Acasă Articole RTR Noaptea de Sânziene. Locuirea sacrului în hermeneutica recuperatoare

Noaptea de Sânziene. Locuirea sacrului în hermeneutica recuperatoare

428
Rezumat

The Midsummer Night. The Inhabitation of the Sacred in the Recuperator Hermeneutics

The hermeneutical reading of the novel Noaptea de Sânziene (translated as The Forbidden Forest) emphasizes the survival of the sacred in the spiritual adventure of its characters, in a series of initiation scenarios, and also identifies a style, a poetics, a set of rules and rhetorical procedures in order to isolate -within the discursive ”body” – the space of a sacred memory, the space of a spiritual journey.

Key words: mythical discourse, anagogic scenarios, poetic, sacred, profane.

Bibliografie
 • Eliade, Mircea, Noaptea de Sînziene, București, Editura Minerva, 1991.
 • Eliade, Mircea, Maitreyi; Nuntă în cer, București, Editura pentru literatură, 1969.
 • Eliade, Mircea, Proză fantastică, București, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991, 1992.
 • Eliade, Mircea, Alchimia asiatică, București, Editura Humanitas, 1991.
 • Eliade, Mircea, Aristocraţia solilocvială a dialogului: Interviuri și mărturisiri Editura Jurnalul literar, București, 2000.
 • Eliade, Mircea, Arta de a muri, Editura Moldova, 1993.
 • Eliade, Mircea, Aspects du mythe, Collection „Idées”, no. 32, Paris, Gallimard, 1963. (traducere în românește Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, București, Editura Univers, 1978.)
 • Eliade, Mircea, Erotica mistică în Bengal: Studii de indianistică: (1929-1931), București, Editura Jurnalul literar, 1994.
 • Eliade, Mircea, Forgerons et Alchimistes, Collection „Homo Sapiens”, Flammarion, Paris, 1956. (Făurari și alchimiști, traducere în românește București, Editura Humanitas, 1996.)
 • Eliade, Mircea, Images et Symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux, Collection „Les Essais”, LX, Paris, Gallimard, 1952. (Imagini și simboluri, traducere în românește de Alexandra Beldescu, București, Editura Humanitas, 1996.)
 • Eliade, Mircea, India, București, Editura Pentru Turism, 1991.
 • Eliade, Mircea, Insula lui Euthanasius, București, Fundaţia Regală pentru Literatură și Artă, 1943.
 • Eliade, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses, I De l’âge de la pierre aux mysterès d’Eleusis,Paris, Payot, 1976. 1978. (Istoria credinţelor și ideilor religioase, traducere în românește de Cezar Baltag București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.)
 • Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, București, Editura Nemira, 1995.
 • Culianu, Ioan Petru, Studii românești, București, Nemira, 2000.
 • de Certeau, Michel, Fabula mistică, Secolul XVI-XVII, Iași, Editura Polirom, 1996 / La fable mystique, Éditions Gallimard, 1982.
 • Evdochimov,Paul, Femeia și mântuirea lumii, București, Editura Sophia, 2015, traducere de Gabriela Moldoveanu, după La femmme et le salut du monde, Desclee de Brouwer, Paris, 2009.
 • Evola, Julius, Metafizica sexului, București, Editura Humanitas, 1994 / Metafisica del sesso, 1958.
 • Evola, Julius, Tradiţia hermetică, București, Editura Humanitas, 1999 / La tradition hermétique, Paris, 1975 / La tradizione ermetica, 1931.
 • Guénon, René, Criza lumii moderne, București, Editura Humanitas, 1993 / La crise du monde moderne, Gallimard, Paris, 1927.
 • Guénon, René, Simboluri ale Știinţei sacre, București, Editura Humanitas, 1997 / Symboles de la sciences sacrée, Gallimard, 1977.
 • Jung, Carl Gustav, Psihologie și alchimie, București, Editura Universitas, 1998 / Psychologie und Alchemie, Zürich, 1972.
 • Khan,Hazrat Inayat, Sufism, Calea iluminării, București, Editura Sophia, 2003.
 • Milarepa, marele yoghin tibetan.Introducere în Yoga MahaMudra. Editura Impact, 1991, după traducerea din1938 a lui W.Y.Ewans-Wentz.
 • Riffard, Pierre, Qu ´est-ce que l ´ésotérisme ? Anthologie de l´ésotérisme occidental Paris, Edition Robert Laffont, 1990.
DISTRIBUIȚI