Acasă Articole RTR Ovidiu Moceanu, Ediţii eminesciene. Criteriul „restitutio“

Ovidiu Moceanu, Ediţii eminesciene. Criteriul „restitutio“

460
Rezumat

Eminescu’s editions. The “restitution” criterion

The study signed by Ovidiu Moceanu calls the attention of the readers and researchers of Eminescu’s work to the issue of the criteria underlying the editing of the work, and particularly to the restitution criterion, which represented the starting point for the edition in 1890, devised by V. G. Morţun. Maiorescu’s edition (1893) applied the aesthetic criterion. T. Maiorescu selected those poems he considered more valuable. V. G. Morţun has the merit to have given to public circulation a series of texts from the beginning of the poet’s career and after 1883, a text from Eminescu’s journalistic work, as well as some pieces of prose fiction. The criterion the editor envisaged proposed a restitution of the texts left aside by Maiorescu’s edition. Progressively, the restitutio criterion was to become, especially after Maiorescu entrusted the chest of Eminescu’s manuscripts to the Romanian Academy (1902), a constant area of study for editors. The most competent solution will be brought by Perpessicius’s edition, a genuine restitutio in integrum of Eminescu’s work.
Keywords: Eminescu, editions, criteria, restitutio, V. G. Morţun, T. Maiorescu, aesthetic

Bibliografie
 • *** Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu / The corpus of the critical reception of M. Eminescu’s work. Secolul XIX, vol. I-II / 19th century, vol. 1-2, critical ed. by I. Oprişan and Teodor Vârgolici, Ed. Saeculum I. O., Buc., 2002.
 • *** Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani, Catalogul Fondului Documentar „Mihai Eminescu” / The catalogue of the „Mihai Eminescu” documentary fund. The Ion Rogojanu donation. N.y.
 • Bogdan, N. A., Proză şi versuri de M. Eminescu / Prose and poems by M. Eminescu, in „Familia”, 1890, 15 July, p. 3.
 • Cimpoi, Mihai, Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic / Mihai Eminescu. Encyclopedical dictionary, Editura Gunivas (Moldova), Chişinău, 2013.
 • Eminescu, M., Opere / Works, vol. I. Critical ed, by Perpessicius, Ed. pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Buc., 1939.
 • Eminescu, M., Proză si versuri. Editor V.G. Morţun / Prose and poems. Edited by V.G. Morţun, Editura Eminescu, 1990.
 • *** Eminescu – Bibliografie / Eminescu – Bibliography, by Elena Conţescu and Aurelia Ionel, introd. study by Acad. Mihai Cimpoi, Ed. Litera Chişinău, 1999.
 • Georgescu, Nicolae, Eminescu şi editorii săi / Eminescu and his editors, Ed. Floare albastră, Buc., 2000.
 • Georgescu, N., V. G. Morţun sau un scandal rău acoperit / V.G. Morţun or a clumsily covered-up scandal, in „Cultura”, 2010, no. 282, 15 July
 • Ibrăileanu, G., Ediţiile poeziilor lui Eminescu / The edition of Eminescu’s poems, in „Viaţa Românească”, XIX, I, 1927, p. 92 passim.
 • Ibrăileanu, G., „Postumele” lui Eminescu / Eminescu’s „posthumous” poems, in Studii literare / Literary studies, vol. I, Minerva, Buc., 1979.
 • Martinescu, Pericle, Odiseea editării „Poeziilor” lui Eminescu în prima sută de ani (1884-1984) / The Odyssey of the edition of Eminescu’s „Poems” in the last hundred years (1884-1984), Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000.
 • Moceanu, Ovidiu, Problema postumelor eminesciene / The problem of Eminescu’s posthumous texts, in „Transilvania”, 2009, no. 8, pp. 1-5.
 • Perpessicius, Introducere / Introduction at M. Eminescu, Opere / Works, vol. I, Ed. Vestala şi Ed. Alutus-D, Bucureşti, 1994.
DISTRIBUIȚI