Acasă Articole RTR Povestea poveștilor sau desacralizarea sacrului

Povestea poveștilor sau desacralizarea sacrului

920
Rezumat

“Povestea poveștilor” or the The Desacralization of Sacre

Ion Creangă is a classic writer, author of the most well-known memory book of the Romanian literature and also author of largely red fairy tales. He is one of the compulsory writers in the school canon, in any of its versions. This is why the critics and also the Romanian culture at large had difficulties in accepting and interpreting his two pornographic texts. This article tries to enroll Povestea poveștilor in the XIX th century ideological and cultural context and to read the text as an attempt of the ex-clergyman not only to amuse his aristocratic auditor, but also to shock the mentalisties and the habits of the Romanian orthodox society.

Keywords: pornographic folklore, Ion Creangă, literature & national values, sacre, moral taboo

Bibliografie

Carte românească de învățătură [Romanian Book for Learning], ediție critică, întocmită de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei R.P.R., condus de acad. Andrei Rădulescu, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1961.

Creangă, Ion, Opere [Works], ediție critică, note și variante, glosar de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuș, ediție revăzută, prefață de Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000.

Lovinescu, E., Opere. Istoria literaturii române contemporane. II. Istoria literaturii române contemporane (1900-1937) [Works. The History of Contemporary Romanian Literature. II. 1900-1937], ediție coordonată de Nicolae Mecu, introducere de Eugen Simion, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2015.

Mattelaer, Johann J., „The Phallus Tree: a Medieval and Rennaissance Phenomenon”, în The Journal of Sexual Medicine, Volume 7, issue 2, part 1, 2010, p. 846-851.

Negruzzi, Iacob, Amintiri din Junimea [Memoires from Junimea], cuvânt introductiv de Elvira Sorohan, Editura Junimea, Iași, 2018.

Novacoviciu, Emilian, Folclor pornografic bănățan (partea hazlie) [Pornographical Folklore from Banat (the Funny Part)], 1930. Broșura nu are precizată nici o editură.

Oișteanu, Andrei, Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură [Sexuality and Society. History, Religion and Literature], Editura Plirom, Iași, 2016.

Panu, G., Amintiri de la Junimea din Iași [Memoires from Junimea in Jassy], ediție îngrijită, prefață și tabel cronologic de Z. Ornea, Editura Polirom, Iași, 2013.

Simion, Eugen, Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial [Ion Creangă. The Cruelties of a Joyful Moralist], ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 2017.

DISTRIBUIȚI