectată de...

Prezența românilor la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), reflectată de Ancheta ASTREI (1922)

629
Rezumat

The presence of Romanians at The Great National Assembly of Alba Iulia (1918), as reflected by the ASTRA Report (1922)

Upon the convocation of the National Assembly from Alba Iulia, the Great Council of the Romanian Nation from Hungary and Transylvania was expressing, on November 7/20, 1918, its hope that in addition to the elected and appointed delegates, “the Romanian people themselves shall be present in numbers worthy of such a great and holy cause.” The call did not go unnoticed, as there was an impressive number of Romanians that attended the Great Union of November 18 / December 1, 1918, despite the poor political, sanitary, climatic and technical conditions. The number of participants was estimated by the organizers to have been 100,000, a number transmitted immediately on the media (starting with The Romanian – Românul from Arad) and diplomatic channels. As opposed to the viewpoint of the organizers, the journalists of The Union – Unirea from Blaj estimated a number of 50 – 60.000 Romanians. As time passed, the number of 100.000 became a conventional milestone of the national historiography and imaginary of Romania. The axiomatic discourse on the topic acquires less certain values and interesting nuances, by resorting to the only historical source of a nature other than mediatic, diplomatic or memorialistic, with evident national-political and subjective connotations, the report realesd by ASTRA in 1922. The semi-structured interview, titled “Report” – addresses on the last point, the fourth one, precisely the issue regarding the number of participants at the Assembly from Alba Iulia. The partial failure to apply the interview and the less expected answers sealed the fate of this source for a century. This study provides a critical and statistical approach to ASTRA’s “Reports”, focusing on the presence of the Romanians at Alba Iulia on November 18/December 1, 1918.

Keywords: ASTRA, 1922, Alba Iulia, December 1, 1918, sample, estimation, Transylvania

Bibliografie

România, Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, partea structurală „Listele participanților la Primul Război Mondial”; p. st. „Acte neînregistrate”, nr. 1, 2, 15; p. st. „Despărțăminte”, județele Mureș-Turda, Sălaj, Sibiu, Solnoc-Dăbâca, Târnava Mare, Târnava Mică; p. st. „Mărturii despre evenimentele din 1918”, județul Turda-Arieș; p. st. „Rapoarte”, nr. 10 (Bistrița-Năsăud) / Romania, The Sibiu County Directorate of National Archives, the structural part “Lists of First World War participants”; p. st. “Unregistered documents”, no. 1, 2, 15; p. st. “Divisions”, the counties Mureș-Turda, Sălaj, Sibiu, Solnoc-Dăbâca, Târnava Mare, Târnava Mică; p. st. “Records of the events of 1918”, Turda-Arieș County; p. st. “Reports”, no. 10 (Bistrița-Năsăud).

***, „Proclamarea unității naționale”, în Românul /“The Proclamation of National Unity”, in The Romanian, Arad, anul VII, Marți, 20 Noemvrie (3 Dec. n.) 1918, nr. 20

***, „Unirea tuturor Românilor”, în Unirea /“The Union of All Romanians”, in The Union, Blaj, anul XXVIII, marți, 3 decembrie 1918, nr. 17.

***, „Ziua Învierii obștei românești. Proclamarea României mari”, în Telegraful Român / “Resurrection Day of the Romanian Community. The Proclamation of the Greater Romania”, in The Romanian Telegraph, Sibiu, an LXVI, nr. 131, vineri, 23 nov. (6 dec.) 1918.

Ardeleanu, Ion; Arimia, Vasile; Gal, Ionel; Mușat, Mircea (coordonatori). 1918 la români. Desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Documente externe 1916-1918 / 1918 for the Romanians. The Completion of the National-Statal Unity of the Romanian People. External documents 1916-1918, vol. II, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Ceaușescu, Ilie (coord. principal). România în anii Primului Război Mondial. Caracterul drept, eliberator al participării României la război / Romania during the First World War. The righteous, liberating character of Romania’s participation to the war, vol. 2, București, Editura Militară, 1987.

Dăncilă Ineoan, Andreea. „Memory of the War and the Revolution in the Mureş County”. In Communication, Context, Interdisciplinarity – Studies and Articles, Volume III, Section: Journalism, Târgu Mureş, „Petru Maior” University Press, 2014, pp. 230-240.

Dumitrescu, Constantin. Din lunga timpului bătaie / From the priceless memories of time, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978.

Ilieșiu, Nicolae. Monografia istorică a Banatului. Județul Caraș / The Historical Monography of Banat. Caraș County, studiu introductiv, ediție și note de Dumitru Țeicu, București, Editura Mica Valahie, 2011.

Kirițescu, Constantin. Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919 / The History of War for the Reunification of Romania 1916-1919, vol. II, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

Munteanu, Ioan; Zaberca, Vasile Mircea; Sârbu, Mariana. Banatul și Marea Unire / Banat and the Great Union, Timișoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1992, pp. 143-167 (numele participanților la Adunarea națională de la Alba Iulia), apud http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Index:Participan%C5%A3i_b%C4%83n%C4%83%C5%A3eni_la_Marea_Adunare_de_la_Alba_Iulia, accesat 1 februarie 2019.

Nistor, Ion. Istoria Bucovinei / History of Bucovina, București, Editura Humanitas, 1991, pp. 385-389;

Pascu, Ștefan; Popescu-Puțuri, Ion (coordonatori). 1918 la români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918 / 1918 for the Romanians. The Union Documents. Unification of Transylvania with Romania on December 1, 1918, vol. X, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

Rotari, Ludmila. Mișcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924 / The Subversive Movement of Bessarabia between 1918-1924, București, Editura Enciclopedică, 2004.

Păcățian, Teodor V. „Jertfele Românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş, aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918” / “The Sacrifices of Romanians from Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar and Maramurăş, made in the 1914-1918 World War”. În: Transilvania, Sibiu, an LIV, Ian. – Febr. 1923, Nr. 1-2, pp. 32-54.

Popa, Ioan. Revista Musa. Un martor al sentimentelor naționale românești în perioada dualistă  / The Musa Magazine. A witness of Romanian national feelings in the dualistic period, Sibiu, Editura Techno Media, 2012.

Popa, Ioan (coordonator); Diaconu, Mihai; Sava, Cristina; Țichindelean, Rafael.  Românii din comitatul Hunedoara în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI / Romanians from Hunedoara County in the First World War. The ASTRA Report, Sibiu, Editura Astra Museum, 2018.

Popa, Ioan. Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI. „Tablourile nominale” / Romanians from Transylvania, Banat, Crișana, Sătmar and Maramureș in the First World War. The ASTRA Report. “Nominal Boards”, prefață de prof. univ. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, Partea I, Transilvania, Sibiu, Editura Armanis/ Editura Andreiana (sub tipar), 2019.

Popescu-Puțuri, Ion; Deac, Augustin (coord.). Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie 1918 / The Union of Transylvania with Romania on December 1, 1918, București, Editura Politică, 1970.

Racovițan, Mihai. Alexandru Vaida Voevod între Memorandum și Trianon (1892-1920) / Alexandru Vaida Voevod between Memorandum and Trianon (1892-1920), ediția a II-a, Sibiu, Editura Tribuna, 2000.

Știrban, Marcel; Lascu, Viorica. Consiliul Național Român din Blaj (noiembrie 1918 – ianuarie 1919). Protocoale și acte / The Romanian National Council of Blaj (November 1918 – January 1919). Protocols and Documents, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980.

Știrban, Marcel. „Județul Arad și anul 1918 în chestionarul Astrei (Documente)” / “Arad County and the year 1918 in the Astra questionnaire (Documents)”. În: Revue de Transylvanie, nr. 1/1991, pp. 112-132.

Tatu, Alexiu. „Aspecte ale participării comunelor din judeţul Mureş-Turda la primul război mondial” / “Aspects of the participation of the Communes of Mureş-Turda County in the First World War”. În: Liviu Boar. Archivist, historian, professor, coordonator Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2011, pp. 401-408.

DISTRIBUIȚI