Acasă Articole RTR Poezii cu formă fixă. Catrenul blagian

Poezii cu formă fixă. Catrenul blagian

606
Rezumat

Poems with fix form. The blagian quatrains

This paper aims to observe to what extend a few recurrent stylistic structures recombine between each other in the quatrains written in the period 1950-1960. The quatrains are a series of inner monologues that gather a certain poetical attitude. Therefore, being a link between two types of existence, each quatrain is a caesura between two distinct worlds (text and context, confessed existence and social identity). The quatrain is the missing vertebra of an inner split rhythm.
Keywords: XXth century Romanian poetry, Lucian Blaga, poems with fix form, quatrain

Bibliografie
 • Primary bibliography
 • Lucian Blaga, Opera poetică/Poetical work, prefaţă de
  George Gană, ediţia a II-a, îngrijită de George Gană şi
  Dorli Blaga, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.
 • Secondary bibliography
 • Ioana Bot, Sensuri ale perfecţiunii. Literatura cu formă
  fixă şi tema limitelor limbajului/Senses of perfection. The
  literature with fix formes and the limits of the language, Cluj-
  Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006.
 • Mihai Dinu, „E uşor a scrie versuri…“. Mic tratat de
  prozodie românească//”It is easy to write poems”. Short treaty
  of Romanian ???, Bucureşti, Editura Institutului Cultural
  Român, 2004.
 • Şt. Aug. Doinaş, Atlas de sunete fundamentale/Atlas of
  fundamental sounds, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988.
 • Ladislau Gáldi, Introducere în istoria versului
  românesc/Introduction in the history of the Romanian verse,
  Bucureşti, Editura Minerva, 1971.
 • Alain Montandon, Les formes brèves/The short forms,
  Éditions Hachette, Paris, 1992
 • Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de
  rhétorique/Dictionary of poetry and rhetoric, 5 édition, Paris,
  Éditions Presses Universitaires de France, 1998.
 • Vladimir Streinu, Versificaţia modernă: studiu istoric şi
  teoretic asupra versului liber/Modern rhymer:historical and
  theoretical study on the free verse, Bucureşti, Editura
  Eminescu, 1991.
DISTRIBUIȚI