Acasă Articole RTR Nicoleta Cliveţ, Lovinescianism director şi călinescianism stilistic în critica lui I. Negoiţescu

Nicoleta Cliveţ, Lovinescianism director şi călinescianism stilistic în critica lui I. Negoiţescu

511
Rezumat

Directer Lovinescianism and stylistic Calinescianism

in Ion Negoitescu’s critical work

Ion Negoitescu’s critical project has a Lovinescian foundation and is being developed on the coordinates of subjectivity, flabbergasting originality and fragmentarism. The critic – an aesthete – proves to have a tight contact with the literary text, the sapidity of which impregnates him instantaneously. This fact does not turn him into a Richardian thematist, as his sympathetic propensities divide the text and focus on its latencies and virtuality. The abundant comparatism and the Alexandrine concreteness of style are other marks of the criticism professed by Ion Negoitescu.

Keywords: literary criticism, post-War, the autonomy of the Aesthetics, polemic, axiological criterion, Lovinescianism, Calinescianism, thematism.

Bibliografie
 • Grigurcu, Gheorghe. Eugen Lovinescu între continuatori şi uzurpatori/ Eugen Lovinescu between Descendants and Usurpers. Bucureşti, Editura „Jurnalul literar“, 1997;
 • Grigurcu, Gheorghe. Critici români de azi/ Romanian Critics from Today. Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981;
 • Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române/ A Critical History of the Romanian Literature. Piteşti, Editura Paralela 45, 2008;
 • Martin, Mircea. Critică şi profunzime/Criticism and Reconditeness. Bucureşti, Editura Univers, 1974;
 • Negoiţescu, Ion. Scriitori moderni/Modern Writers. Bucureşti, EPL, 1966;
 • Negoiţescu, Ion. Însemnări critice/Critical Notes. Cluj, Editura Dacia, 1970;
 • Negoiţescu, Ion. Engrame/Engrammes. Bucureşti, Editura Albatros, 1975;
 • Negoiţescu, Ion. Alte însemnări critice/Other Critical Notes. Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980;
 • Negoiţescu, Ion. Istoria literaturii române/ The History of the Romanian Literature. Volumul I, Bucureşti, Editura Minerva, 1991;
 • Negoiţescu, Ion. Poezia lui Eminescu/Eminescu’s Poetry. Ediţia a IV-a, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995;
 • Negoiţescu, Ion. Ora oglinzilor/The Mirrors’ Hour. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997;
 • Negoiţescu, Ion. Despre Eugen Lovinescu/About E. Lovinescu. Piteşti, Editura Paralela 45, 1999;
 • Negoiţescu, Ion. Scriitori contemporani/Contemporary Writers. Ediţia a II-a, Piteşti, Editura Paralela 45, 2000;
 • Poantă, Petru. Cercul literar de la Sibiu/ The Literary Circle from Sibiu. Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1997;
 • Richard, Jean-Pierre. Poezie şi profunzime/ Poetry and Profoundness. Bucureşti, Editura Univers, 1974;
 • Richard, Jean-Pierre. Literatură şi senzaţie/ Literature and Senzation. Bucureşti, Editura Univers, 1980.
DISTRIBUIȚI