Acasă Articole RTR Otilia Urs, Însemnările de carte în Fondul de carte românească veche din...

Otilia Urs, Însemnările de carte în Fondul de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca

779
Rezumat

Book Notes in the Old Romanian Book Fund at
the Library of the Romanian Academy in Cluj-Napoca

The content of this study comprehends a description of the existing corpus of book notes in the Old Romanian Book Fund at the Library of the Romanian Academy in Cluj-Napoca. Thus, all the categories of annotations belonging to this Fund are displayed and their contents are being analyzed. It is insisted upon the importance of book notes as sources of information with a documentary value. Likewise, the present study brings up the practice of such notes and their importance as a cultural representative act of Romanian culture in the period between 1508 and 1830.
Keywords: The corpus of book notes, Old Romanian Book, The Library of the Romanian Academy, Cluj-Napoca
branch

Bibliografie
  • Otilia Urs, Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca /  The Old Romanian Book Catalogue at the Library of the Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, Ed. Mega, 2011
  • Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei / Notes on the Manuscripts and Old Books in the County of Moldavia. Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, vol. I-IV, Iaşi, Ed. Demiurg, 2008-2009
  • Marieta Adam Chiper, Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric / Old Romanian Notes as a Historic Source, Bucureşti, Ed. Silex, 1996
  • Ioan Maria Oros, Dimensiuni ale culturii moderne în Ţara Silvaniei (secolele XVII-XIX). Cărţi şi proprietari / Dimensions of Modern Culture in the County of Sylvania (the 17th and 19th centuries). Books and Owners, Cluj-Napoca, Ed. Mega şi Ed. Porolissum, 2010
DISTRIBUIȚI