Acasă Articole RTR Pisica lui Schrodinger în anvangarda literară românească. Poezia lui M. Blecher în...

Pisica lui Schrodinger în anvangarda literară românească. Poezia lui M. Blecher în diverse grile de lectură (II)

331
Rezumat
Bibliografie
 • Băicuș, Iulian, Micromonografie critică. Max Blecher – un arlechin pe marginea neantului. Eseu de critică și istorie literară / Critical Micro-Monography. Max Blecher – an harlequin on the edge of nothingness. Essay of literary history and criticism, București, Editura Universității din București, 2004
 • Blecher, M., Întâmplări în irealitatea imediată; Inimi cicatrizate; Vizuina luminată / Occurrences in the Immediate Reality; Scarred Hearts; The Lighted Burrow, Craiova, Aius, București, Editura Vinea, 1999
 • Blecher, M., Vizuina luminată / The Lighted Burrow, București, Editura Cartea Românească, 1971
 • Bucur, R., Mușina, Al., Antologie de poezie modernă. Poeții moderni despre poezie / Anthology of Modern Poetry. Modern Poets about Poetry, București, Editura Leka Brîncuș, 1997
 • Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității / Five Faces of Modernity, Iași, Editura Polirom, 2005
 • Călinescu, Matei, Conceptul modern de poezie / The Concept of Modern Poetry, București, Editura Eminescu, 1972
 • Constantinescu, Pompiliu, Scrieri, I / Writings, I, București, Editura pentru Literatură, 1967
 • Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale / Romanian Literature Between the World Wars, Vol. I, București, Editura pentru literatură, 1967
 • Elsohn, Michael, Salvador Dalí and the Surrealists, Chicago, Chicago Review Press, 2003
 • Lascu, Mădălina, M. Blecher, mai puțin cunoscut / M. Blecher, Less Known, București, Editura Hasefer, 2000
 • Manea, Norman, Pe contur / On the Outline, Iași, Editura Polirom, 2014
 • Marino, Adrian, Dicţionar de idei literare, I / Dictionary of Literary Ideas, I, București, Editura Eminescu, 1973
 • Mincu, Marin, Avangarda literară românească [De la Urmuz la Paul Celan], Ediția a III-a / Romanian Literary Avant-Garde [From Urmuz to Paul Celan], Third Edition, Constanța, Editura Pontica, 2006
 • Mironescu, Doris, Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei / The Life of M. Blecher. Against Biography, Iași, Editura Timpul, 2010
 • Murphy, Richard, Theorizing the Avant-Garde, Cambridge, Cambridge University Press, 2004
 • Pană, Sașa, Antologia literaturii române de avangardă / Anthology of Romanian Avant-Garde Literature, București, Editura pentru literatură, 1969
 • Pop, Ion, Avangarda în literatura română / The AvantGarde in Romanian Literature, București, Editura Minerva, 1990
 • Simion, Eugen (Coordonator), Dicţionarul general al literaturii române, L/O, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005
 • Țeposu, Radu G., Suferințele tânărului Blecher / The Sorrows of Young Blecher, București, Minerva, 1996
DISTRIBUIȚI