Acasă Articole RTR Pr. Nicolae Rusu, B.O.R. pe drumul spre epoca modernă (sec. XIX –...

Pr. Nicolae Rusu, B.O.R. pe drumul spre epoca modernă (sec. XIX – început sec. XX)

574
Rezumat

Romanian Orthodox Church on the way to the modern era

The first part of the study speaks about the Romanian Orthodox Church on his way to the modern era of XIX and XX century. Paving the way towards the recognition of the independence of Romanian Orthodoxy.
Keywords: Autocephaly, Romanian, Orthodox, Church, Independence

Bibliografie
  • N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Bucureşti, 2005
  • Mircea Păcurariu, Cancelaria Mitropoliei Ungrovlahiei şi slujitorii ei, din 1831 până azi, în Glasul Bisericii, 1959.
  • Liviu Stan, Mirenii în Biserică. Importanţa elementului mirean în Biserică şi participarea lui la exercitarea puterii bisericeşti, Studiu canonic-istoric, Sibiu, 1939.
DISTRIBUIȚI