Acasă Articole RTR Oana Tinca, Eminescu şi metamorfozele goticului: „Strigoii”

Oana Tinca, Eminescu şi metamorfozele goticului: „Strigoii”

702
Rezumat

Eminescu and the Metamorphoses of Gothic: “The Ghosts”

This paper discusses the gothic elements in Mihai Eminescu’s poem The Ghosts, by opposing the rigor and balance of the early architectural gothic to the fantastic and psychological frame through which it is read by the romantics. For them, as well as for Eminescu, gothic architecture seems to be „involuntarily expressive”. The paper analyses the sedimentation of figural elements under the form of detalis of atmosphere which draw the poem near the literary gothic, taking into consideration the polarity between medieval Christianism and archaic spirituality. The gothic elements in Eminescu’s poetry draw back on the popular ballad of the dead fiancé, which is infused into the imaginary of The Ghosts and contaminates The Evening Star.
Keywords: Eminescu, gothic, sublime, the dead fiancé, The “Ghosts”, The Evening Star, imaginary, contamination

Bibliografie

I. Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifică / The Hieroglyphic History. Ed. îngrijită de P. P. Panaitescu şi I. Verdeş. Bucureşti, Editura Minerva, 1978.

 • Eminescu, Mihai. Opere I / Works I. Ed. critică îngrijită de Perpessicius. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1939.
 • Eminescu, Mihai. Opere II / Works II. Ed. critică îngrijită de Perpessicius. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1943.
 • Eminescu, Mihai. Opere XV / Works XV. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993.
 • Kunisch, Richard. Bucureşti şi Stambul: schiţe din Ungaria, România şi Turcia / Bucharest and Istanbul: Drafts from Hungary, Romania, and Turkey. Trad. de Viorica Niscov. Bucureşti, Editura Saeculum, 2000.

II.

 • Baltrusaitis, Jurgis. Aberaţii: patru eseuri privind legenda formelor / Aberrations: An Essay on the Legend of Forms. Trad. de Paul Teodorescu, pref. de Dan Grigorescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1972.
 • Baltrusaitis, Jurgis. Evul Mediu fantastic / The Fantastic Middle Ages. Trad. de Valentina Grigorescu, cuvânt înainte de Dan Grigorescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1975.
 • Blaga, Lucian. Trilogia culturii / The Trilogy of Culture. Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969.
 • Bogdan, Alexandru. „Strigoii”. În Transilvania. Organul asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român / Transylvania. The Organ of the Association for Romanian Literature and the Culture of the Romanian People, nr. 3-4, 1909.
 • Botting, Fred. Gothic. Londra, New-York, Routledge Publishing House, 1996.
 • Caracostea, D. Poezia tradiţională română: balada poporană şi doina / Traditional Romanian Poetry: The Popular Ballad and The Lyrical Song. Pref. de Ovidiu Bîrlea. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969.
 • Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent / The History of Romanian Literature: from the Beginning until the Present. Bucureşti, Editura Semne, 2003.
 • Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu I-II / Mihai Eminescu’s Work I-II. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1999-2000.
 • Creţia, Petru. Testamentul unui eminescolog / An Eminescian Scholar’s Testament. Bucureşti, Editura Humanitas, 1998.
 • Guillermou, Alain. Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu / The Interior Genesis of Eminescu’s Poems. Trad. de Gheorghe Bulgăr şi Gabriel Pârvan. Iaşi, Editura Junimea, 1977.
 • Ionescu, Cornel Mihai. Palimpseste / Palimpsests.Bucureşti, Cartea Românească, 2007.
 • Panofsky, Erwin. Arhitectură gotică şi gândire scolastică / Gothic Architecture and Scholastic Thought. Trad. şi note de Marina Văzacă. Bucureşti, Editura Anastasia, 1999.
 • Schmitt, Jean-Claude. Strigoii: viii şi morţii în societatea medievală / Ghosts in the Middle Ages: The Living and the Dead in Medieval Society. Trad. de Andrei Niculescu şi Elena-Natalia Ionescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1998. Ştefan, Ana-Maria. „Ecouri gotice în Strigoii” / „Gothic echoes in Strigoii”. În Studii eminescologice, 8/2006.
 • Tacciu, Elena. Eminescu. Poezia elementelor / Eminescu. The Poetry of Elements. Bucureşti, Cartea Românească, 1979.
 • Todoran, Eugen. Eminescu / Eminescu. Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
 • Vianu, Tudor. Mihai Eminescu / Mihai Eminescu. Pref. de Al. Dima. Iaşi, Editura Junimea, 1974.
 • Wellek, René. Conceptele criticii / Concepts of Criticism. Trad. de Rodica Tiniş, studiu introductiv de Sorin Alexandrescu. Bucureşti, Editura Univers, 1970.
DISTRIBUIȚI