Acasă Articole RTR Otilia Urs, Fenomene meteorologice în însemnările de carte românească veche din Biblioteca...

Otilia Urs, Fenomene meteorologice în însemnările de carte românească veche din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca

442
Rezumat

Meteorologic Phenomena in Notes of Old Romanian Book at the Library of the Romanian Academy in Cluj-Napoca

The study took into account the identification and analysis of notes of Old Romanian Book found at the Romanian Academy Library in Cluj-Napoca. These notes are related to meteorological phenomena. Their analysis revealed influences of meteorologic phenomena in human life, such as: floods, drought, earthquakes, extreme temperatures etc. Moreover, the study aimed at both the way in which these phenomena were perceived by those who had to endure them, and the sociological aspects of such events which, by their uniqueness, have resulted into the emergence of an instrument of culture, namely, that of marking on books, a memorable moment in the history of the community.
Keywords: Old Romanian Book, meteorologic phenomena in book notes, the Library of the Romanian Academy in Cluj-Napoca

Bibliografie
  • Otilia Urs, Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj- Napoca, Cluj-Napoca / The Old Romanian Book Catalogue at the Library of the Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, Ed. Mega, 2011
  • Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei / Notes on the Manuscripts and Old Books in the County of Moldavia. Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, vol. I-IV, Iaşi, Ed. Demiurg, 2008-2009
  • Marieta Adam Chiper, Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric / Old Romanian Notes as a Historic Source, Bucureşti, Ed. Silex, 1996
  • Ioan Maria Oros, Dimensiuni ale culturii moderne în Ţara Silvaniei (secolele XVII-XIX). Cărţi şi proprietari / Dimensions of Modern Culture in the County of Sylvania (the 17th and 19th centuries). Books and Owners, Cluj-Napoca, Ed. Mega şi Ed. Porolissum, 2010
  • Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Moldova / Book and Printing within the Land of Moldavia, Ediţia a II-a, Iaşi, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” , 2010
DISTRIBUIȚI