Acasă Articole RTR Nicoleta Ifrim, Revizionism „est-etic” şi „autonomism estetic” în presa literară postdecembristă (I)

Nicoleta Ifrim, Revizionism „est-etic” şi „autonomism estetic” în presa literară postdecembristă (I)

539
Rezumat

On ‘East-ethic’ Revisionism and ‘Aesthetic Autonomy’ in Post-December Literary Press (I)

The contemporary critical scene has witnessed the conflictive phenomenon of literary revisions approached through two different ways: the ethic approach and the aesthetic one. If the revisionist perspective has postulated the importance
of the moral criterion as the basic rule of re-reading, the ‘autonomist’ critique takes into consideration the inner value of the writing despite of the ‘moral profile’ of its author. The debate enhances two ways of re-considering the ‘culprit’ texts of the totalitarian period as well as the notion of ‘iconic’ writer.
Keywords: revisionist drive, ethical ideology, ‘aesthetic autonomy’, iconic writer, literary canon, ‘collaborationist’ text

Bibliografie
 • Borza, Cosmin, Întoarcerea estetismului [The Revival of Aesthetics]. În Vatra, nr. 7-8, 2009.
 • Borza, Sorin. Despre intelectualii din Est şi noua cultură a consensului [On Eastern Intellectuals and the New Culture of Consensus]. În Familia, nr. 11-12, 2010.
 • Cesereanu, Ruxandra. Aiud la Veneţia [Aiud at Venice]. În România literară, nr. 42 / 25.10-31.10. 2000.
 • Dimisianu, Gabriel. Din critica lui Eugen Simion (I) [From Eugen Simion’ s Critique (I)]. În România literară, nr. 3/28 ianuarie 1998.
 • Grigurcu, Gheorghe. Critică şi revizuire [Critique and Revisions]. În România literară, nr.8/ 4 martie, 1998a.
 • Grigurcu, Gheorghe. Despre negaţie [On Negation]. În România literară, nr.27/ 8 iulie, 1998 b.
 • Grigurcu, Gheorghe. Un enfant terrible: Alexandru George (I) [An enfant terrible: Alexandru George (I)]. În România literară, nr. 37 / 16 septembrie, 1998 c.
 • Grigurcu, Gheorghe, G. Călinescu, la centenar. [G. Calinescu at His Centenary]. În România literară, nr. 24/16 iunie 1999.
 • Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II) [On Virgil Ierunca (II)]. În România literară, nr. 33/23-29.08.2000 a.
 • Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III) [On Virgil Ierunca (III)]. În România literară, nr. 34/30.08-5.09.2000 b.
 • Grigurcu, Gheorghe. Actualitatea unui manifest [A Contemporary Manifesto]. În România literară, nr. 42/25.10- 31.10.2000 c.
 • Grigurcu, Gheorghe. „Sechelele epocii comuniste, aidoma unor viruşi perfizi” [The Communist Ghosts – Some Vicious Viruses].În Viaţa românească, nr. 3-4/martie-aprilie, 2007a.
 • Grigurcu, Gheorghe. De la vechi la nou şi înapoi [From Old to New and Back]. În Viaţa românească, nr. 8-9, 2007 b.
 • Kaufmann, Jean-Claude. L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Armand Colin, Paris, 2004.
 • Kaufmann, Jean-Claude. Quand Je est un autre. Pourquoi et comment ça change en nous, Armand Collin, Paris, 2008. Lovinescu, Monica. Etica neuitării. Eseuri politico-istorice [The Ethics of Non-Forgetting. Political and Historical Essays], prefaţă de Vladimir Tismăneanu, Humanitas, Bucureşti,
  2008.
 • Manolescu, Nicolae. Despre revizuiri [On Revisions]. În România literară, nr. 48/6.12-12.12. 2000.
 • Marcu, Liviu. Imposibila obiectivitate [The Impossible Objectivity]. În Criticii de mâine despre literatura de ieri, România literară, nr. 51/20.12.2000 – 09.01.2001.
 • Miheţ, Marius. Evaluarea unei singurătăţi [Evaluating Loliness]. În Familia, nr. 4/aprilie 2008.
 • Muşat, Carmen, Identităţi alternative. Variaţiile identităţii în spaţiul public postcomunist [Alternative Identities. Identity Forms in the Post-Communist Public Spice]. În Observatorul cultural, nr. 64/15 mai 2001.
 • Ricoeur, Paul. Memory, History, Forgetting, trad. de Kathleen Blamey şi David Pellauer, The University of Chicago Press, Chicago, 2004.
 • Simion, Eugen. În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor [In the Rearguard of Avant-Garde], Curtea Veche Publishing House, Bucureşti, 2012.
 • Simuţ, Ion. Critifricţiuni. Competiţia postumă Eugen Barbu – Marin Preda. [Criticfrictions. The Postume Eugen Barbu-Marin Preda Competition]. În Familia, nr. 9 (467)/septembrie 2004.Online Sources
 • http://www.romlit.ro/home_ro
 • http://www.revistafamilia.ro/revistafamilia.html
 • http://www.revistavatra.ro/
 • http://www.viataromaneasca.eu/
 • http://convorbiri-literare.dntis.ro/
 • http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/
DISTRIBUIȚI