Acasă Articole RTR Nicolae Steinhardt – o evoluţie spirituală marcată de repere superioare: Constantin Noica

Nicolae Steinhardt – o evoluţie spirituală marcată de repere superioare: Constantin Noica

491
Rezumat

Nicolae Steinhardt – an Evolution Marked by High Spiritual Landmarks:
Constantin Noica

Nicolae Steinhardt (1912-1989) is a notorious name of Romanian culture, having a remarkable posthumous recognition. The source of this recognition is an exceptional biographical and literary evolution which, immediately after the fall of communism, was recovered and was understood by his posterity as an ethic landmark. N. Steinhardt’s biographic and spiritual evolution is definitely marked by the paradox of a dynamic position regarding the intellectuals of his generation. The young conservatory Jewish N. Steinhardt writes against the enthusiastic group of “Criterion”, and also against the socialists from “Şantier”. The political evolution in Romania after the World War II conducts to N. Steinhardt’s incarceration in a “mystic and legionary” group, and to his baptism in exceptional conditions. The young conservatory, who wrote biting parodies against the intellectuals from “Criterion”, is determined by postwar history to become their close and honest friend, as a response to their similar admittance of the errors manifested in their youth.
Keywords: Nicolae Steinhardt, antimodernist, generation, parody, freedom of consciousness, baptism, Diaspora

Bibliografie
 • Acterian, Arşavir – Amintiri despre Nicolae
  Steinhardt [Recollections about Nicolae Steinhardt],
  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
 • Antonesei, Liviu – Nautilus. Structuri, momente şi
  modele în cultura interbelică [Nautilus. Structures,
  Moments, and Models in Culture between World Wars],
  Editura Cronica, Iaşi, 1998.
 • Ardeleanu, George – Nicolae Steinhardt.
  Monografie, antologie comentată, receptare critică
  [Nicolae Steinhardt. Monograph, Commented
  Anthology, Critical Insight], Editura Aula, Cluj, 2000.
 • Ardeleanu, George – N. Steinhardt şi paradoxurile
  libertăţii. O perspectivă monografică [N. Steinhardt
  and the Paradoxes of Freedom. A Monographic Insight],
  Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, 531 pag.
 • Compagnon, Antoine – Antimodernii. De la
  Joseph de Maistre la Roland Barthes [The Antimoderns.
  From Joseph de Maistre to Roland Barthes], Editura
  Art, Bucureşti, 2009, 583 pag.
 • Evdokimov, Paul – Vârstele vieţii spirituale. De la
  părinţii pustiei până în zilele noastre [Ages of the
 • Spiritual Life. From Fathers of the Desert to Our Days],
  Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, 242 pag.
 • La Bruyère, Jean de – Caracterele sau moravurile
  acestui veac [The Characters or The Mores of This
  Century], vol. II, Editura pentru Literatură,
  Bucureşti, 1968.
 • Mureşan, Adrian – Hristos nu trage cu ochiul. N.
  Steinhardt & Generaţia ‘27 [Christ Doesn’t Peek. N.
  Steinhardt and Generation ‘27], Editura Limes, Cluj-
  Napoca, 2006.
 • Petroşel, Daniela – Retorica parodiei [Rhetoric of
  Parody], Ideea Europeană, Bucureşti, 2006, 279 pag.
 • Pruteanu, George – „Steinhardt, demon jucăuş”
  [“Steinhardt, A Playful Demon”], în Dilema, nr. 163,
  23 februarie 1996.
 • Sângeorzan, Zaharia – Monahul de Rohia, N.
  Steinhardt răspunde la 365 de întrebări incomode [The
  Monk of Rohia, N. Steinhardt Answers to 365 Delicate
  Questions], Editura Revistei Literatorul, 1992.
 • Steinhardt, Nicolae – Prin alţii spre sine. Eseuri
  vechi şi noi [Through Others to Self. Essays, Old and
  New], Bucureşti, Editura Eminescu, „Biblioteca
  Eminescu”, Bucureşti, 1988, 295 pag.
 • Steinhardt, Nicolae – În genul… tinerilor [In the
  Manner of… Youths], ediţie anastatică, Editura Pan,
  Bucureşti, 1993; În genul lui Cioran, Noica, Eliade…/
  In the Manner of Cioran, Noica, Eliade, Editura
  Humanitas, Bucureşti, 1996; În genul… tinerilor/ In
  the Manner of… Youth, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
 • Steinhardt, Nicolae – Cartea împărtăşirii [The
  Book of Confession], Biblioteca Apostrof, Cluj-
  Napoca, 1995, 154 pag.
 • Steinhardt, Nicolae – Între lumi. Convorbiri cu
  Nicolae Băciuţ [Between Worlds. Dialogue with Nicolae
  Baciut], Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 128 pag.
  Steinhardt, Nicolae – Eseu romanţat asupra
  neizbânzii [Romanced Essay about Failure], Iaşi,
  Editura Timpul, 2004, 99 pag.
 • Steinhardt, Nicolae, Primejdia mărturisirii.
  Convorbirile de la Rohia [The Danger of Confession.
  Dialogues in Rohia], Editura Polirom, Iaşi, 2009, 276
  pag.
 • Vattimo, Gianni – Gândirea slabă [Weak
  Thought], Editura Pontica, Constanţa, 1998, 238 pag.
 • Vulcănescu, Mircea – „Puncte de reper”
  [“Landmarks”], în Criterion. Revistă de arte, literatură,
  filosofie, Anul I, nr. 5, 15 decembrie 1934.
 • Vulcănescu, Mircea – „Generaţie” [“Generation”],
  în Criterion, nr. 3-4, 15 noiembrie – 1 decembrie
  1934, pp. 3-6.
 • *** Caietele de la Rohia. N. Steinhardt în interviuri
  şi corespondenţă [The Books of Rohia. N. Steinhardt in
  Dialogues and Letters], vol. III, Editura Helvetica,
  Baia-Mare, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIȚI