Acasă Articole RTR New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I)

New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I)

448
Rezumat

New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies (I)

This article introduces the first part of the New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies collective work that Revista Transilvania has set to publish in order to get a better picture on contemporary local literary research. Emanuel Modoc and Ștefan Baghiu argue that there is a paradigm shift at the beginning of the 2000s in Romanian literary theory and literary criticism that has its effects on today’s literary research, and describe the use of quantitative methods, World Literature concepts and transnational studies perspectives in several new research published by young scholars such as Emanuel Modoc, Daiana Gărdan, Ovio Olaru and Snejana Ung.

Keywords: Romanian contemporary literary studies, new paradigms

Bibliografie

Borza, Cosmin. Marin Sorescu. Singur printre canonici / Marin Sorescu. Alone Among the Canonized. București: Art, 2014.
Cernat, Paul. Avangarda românească și complexul periferiei / The Romanian Avant-garde and the Periphery Complex. București: Cartea Românească, 2007.
Dumitru, Teodora. Modernitatea politică și literară în gândirea lui E. Lovinescu / Political and Literary Modernity in E. Lovinescu’s Thought. București: Muzeul Literaturii Române, 2016.
Gârdan, Daiana. “Novels as Big Data. A Genre-Centric Approach to the Romanian Novel (1900-1940)”. Transilvania, 5-6 (2019).
Goldiș, Alex. Critica în tranșee: de la realismul socialist la autonomia esteticului / Critics in the Trenches: from Socialist Realism to Aesthetic Autonomy. București: Cartea Românească, 2011.
Iovănel, Mihai. Evreul improbabil: Mihail Sebastian, o monografie ideologică / The Improbable Jew: Mihail Sebastian, an Ideological Monograph. București: Cartea Românească, 2012.
Lăcătuș, Adrian. Modernitatea conservatoare / The Conservative Modernity. Brașov: Universitatea Transilvania, 2009.
Martin, Mircea, Moraru, Christian, Terian, Andrei (Eds.). Romanian Literature as World Literature. New York: Bloomsbury, 2018.
Matei, Alexandru. Ultimele zile din viața literaturii / The Last Days of the Life of Literature. București: Cartea Românească, 2008.
Mironescu, Andreea. Afacerea clasicilor. Paul Zarifopol și critica modernității / The Affairs of the Classics. Paul Zarifopol and the Critique of Modernity. București: Tracus Arte, 2014.
Mironescu, Doris. Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei / The Life of M. Blecher. Against Biography. Iași: Timpul, 2011.
Modoc, Emanuel. “Configurations of Transnationalism in East-Central European Avant-Gardes”. Transilvania, 5-6 (2019).
Neagoe, George. Asul de pică: Ștefan Aug. Doinaș / The Ace of Spades: Ștefan Aug. Doinaș. București: Cartea Românească, 2013.
Olaru, Ovio. “What is Digital Humanities and What’s It Doing in Romanian Departments?”. Transilvania, 5-6 (2019).
Stan, Adriana. “Surse, resurse și burse”. Vatra, 11-12, 2014, pp. 69-71.
Stan, Adriana. Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului în România / The Linguistic Bastion. A Comparative History of Structuralism in Romania. București: Muzeul Literaturii Române, 2017.
Terian, Andrei. Critica de export / Export Criticism. București : Muzeul Literaturii Române, 2013.
Terian, Andrei. G. Călinescu. A cincea esență / G. Călinescu. The Fifth Essence. București: Cartea Românească, 2009.
Tudurachi, Adrian. Destinul precar al ideilor literare / The Precarious Fate of Literary Concepts. Cluj-Napoca: Limes, 2006.
Turcuș, Claudiu. “Ce s-a întâmplat (în ultimii 10 ani) cu literatura tânără. Note pe marginea unor cărți”/ “What happened (in the last 10 years) to the young literature. Notes on a few books”. In Goldiș, Alex (Ed.). “Bilanțul douămiismului”/ “Report on the Literature of the 2000s”. Vatra, 3, 2019.
Ung, Snejana. “The Literature About the Former Yugoslavia in the Paradigm of World Literature”. Transilvania, 5-6 (2019).
Ungureanu, Delia. From Paris to Tlön: Surrealism as World, New York: Bloomsbury, 2017.
Ursa, Mihaela. Scriitopia sau ficționalizarea subiectului auctorial în discursul teoretic / Scriitopia or the Fictionalization of the Authorial Subject in the Theoretical Discourse. Cluj-Napoca: Dacia, 2005.
Vancu, Radu. Mircea Ivănescu. Poezia discreției absolute / Mircea Ivănescu. The Poetry of Absolute Discretion. București: Vinea, 2007.
Varga, Dragoș. Radu Stanca: sentimentul estetic al ființei / Radu Stanca: The Aesthetic Sentiment of Being. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2005.

DISTRIBUIȚI