Acasă Articole RTR Octavian Smigelschi – iniţiatorul picturii monumentale şi naţionale bisericeşti

Octavian Smigelschi – iniţiatorul picturii monumentale şi naţionale bisericeşti

357
Rezumat

Octavian Smigelschi – monumental painting and national religious art initiator

Visionary and innovative, Smigelschi undertakes to regenarate religious art. This endeavour, în his viewm could not be separated from making use of the knowledge of perspective, anatomy, draping, chromatic, etc, but also of creatively employing Romanian traditional decorative patterns. His closeness to ordinary people, his art, the picturalness of his creation, based on nationalism and piousness, based also on the movement of loght and shade, on the enhancement of the fundamental colour, on the decorative motifs created from the busy fingers of the peasant women, turned Smigelschi into a pathfinder that other great creators followed and into the innovator of a new artistic and religious style – NeoByzantine, so that he will always be a model of diligence and perseverance.

Keywords: art, monumental painting, innovator, religious art, neo-byzantine style, cathedral, national

Bibliografie

Valeriu Braniște, Octavian Smigelschi, impresii și amintiri / Octavian Smigelschi, impressions and memories, în „Drapelul”, Lugoj, 28 februarie – 12 martie, nr. 26, 1904.

Alexandru Constatin Chituţă, Octavian Smigeslchi, lumină vie în veșnicie / Octavian Smigeslchi, living light into eternity, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2012.

Dimitrie Comșa, Album artstic representând 284 broderii și ţesături după originale ţărănești/ Album art and fabric embroidery stick representing 284 originals peasant, Sibiu, 1904.

Ioana Savu-Gruiţă, Tripticul Naţional 1906/ National Triptic 1906, în „Acta Musei Napocensis, Historica II, nr. 41-44, Cluj Napoca, 2007.

Gheorghe Iancu, Valeria Căliman, Valeriu Braniște Corespondenţă/Valeriu Braniște Correspondence, vol III, Ed. Minerva, București, 1989.

Negoiţă Lăptoiu, Un spirit novator: Octavian Smigeslchi/ A inovator spirit: Octavian Smigelschi, în „Incursiuni în plastica transilvăneană”, Cluj-Napoca, 1981.

Iulia Mesea, Pictura românească, secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea /Romanian painting, XIX century – beginning of the twentieth century, Pinoteca Brukenthal, Sibiu, 2005.

Dr. Iulia Mesea, Înnoire prin tradiţie / Inovation with tradition, în Alexandru Constantin Chituţă, „Pictorul Octavian Smigeslchi, lumină vie în veșnicie”, Ed. ASTRA Museum,, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2012.

Gheorghe Oprescu, Arta ţărănească la români /The Romanian peasant art, București, 1922.

Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Catedrala Mitropolitană din Sibiu 1906-2006, Ed. Andreiana, Sibiu, 2006.

Nicolae Sabău, Contribuţii la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii din Șanţ (Rodna Nouă)/Octavian Smigelschi contributions to the knowledge of the painter. The church of Sant (New Rodna), în „File de istorie III”, editat de Muzeul de istorie din Bistriţa, 1974

Răzvan Theodorescu, Octavian Smigelschi – creator de artă naţională / Octavian Smigeslchi – national art creator, în Alexandru Constantin Chituţă, „Octavian Smigelschi, album”, Ed. Muzeului Naţional Brukenthal/Armanis, Sibiu, 2014.

Alexandru Tzigara-Samurcaș, Artiști dispăruţi: O. Smighelski / Artists missing: O. Smighelski, în „Convorbiri literare”, aug., 1914.

Virgil Vătășianu, Pictorul Octavian Smigelschi / Octavian Smigelschi painting, Kraft & Drotleff, Sibiu, 1936.

Gheorghe Vida, Aspecte simboliste în opera lui Octavian Smigelschi/Symbolist aspects in the Octavian Smigelschi art, în Alexandru Constantin Chituţă (coord.), „Octavian Smigelschi album”

DISTRIBUIȚI