Acasă Articole RTR Nicoleta Socol, Realismul psihologic şi „ambasadorii“ unui scriitor

Nicoleta Socol, Realismul psihologic şi „ambasadorii“ unui scriitor

503
Rezumat

Psychological Realism and the “Ambassadors” of a Writer

This study aims to analyse a book published by Dana Dumitriu in 1976 – “The Ambassadors” or the Psychological Realism, and some of her articles concerning the same subject. Particularly, the essay from 1976 presents the most important features of the psychological realism, a sintagm that establishes the origins of this novel – the objective realism and the psychological prose, and that specifies its particularities – the objective point of view and the priority of the inner life.

The external author disappears and he is replaced by the character, who becomes the “ambassador” of the writer, a reflexive and a very sensitive person, the “fine central intelligence” as Henry James defined it. If the character of the analysis novel doesn’t change from a psychological point of view and the external events determine his inner life, for the psychological realism it is impossible to explain the internal universe according to the external world. This novel offers a unit of perspective, because the “ego” is the centre of the fictional universe. Different perspectives and many dialogues also appear, because the novelist presents many points of view, in order to be objective. So the novel is an “inconclusive prose”. The reader himself is asked to get into the novel, to find significance for the universe created by the “ambassador” of the writer.

Keywords: psychological realism, ambassador, inner life, psychological point of view, a unit of perspective, different perspectives, sensitive observer, the “fine central intelligence”, unreliable narrator, dramatization, inconclusive prose

Bibliografie

Primary Bibliography:

 • Dumitriu, Dana, Ambasadorii sau despre realismul psihologic/ “The Ambassadors” or the Psychological Realism, [Bucureşti], Editura Cartea Românească, [1976]
 • Dumitriu, Dana, Tăcerea şi sentimentul vinovăţiei/ The Silence and the Feeling of Guilt, în Gazeta literară, an XV, nr. 39(830), 26 sept.1968, p. 3; Text şi pretext în critica literară/ Text and Pre-text in Literary Criticism, în România literară, an IV, nr. 15, 8 apr.1971, p. 8; Realismul psihologic/ The Psychological Realism, în România literară, an V, nr. 45, 2 nov.1972, p. 3; O aventură primejdioasă; un eseu despre Henry James/ A dangerous adventure: an essay on Henry James, în România literară, an VI, nr. 11, 15 martie 1973, pp. 28-29; Proustianismul Hortensiei Papadat-Bengescu/ Hortensia Papadat-Bengescu`s proustianism, în Luceafărul, an XVII, nr. 39(648), 28 sept.1974, p. 8; Critica literară sau dragoste cu discernământ/ Literary Criticism or discerned love, în România literară, an XIV, nr. 1, 1 ian.1981, p. 10

Critical Bibliography:

 1. a) volumes
 • ***, Romanul românesc în interviuri. O istorie autobiografică/ The Romanian Novel in interviews. An Autobiographical History, antologie, sinteze bibliografice şi indice de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, vol. I, partea a II-a, Bucureşti, Editura Minerva, 1985
 • Bahtin, Mihail M., Problemele poeticii lui Dostoievski/ Problems of Dostoievsky`s Poetics, traducere de S.Recevski, Bucureşti, Editura Univers, 1970
 • Barthes, Roland. Romanul scriiturii/ The Novel of l`écriture, antologie, selecţie de texte şi traducere Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-Vasiliu, prefaţă de Adriana Babeţi, postfaţă de Delia Şepeţean-Vasiliu, Bucureşti, Editura Univers, 1987
 • Cozea, Liana, Portretul unei doamne/ The Portrait of a Lady, cu o postfaţă de Nicolae Manolescu, colecţia „Deschideri”, seria „Universitas”, [Piteşti], Editura Paralela 45, 2000
 • Genette, Gérard, Figuri/ Figures, selecţie, traducere şi prefaţă de Angela Ion şi Irina Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1972
 • Iorgulescu, Mircea, Scriitori tineri contemporani/ Contemporary Young Writers, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978
 • Lintvelt, Jaap, Încercare de tipologie narativă. Punctul de vedere. Teorie şi analiză/ Essay on narrative typology: the Point of View, traducere de Angela Martin, studiu introductiv de Mircea Martin, Bucureşti, Editura Univers, 1994
 • Manolescu, Nicolae, Dana Dumitriu în Istoria critică a literaturii române.5 secole de literatură/ Critical History of Romanian Literature. Five centuries of literature, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008
 • Pavel, Toma, Gândirea romanului/ Thinking of the Novel, traducere din franceză de Mihaela Mancaş, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008
 • Thibaudet, Albert, Reflecţii/ Meditations, traducere de Georgeta Pădureanu, texte alese, prefaţă şi note de Mircea Pădureanu, colecţia „Biblioteca pentru toţi”, vol. I şi II, Bucureşti, Editura Minerva, 1973
 • Tomuş, Mircea, Carnet critic/ Critical Notebook, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969
 1. b) periodicals
 • Cristea, Valeriu, “Ambasadorii” unei prozatoare/ “The Ambassadors”of a She-Writer, în România literară, anul IX, nr. 40, 30 sept. 1976, p. 11
 • Friduş, Al.I., Virtuţile realismului psihologic/ Virtues of Psychological Realism, în Convorbiri literare, nr. 5(89), mai 1977. p. 14
 • Grigurcu, Gheorghe, Despre “Realismul psihologic”/ Notes on “Psychological Realism”, în Viaţa Românească, an XXX, nr. 10, oct.1977, p. 63-64
 • Marcoş, Ion „Ambasadorii…” sau despre autenticitate/ “The Ambassadors” or notes on Authenticity, în Tribuna, an XX, nr. 42 (1034), 14 oct. 1976, p. 3
 • Mareş, Radu, Confesiunea patetică/ The Pathetical Confession, în Tribuna, an XXXI, nr. 43 (1609), 22 oct.1987, p. 4
 • Maxim, Ion, Ambasadorii sau despre realismul psihologic/ The Ambassadors or notes on Psychological Realism, în Orizont, an XXVIII, nr. 2(464), 13 ian.1977, p. 2
DISTRIBUIȚI