Acasă Articole RTR Noi date privind tehnicile de ornamentare ale ceramicii Starčevo-Criș. Studiu de...

Noi date privind tehnicile de ornamentare ale ceramicii Starčevo-Criș. Studiu de caz asupra materialul descoperit în situl Cristian I (județul Sibiu)

1245
Rezumat

New Data Converning the Techniques of Starčevo-Criș Clay Ornamentation

The article presents new information regarding Starčevo-Criş pottery from Cristian I (Sibiu County), resulted from the salvation excavations carried on the 4th section of Sibiu-Orăștie Highway, at the end of 2011, this time focusing on the ornamentation analysis, including the new codes for the ornamentation catalogues that were identified and it was also included a comparative cluster analysis with other Early Neolithic sites from Romania, who benefited of the same type of pottery studies methods.

Keywords: pottery, Starčevo-Criş culture, Early Neolithic, ornamentation, Cristian I

Bibliografie
 • Gheorghe Lazarovici, Dumitru Micle, Arheologia informatizată, Timişoara 2001.
 • Sabin Adrian Luca (coordonator), Cercetările arheologice preventive de la Cristian (județul Sibiu): Campania 2011-2012, Sibiu, 2012.
 • Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente Istorice și Arheologice), Sibiu 2003.
 • Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Dragoş Diaconescu, Cercetări arheologice în peştera Cauce (I) (Village of Cerişor, Lesle Parish, Hunedoara Country), Sibiu, 2004.
 • Sabin Adrian Luca, Dragoş Diaconescu, Adrian Georgescu, Cosmin Suciu, Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Campaniile anilor 1997-2005, în Brukenthal Acta Musei, I.1, 2006, p. 9-20.
 • Sabin Adrian Luca, Cosmin Suciu, Migration and Local Evolution in the Early Neolithic of Transylvania, the Typological-Stylistic Analysis and the Radiocarbon Data, în Acta Terrae Septemcastrensis, VII, 2008, p. 39-56.
 • Sabin Adrian Luca, Anamaria Tudorie, Another Early Neolithic site discovered in Alba County. The Starčevo-Criş settlement from Săliştea (Cioara, Romania), în Acta Terrae Septemcastrensis, 11, 2012, p. 21-32.
 • Sabin Adrian Luca, Adrian Georgescu, Claudiu-Iuliu Munteanu, Anca Niţoi, Anamaria Tudorie, Cosmin Ioan Suciu, Florentina Martiş, Șantierul arheologic Cristian I, campania anului 2011, în Cronica Cercetărilor Arheologice, București, 2012, p. 284-285.
 • Sabin Adrian Luca, Anamaria Tudorie, Date cu privire la complexul C164 de la Turdaş-Luncă (judeţul Hunedoara), în Litua, 15, 2013, p. 7-17.
 • Sabin Adrian Luca, Florentina Marţiş, Anamaria Şeulean-Tudorie, Adrian Luca, “The ritual consecration” of the first Neolithic colonization from Romania. The pits sanctuary from Cristian I, Sibiu County, Part I – the foundation, în Brukenthal. Acta Musei, 1.VIII, 2013, p. 11-27.
 • Sabin Adrian Luca, Florentina Marțiș, Anamaria Tudorie, Adrian Luca, „Consacrarea ritualică” a primei colonizări neolitice din România. Sanctuarul de gropi de la Cristian I, județul Sibiu. Partea III. Părăsirea, în Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie – In memoriam Liviu Măruia – Timișoara, 7 decembrie 2013, Szeged, 2013, 1, p. 35-44;
 • Sabin Adrian Luca, Florentina Marțiș, Anamaria Tudorie, Adrian Luca, „Consacrarea ritualică” a primei colonizări neolitice din România. Sanctuarul de gropi de la Cristian I, județul Sibiu. Partea II. Locuire, în Apulum, LI, 2014, p. 1-24.
 • Lucian Tarcea, Gheorghe Lazarovici, Constantin Sângerean, Zeus: sistem pentru gestiunea şi prelucrarea datelor arheologice, în Acta Musei Napocensis, 33, 1996, p. 683-689.
 • Anamaria Tudorie, Typologic Catalogues and Dictionaries for Starčevo-Criş Pottery, în Acta Terrae Septemcastrensis, X, 2011, p. 7-16.
 • Anamaria Tudorie, Aspecte tehnologice ale ceramicii Starčevo-Criş din Transilvania, în Bibliotheca Brukenthal, 66, 2013.
DISTRIBUIȚI