Acasă Articole RTR Pr. Nicolae Rusu, Concordatul (noțiuni și istoric)

Pr. Nicolae Rusu, Concordatul (noțiuni și istoric)

1009
Rezumat

The Concordat

The Italian Grolier encyclopedia presents The Concordat as a bilateral act in which a certain state and The Holy Seat agree about the legal position of the Catholic Church active on the territory of that state. The great Italian dictionary defines the concordat as a convention between The Holy Seat and a state for a legal regulation of matters of common
interest. Metropolitan Valeriu Anania gives the following classification of concordats:
1) the bilateral arrangement for the purposes of regular interstate treaties – and that only at the insistence of modern
states,
2) two unilateral and symmetrical acts, one emanating from the Pope, another by the State government,
3) a papal bull that the sovereign or the government acquires which gives him legal attributes.
Keywords: the Concordat, The Holy Seat, Catholic Church, types of concordats, relations between states and
churches

Bibliografie
 • Anania, Valeriu, Pro memoria. Acţiunea catolicismului în România interbelică / Pro Memoria. The Action of Catholicism in Interwar Romania, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
 • Anghel, Ion M., Dreptul tratatelor / Treaty Law, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1992.
 • Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fsnd 71.
 • Baumer, Remigius; Franzen, August; Istoria Papilor. Misiunea lui Petru în ideea şi realizarea ei istorică în Biserică / The History of the Popes. Peter’s Mission in the Idea and Its Realization in the Church, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, Bucureşti, 1966.
 • Cojocaru, I. Problema catolică în Republica Populară Română / The Catholic Issue in Romanian Popular Republic, in «Ortodoxia», Bucureşti (anul I), 1940, nr. 2-3 Dimitriu-Snagov, Ioan, Relaţiile dintre Stat şi Biserică / The Relations between the State and the Church, Ed. Garamond, Bucureşti, 1991.
 • Ecobescu, N. şi Duculescu,V., Dreptul tratatelor / Treaty Law, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1945.
 • Encyclopedia Britannica, vol. VI, William Benton Publishing London, 1976.
 • Enciclopedia Italiana Grolier – Grolier International, vol. V, Milano, 1987.
 • Farrel, Ambrose, Concordat, artr. 14, Chamberss Encyclopedia, Londra, 1955, apud Valeriu Anania, op. cit.
 • Floca, Ioan N., Din istoria dreptului românesc. Concordatul. Act diplomatic în slujba acţiunii catolice / From the History of Romanian Law. The Concordat. A Diplomatic Act in
  the Service of the Catholic Action, f. Ed. Sibiu, 1993.
 • Iacob, Lazăr, Stat şi Biserică / State and Church, Tipogafia «Cărţilor Bisericeşti», Bucureşti, 1942
 • Iacob, Lazăr, Politica Scaunului Papal / The Policy of the Papal Seat.
 • Popescu, Teodor M., Cezaropapismul romano-catolic de ieri şi de azi / Roman-Catholic Caesaropopism Yesterday and Today, in «Ortodoxia», Bucureşti, 1951, (anul III), nr. 4.
 • Popescu Prahova, Raportul dintre stat şi biserică / The Relation between the State and the Church, Tipografia «Uniunii clericilor ortodocşi din Bucureşti», Chişinău, 1936
 • Renard, G., Concordats, art. in «Dictionnaire de Theologie Catholique», Paris, 1923
 • Sofronie, George, Tratatul de la Lateran / The Lateran Treaty.
 • Stan, Liviu, Relaţiile dintre Stat şi Biserică / The Relations between the State and the Church, in «Ortodoxia», Bucureşti, 1952, (anul IV) nr. 3-4.
 • Stan, Liviu, Biserica şi Cultul în dreptul internaţional / The Church and the Cult in International Law, in «Ortodoxia», Bucureşti, 1955 (anul VII) nr. 4.
DISTRIBUIȚI