Acasă Articole RTR Paul Cernat, Autenticitate și realism monografic. Scriitorii români interbelici și școala Gusti

Paul Cernat, Autenticitate și realism monografic. Scriitorii români interbelici și școala Gusti

626
Rezumat

Authenticity and Monographic Realism. Interwar Romanian Writers and the Gusti School

This study tries to evaluate the impact of the Sociological School of Bucharest, created by Dimitrie Gusti and Henri H. Stahl, on the Romanian interwar writers. The social program of this national instituution and its scientific agenda have as main objective a mobilisation of the young intellectual elites and a social mapping of the country. From this point of view, the documentary films, the sociological reports and the museological reenactements shall be regarded as some identity mapping tools. The common denominator of this enterprise is defined by the ethic social engagement, by the authenticity of the experience, and also by the realist attitude of the monographs.

Keywords: modern Romanian culture, Gusti School, writers, authenticty, realism, sociology, monography

Bibliografie
  • Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc/ Mircea Vulcănescu. A Microhistory of Romanian Interwar Years, Editura Eikon, Cluj, 2015
  • Dimitrie Gusti și colaboratorii, Cornova 1931, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán Rostás  și Vasiel Șoimaru, Editura Quant, Chișinău, 2011
  • Mircea Eliade, ”Muzeul satului românesc”/”The Village Museum”, Revista Fundaţiilor Regale, anul III, nr. 7, 1 iulie 1936
  • Laurenţiu Fulga-Ionescu, Campania a doua. 1 iulie – 1 octombrie 1938: Bogaţi Dîmboviţa/The Second Campaign. 1 iulie – 1 octombrie 1938: Bogaţi Dîmboviţa, Editura Fundaţia Culturală Regală Carol I, București, 1939
  • Henri H. Stahl, Epistolar monografist din arhiva de scrisori a lui H. H. Stahl/ Monographic epistolary from the H.H. Stahl correspondence archive, ediţie de Zoltán Rostás, Editura Paideiea, București, 2015
  • Miron Radu Paraschivescu, Oameni și așezări din Ţara Moţilor și a Basarabilor/People and places from Țara Moților and Basarabilor, Fundaţia Culturală Regală Regele Carol I, Craiova, 1938
  • Miron Radu Paraschivescu, Drumuri și răspîntii. Reportaje 1937-1944/ Roads and Crossroads. Reportages 19371944, Editura pentru Literatură, București, 1967
  • Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocraţiei într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică/ The limits of meritocracy in an agrarian society: Intellectual unemployment and political radicalization of youth in interwar Romania, Editura Polirom, Iași, 2015
DISTRIBUIȚI