Acasă Articole RTR Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Ştefan Bănulescu

Ovidiu Moceanu, Nuvelistica lui Ştefan Bănulescu

629
Rezumat

Ştefan Bănulescu’s novellas

The author of the study gives emphasis to several defining features of Ştefan Bănulescu’s short story fiction, as revealed up to the volume Scrisori provinciale – Provincial Letters (1976). After an insignificant volume of literary reportage, Ştefan Bănulescu’s picture in the public consciousness becomes that of an exceptional story teller, immediately following M. Sadoveanu,s from this perspective, according to certain critics. Bănulescu cherishes an expression characterized by a mysterious aura, he pursues the solid construction and considers terms of reference which tend towards the classical harmony of the epical matter, but still exhibiting an undeniable modernity of the rhythm and perception. Ever since its publication, after Drum în câmpiePath in the Plain (1960, with a foreword written by Eusebiu Camilar!), Iarna bărbaţilor – Men’s Winter (1965) was one of the most commented books of the 7th decade. Mistreţii erau blânzi – Boars used to be harmless, Dropia – The Bustard, Satul development lut – The Loam Village, Vară şi viscol – Summer and Blizzard, and less Masa cu oglinzi – The Table with Mirrors, Gaudeamus or Iarna bărbaţilor- Men’s Winter (which was left apart in the subsequent edition) have brought about subtle, encomiastic comments over the years, the critical verb being seduced by the storyteller’s gift. The volume Scrisori provinciale – Provincial Letter paves the way for the novels which will to be published in the following year, representing, at the same time, a moment of full recognition of his narrative art.

Keywords: Ştefan Bănulescu, story, narrative strategy, myth, symbol, magic, fiction, Danube Delta, Danube Plain, tradition, customs, breed.

Bibliografie
 • Bremond, Claude, Logica povestirii, traducere de Micaela Slăvescu, prefaţă şi note de Ion Pânzaru, Buc., Univers, 1981.
 • *** Dicţionarul general al literaturii române, A-B, Buc., Editura Enciclopedică, 2004, p. 443 şi urm.
 • Kayser, Wolfgang, Opera literară, O introducere în ştiinţa literaturii. Traducere şi note de H.R. Radian, cuv. înainte Mihai Pop, Buc., Univ., 1979.
 • Mugur, Florin, Profesiunea de scriitor, Buc., Albatros, 1979.
 • Negoiţescu, Ion, Scriitori moderni, Buc., EPL, 1966, p. 483.
 • Paustovski, Konstantin, Trandafirul de aur. Traducere de Janina Ianoşi, prefaţă şi tabel cronologic de Ion Ianoşi, Buc., Minerva, 1981.
 • Păunescu, Adrian, Sub semnul întrebării, Buc., C. R., 1971.
 • Perpessicius, Iarna bărbaţilor, în „Gazeta literară”, 1966, nr. 21, p. 3.
 • Regman, Cornel, Nuvela şi povestirea românească contemporană (1944-1974), studiu introductiv, antologie şi bibliografie de…, Buc., Eminescu, 1974.
 • Regman, Cornel, Nuvela şi povestirea românească în deceniul opt, antologie, introducere şi aparat critic de …, Buc., Eminescu, 1983.
 • Simion, Eugen, Scriitori români azi, I, Buc., C. R., 1978.
 • Spiridon, Monica, Ştefan Bănulescu, Braşov, Aula, 2001.
 • Ştefănescu, Al., Jurnal de critic, Buc., C. R., 1980.
 • Tătaru, Ieronim, Ştefan Bănulescu – Dropia, în „Limbă şi literatură”, 1981, vol. 1, pp. 71-77.
 • Ţeposu, Radu G., Fabulosul parodic, în „România literară”, 1982, nr. 40, p. 4.
 • Vlad, Ion, Lectura – un eveniment al cunoaşterii, Buc., Eminescu, 1977.
 • Vlad, Ion, Povestirea. Destinul unei structuri epice, Buc., Minerva, 1972.
DISTRIBUIȚI