Acasă Articole RTR Poziţia Triplei Alianţe faţă de România în problema Dunării (1880-1883)

Poziţia Triplei Alianţe faţă de România în problema Dunării (1880-1883)

370
Rezumat

The Position of the Triple Alliance towards Romania in the Danube Question (1880-1883)

The Danube, one of the major rivers of Europe, had a special significance in the life of the peoples of the continent. Connecting Central Europe and the Orient, the Danube was the most important European trade axis. For Romania, the river has always had a special significance.

On the occasion of the peace Congress of Paris (1856), the European Commission of the Danube was founded, an organization established in order to draw up the applicable navigation and police regulations on the entire course of the river. At the same time, however, the plenipotentiaries of the great powers assembled in Berlin (1878), after a series of rather marginal negotiations, left open the question of the regulation of the navigation on the Danube and the Black Sea Straits, although the latter was indeed the key to the whole “Oriental Question”.

Keywords: European Commission of the Danube, Triple Alliance, Romania, navigation and police regulations.

Bibliografie

35 de ani de relaţii italo-române, 1879-1914. Documente diplomatice italiene, Editate de Rudolf Dinu, Ion Bulei / 35 years of Italo-Romanian Relations. Italian Diplomatic Documents, Edited by Rudolf Dinu, Ion Bulei, Editura Univers Enciclopedic, București, 2001.

A. N. I. C., Fond Microfilme, Italia, R. 10/2 (1877-1919) ; fond Casa regală / The Central National Historical Archives, Fund Microfilms, Italy, R. 10/2 (1877-1919); Fund Royal House.

B. N. R., Fond Brătianu / National Library of Romania, Fund Brătianu..

M. A. E., Fond Roma, Chestiunea Dunării  ;Arhiva istorică, Convenţii / The Ministry of Foreign Affairs, Fund Rome, The Danube Question; Historical Archive, Conventions.

Documente diplomatice române, Seria1, vol. 11:1883 (sub îngrijirea Lukacs Antal, Rudolf Dinu, Alin Ciupală) / Romanian Diplomatic Documents, Series 1, volume 11: 1883 (under supervision of Lukacs Antal, Rudolf Dinu, Alin Ciupală), București, Editura Academiei, 2006, p. XXVIII.

Bălăceanu, Ion, Amintiri politice şi diplomatice (1848 – 1903) / Political and Diplomatic Memoirs, Bucureşti, Editura Cavallioti, 2002.

Cârţână, I.; Seftiuc, I., Dunărea în istoria poporului român / The Danube in the History of the Romanian People,București, Editura Ştiinţifică, 1972.

Gogeanu, Paul, Dunărea în relaţiile internaţionale /The Danube in the international Relations, Bucureşti, Editura Politică, 1970.

Lungu, Corneliu Mihai, Transilvania în raporturile românoaustro-ungare 1876-1886 / Transylvaniain the RomanianAustro-Hungarian Relations1876-1886, Editura Viitorul Românesc, București, 1999.

Maiorescu,Titu, Istoria contemporană a României 18661900 / The Contemporary History of Romania 18661900, Editura Librăriei Socec, București, 1925.

Rădulescu-Zoner, Șerban, Dunărea, Marea Neagră şi Puterile Centrale / The Dabube, the Black Sea and the Central Powers, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.

Rutkowski, Ernst R. V., Österreich-Ungarn und Rumänien 1880-1883: die Proklamierung des Königreiches und die Rumänische Irredenta / Austro-Hungary and Romania 1880-1883: The Proclamation of the Kingdom and the Romanian Irredenta, în “SüdostForschungen”, 25, 1996.

Statelova, Elena, La Bulgarie et le problème danubien (18791883)/ Bulgaria and The Danubian Question în “Etudes historique”, 7,VI, Sofia, 1973.

DISTRIBUIȚI