Acasă Articole RTR Monumentul funerar în Țara Românească – discurs narativ și efigie

Monumentul funerar în Țara Românească – discurs narativ și efigie

384
Rezumat

Funeral Moments in Wallachia – Narrative Discourse and Effigy

Medieval and pre-modern charters and chronicles detail the conjunctions in which the pious attitude and action taken through liturgical service and prayers of the living become premises for the redemption of the deceased’s souls. These testimonies reveal that the perpetuation of devotion was ensured by funerary monuments by means of both image and text, which preserve the pious deeds of the dead in the memory of posterity. Many questions arise with reference to the relationship between the inscription and the iconography of the burial monument, the ways of legitimating memory through funeral and commemorative inscriptions, the typology and the function of the memorial monument. The study addresses the image and the text of the eulogium of funeral slabs in 16th century Wallachia that can be addressed and elucidated not only by analyzing the epigraphical form, or the iconography of the burial monument, but also by the detecting the relationship between the monument’s text and its iconographic image.

Keywords: Funerary monument, epigraphy, iconography, Neagoe Basarab, Radu de la Afumați, Albul Golescu, Stroe Buzescu

Bibliografie

Ioan Albu, Memoria epigrafică în Europa Centrală și de Sud-Est (evul mediu și epoca premodernă) / Epigraphic Memory in Centrale and South-Eastern Europe (Middle Ages and Pre-Modernily), (Sibiu, 2014).
Constantin Bălan, Mânăstirea Dealu / Dealu Monastery, (ed. II) (București, 1968).
Victor Brătulescu, Frescele din biserica lui Neagoe dela Argeș / Frescos from the Curch of Neagoe in Argeș (București, 1942).
Victor Brătulescu, „Inscripții din biserici: Inscripțiile pietrelor de mormânt dela Biserica Sf. Nicolae din Scheii Brașovului”, în: Studii teologice: Revista facultăților de teologie din Patriarhia Română / ”Inscriptions from Churches: The Funeral Inscriptions from St. Nicholas Church in Scheii Brașovului”, 1952, nr. 9-10, 610-618.
Pavel Chihaia, De la Negru Vodă la Neagoe Basarab, Interferenţe literar‑artistice în cultura românească a evului de mijloc / From Negru Vodă to Neagoe Basarab, Literary and Artistic Interferences in Romanian Culture during the Middle Age, (Bucureşti, 1976).
Documente privind istoria României, veacul XVII, B. Țara Românească, vol. I (1601-1610), (București, 1951).
Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, volumul VII (1571-1575), (București, 1988).
Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României / Inscriptions from Romanian Churches, I (București, 1905).
Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova, a. 1324-1881, I, secolele XIV-XVI / The Critical Cronology of Wallachian and Moldavian Princes, 1324-1881, I, 14th to 16th Centuries, (București, 2001).
Stefano Riccioni, „L’Epiconografia: l’opera d’arte come sintesi visiva di scrittura e immagine », dans Medioevo”, în: Arte e storia, X Convegno internazionale di studi, AISAME, Parma, 18-22/09/2007, a cura di A.C. Quintavalle (Milano 2008), 465-480.
Stefano Riccioni, „Épiconographie de l’art roman en France et en Italie (Bourgogne/Latium). L’art médiéval en tant que discours visuel et la naissance d’un nouveau langage”, în: Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 12 | 2008. URL : http://cem.revues.org/7132 ; DOI : 10.4000/cem.7132.
Stefano Riccioni, „The Word in the Image: an Epiconographic Analysis od Reformed Mosaics in Rome (Twelth-century)”, în: Inscriptions in Liturgical Spaces, ed. K.B. Aavitsland, T.K. Seim (Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, vol. XXIV, n.s. 10), (Roma, 2011), 86-137Nicolae Stoicescu, Radu de la Afumați (1522-1529), (București, 1983).
Ion D. Traianescu, „Schitul Stănești (Vâlcea)”, în: BCMI IV (1911), 13-23.

DISTRIBUIȚI