Acasă Articole RTR Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din...

Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare

919
Rezumat

The priest Aurel Papiu, one of the first researchers of Romanian old books from Satu Mare county

We intend to present in our paper the journalistic and research activity performed by the priest Aurel Papiu, born in 1877 at Nicula, in a family of greek-catholic priests. His contributions on the identification, recording and publishing notes of old Romanian books located in the parishes from the Satu Mare county where his activity spreaded over several years represent a true pioneering mission. Further research of various specialists, materialized in catalogs of old Romania books have confirmed the merits of his work: on one hand some transcripts are reproduced identical with the ones decoded by the new researchers of old books, while others are found only in the notes of the priest Aurel Papiu. Even if the heritage of his research haven’t been constituted in a volume, we cand find his work in the press of his time, for example in the article Notes through religious books published in The Christian Courier from Gherla (1930) or in the column Through the old books in the publication The Herald 1933-1934. Also in The Christian Courier he wrote an important article named A 195 years old manuscript with cyrillic letters (1735). Our article also refers to the biografy and poetic activity of this distinguished priest.

Keywords: priest greek-catholic, notes, old romanian book, The Christian Courier, The Herald.

Bibliografie

Cărţi / Books:

Antonescu, Nae, Din presa sătmăreană de altădată, ediţie îngrijită, note şi indici de Viorel Câmpean şi Marta Cordea, Satu Mare, Editura Citadela, 2013, 315 p./ Satu Mare former media.

Bărnuţiu, Elena, Carte românească veche în colecţii sătmărene, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 1998, 400 p./ Old Romanian book in Satu Mare collections.

Bibliografia românească modernă (1831-1918)(BRM), Vol. III (L-Q), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică şi Societatea de ştiinţe filologice, 1989, XXIII, 1112 p.

Bibliografia românească veche (BRV), vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1903, IX, 571 p./The Retrospective Romanian Bibliography.

Bibliografia românească veche (BRV), vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1910, 570 p./The Retrospective Romanian Bibliography.

Bibliografia românească veche (BRV), vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1944, 372 p./The Retrospective Romanian Bibliography.

Bojor, Victor, Canonicii Diecezei greco catolice de Gherla (1857-1937), Cluj, Imprimeria Fondul Cărţii Funduare,1937, 276 p./The Retrospective Romanian Bibliography.

Papiu, Aurel, Acatistul în versuri, Gherla, Editura tipografiei, 1927, 32 p./The Versified Akathystos hymn.

Papiu, Aurel, Paraclisul Maicii Domnului în versuri, Gherla, Editura Tipografiei „Aurora” A. Todoran, 1927, 16 p./The Versified Paraklesis of the Most Holy Theotokos.

Pop, Dariu, Mărturii strămoşeşti. Note paleografice pe margini de cărţi bisericeşti sătmărene, Satu Mare, Editura Athenaeum,1938, 158 p./Testimonies of the past. Palaeographic marginalia in old church books from Satu Mare. Radosav, Doru, Catalogul cărţii tipărite şi manuscrise din nord-vestul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), ClujNapoca, Editura „PHILOBIBLON” a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, 1995, 114 p./Catalogue of printed books and manuscripts from northwest of Transylvania (sec. XVIII-XIX).

Anuare, şematisme / Annuals: 

Programa Gimnasiului superior, Preparandiei,Școalei poporale de băieţi şi fetiţe gr.-cat. din Blaş pe anul şcolastic 1895/1896, Blaş, Tipografia Seminarului Archidiecesan, 1896. 136 p./The curricula of the Greco Catholic superior gymnasium, the Preparandia and the Popular school for boys and girls, in Blaj, for the 1895/1896school year. Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1877, Gherla, 1877, 241 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1877.

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1882, Gherla, 1882./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1882.

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1886, Gherla, 1886, 275 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1886.

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1890, Gherla, 1890, 254 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1890.

Schematismus Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1898, Gherla, 1898, 269 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1898.

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1903,Gherla, 1903, 270 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1903.

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1906, Gherla, 1906, 272 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1906.

Şematismul Veneratului Cler al Diecezei greco-catolice Române de Gherla pe anul 1914, Gherla, 1914, 347 p./Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1914.

Şematismul Veneratului Cler Român Unit al Diecezei de Gherla pe anul 1925. De la înfiinţarea Episcopiei anul 72. Dela Sfânta Unire a românilor cu biserica Apostolică a Romei anul 225. Gherla, 1925, 133 p./ Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1925.

Articole din reviste / Magazine articles:

Papiu, Aurel, De prin cărţi bătrâne. În: Vestitorul, Oradea, an IX, nr. 13-14/1-15 iulie 1933, p. 9./By the old books. In: The Herald.

Papiu, Aurel, De prin cărţi bătrâne. În: Vestitorul, Oradea, an X, nr. 2/1934, p. 6./By the old books. In: The Herald.

Papiu, Aurel, De prin cărţi bătrâne. În: Vestitorul, Oradea, an XII, nr. 2, 15 ianuarie, 1936, p. 15./By the old books. In: The Herald.

Papiu, Aurel, În Cruce am nădejde… În:Unirea, Blaj, an XLI, nr. 37/1931, 12 septembrie, p. 3./The Cross is my hope. In: The Union.

Papiu, Aurel, Însemnări prin cărţi bisericeşti. În: Curierul Creştin, Gherla, an XII, nr. 3/1 febr.1930, p. 18./ Notes by religious books.In: The Christian Courier.

Papiu, Aurel, Un manuscris cu litere cirile de 195 ani (1735). În: Curierul creştin, Gherla, an XII, nr. 2/1930, p. 15./A 195 years old manuscript written in Cyrillic (1735).

Documente de arhivă / Archive documents: 

România, A.N.D.J. Maramureş, fond Mihai Bălaj.

Surse electronice / Electronic sources: 

http://www.protopopiatulortodoxgherla.ro/parohii/ Parohia-Bunesti.html.

http://www.protopopiatulortodoxgherla.ro/parohii/ Parohia-Stoiana.html.

DISTRIBUIȚI