Acasă Articole RTR Octavian Marcu, Funcţia educativă a istoriei la Aaron Florian (1805-1887)

Octavian Marcu, Funcţia educativă a istoriei la Aaron Florian (1805-1887)

774
Rezumat

The educational function of history at Aaron Florian (1805-1887)

Aaron Florian can be included among the Transylvanian scholars who, following Gheorghe Lazăr`s example, crossed the mountains and had an utmost importance in developing the Romanian education south of the Carpathians and in enlarging the number of subjects taught. His life and work is closely connected with the 1848 Revolution, a period in which many representatives of the enlightenment or of pre-romanticism show an interest for history, a propensity which is explained by the many-sided educational capacities of history. His works are mostly didactic and they outline the fact that history can be used for educational purposes in three main directions: as instrument of moral education, as catalyst of crystallizing national conscience and as source of political experiences to be used by current generations.

In his point of view, the nobleness of Romanians`origin, the continuity, the awareness of unity, the glory of the ancestors, Christianity, the bravery and heroism shown in the battle for defending independence represent those elements which history can provide in order to outline one country`s national identity. All these ideas are found in the papers which Florian dedicated to the national past: Idee repede de Istoria Prinţipatului Ţării Rumâneşti, Manualul de istoria Prinţipatului Românei, as well as the course Cursul de istoria românilor which he held at Sf. Sava around the Union of the Romanian Pricipalities.

We can conclude by saying that, first of all Aaron Florian is a history teacher interested more in the educational capacities of history and less in the scientific research. He is not an innovator, many of his ideas regarding the importance of history do not represent a novelty for Romania, yet one has to take into account its outstanding role in imposing and conveying historical knowledge in schools and not only.

Just like other intellectuals who lived and worked before the 1848 revolution, the Transylvanian scholar manages to impose national history as one of the safest sources containing a set of values, ideals and objectives which are meant to bestow a mutual identity (ethnic, cultural and political) on all Romanians who lived on the area formerly lived by the Dacians.

Keywords: historiography, Romanian school, ethnic community, national identity, reforming enlightenment, revolutionary romanticism.

Bibliografie

Sources

 • Catihismul omului creştin, moral şi soţial. Pentru Trebuinţa Tinerilor din şcolile începătoare. De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional din Bucureşti, Bucureşti, Tipografia lui I. Eliad, 1834.
 • Idee repede de Istoria Prinţipatului Ţării Rumâneşti, de F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional St. Sava din Bucureşti, tom I-III, Bucureşti, Tipografia lui I. Eliad, 1835, 1837, 1838.
 • Cuvântul ce s-a zis de d. Medelnicerul F. Aaron vice-directorul Colegiului Naţonal şi profesor de istorie generală, în România, supliment la nr. 180, 1838, p. 2-17; republicat, fragmentar, în Pompiliu Teodor, Evoluţia gândirii istorice româneşti, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 100-105.
 • Manual de istoria Prinţipatului Românei de la cele dintâi vremi istorice şi până la zilele de-acum, De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul Naţional Sf. Sava, Bucureşti, Tip. Colegiului Sf. Sava, 1839.
 • Patria, patriotul, patriotismul, de F. Aron, Profesor de istoria generală în Colegiul naţional, St. Sava, Bucureşti, Tip. curţii lui Fr. Valbaum, 1843; text republicat în Alin-Mihai Gherman, Literatura română din Transilvania între preiluminism şi preromantism, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, p. 128-156.
 • Elemente de istoria lumi[i]. Pentru trebuinţa tinerimei începătoare din aşezămintele de învăţătură publice şi private, de F. Aron, Profesor de Istoria generală a lumi[i] în Colegiul Naţional St. Sava, Bucureşti, Tipografia Colegiului St. Sava, 1845.
 • Mihaiu II Bravulu, biografia şi caracteristica lui, trase din Istoria Ţării Româneşti a D. Aaron Florian. Revizuite şi îndreptate. Tipărite cu cheltuiala D. D. Rus şi Petriu librari, Bucureşti, Tip. Colegiului Naţionalu, 1858.
 • Nicolae Iorga, Cursul de istoria românilor al lui Florian Aaron, în Revista istorică, XIII, 7-9, 1927, p. 256 – 272.

General and Special Works

 • Barnes, Harry Elmer, A History of Historical Writing, New York, Dover Publication Inc., 1963.
 • Cristian, Vasile, Contribuţia istoriografiei paşoptiste la pregătirea ideologică a revoluţiei române de la 1848, Bucureşti, Editura Academiei, 1985.
 • Dobrescu, Alexandru, Corsarii minţii, Iaşi, Editura EM. OLIS, 2007.
 • Gândirea românească în epoca paşoptistă. Studiu introductiv şi texte alese de Paul Cornea şi Mihai Zamfir, I-II, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969.
 • George Bariţ şi contemporanii săi, ediţie de Ştefan Pascu, Iosif Pervain, Ioan Chindriş şi Titus Morar. Coordonatori Ştefan Pascu şi Iosif Pervain, I, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, Corespondenţa Aaron Florian-George Bariţiu (7 februarie 1838-27 februarie 1834), p. 9-87.
 • Iorga, Nicolae, Istoria învăţământului românesc. Ediţie îngrijită de I. Popescu Teiuşeanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.
 • Kogălniceanu, Mihail, Opere. Scrieri istorice, I. Ediţie critică de Andrei Oţetea, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946.
 •  Mârza, Iacob, École et nation (Les écoles de Blaj à l’époque de la renaissance nationale).
 • Traducere Rodica Chira şi Doina Puşcău, Cluj-Napoca, „CET”, 2005.
 • Murgescu, Mirela-Luminiţa, Între ,,bunul creştin” şi ,,bravul român”. Rolul şcolii primare în construirea identităţii naţionale (1831-1878), Iaşi, Editura Al 92, 1999.
 • Ştrempel, Gabriel, (coord.), Bibliografia Românească Modernă. 1831-1918, I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
 • Zub, Alexandru, Istorie şi finalitate. În căutarea identităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2004.

Research Papers, Articles, and Lectures

 • Albu, Nicolae, Un dascăl al lui Bălcescu, primul redactor al ,,Telegrafului român”- Aaron Florian, în Mitropolia Ardealului, XXV, 1-3, 1980, p. 93-111.
 • Bocşan, Nicolae, Opţiuni sociale şi democratice în procesul constituirii solidarităţii naţionale moderne. 1821-1848, în Ştefan Ştefănescu (coordonator), Naţiunea română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 338-377.
 • Cristian, Vasile, Activitatea istoriografică a lui Aaron Florian, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Istorie. Secţiunea a III-a, 1, 1970, p. 37- 55.
 • Cristian, Vasile, Opera istorică a lui Aaron Florian, în Analele ştiinţifice ale Universităţii, ,,Al. I. Cuza”, Istorie, Secţiunea a III-a, 2, 1970, p. 115-133.
 • Cristian, Vasile, Premisele şi trăsăturile istoriografiei paşoptiste în Cercetări istorice, II, 1971, p. 173-181.
 • Drake, William E., God-State Idea in Modern Education, în History of Education Quarterly, 3, 2, 1963, p. 81-98.
 • Gherman, Alin-Mihai, Între literatură şi istoriografie: Florian Aaron ,,Idee repede de istoria prinţipatului Ţării Rumâneşti”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, 2003, I, 4, p. 177-183.
 • Gherman, Alin-Mihai, O autoritate uitată: Florian Aaron, în Discobolul, IX, 111-112-113, 2006, p. 126-141.
 • Grigoriu, Paul, Manualele de istorie din secolul al XIX-lea – veridice mărturii ale luptei românilor pentru libertate şi unitate naţională, în Revista muzeelor şi monumentelor istorice, 3, 1983, p. 61-70.
 • Isar, Nicolae, Ideologia generaţiei de la 1821 ( I ), în Revista de istorie, XXXIV, 3, 1981, p. 417-439.
 • Ramirez, Francisco, Boli, John, The Political Construction of Mass Schooling: European Origins and Worldwide Institutionalization, în Sociology of Education, 60, 1, 1987, p. 2-17.
DISTRIBUIȚI