Acasă Articole RTR Monografia Drăgușului și contextul ei

Monografia Drăgușului și contextul ei

439
Rezumat

Drăguș Monography and its Context

This article outlines the collective research campaign in the village of Drăguș (Făgăraș county) from 1929. The 5 campaigns of sociological monograph led by Professor Dimitrie Gusti were held during a year of radical government change in Romania. The author proposes for the first time an analysis of the influence of the political context. It is not limited to 1929, but it studies the influence of politics in the field of research in the next ten years, while complementary sociological investigations in Drăguș continued.

Keywords: Drăguș village, Dimitrie Gusti, sociological monograph, political context, regional sociology, the 14th International Congress of Sociology in Bucharest.

Bibliografie

Butoi, Ionuț. “Există un curent monografist în cadrul tinerei generaţii interbelice” [There is a Monograph Movement within the Young Inter-war Generation]. Sociologie Românească, nr. 2 (2012).
Butoi, Ionuț. Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului romanesc [Mircea Vulcănescu. A Micro-History of the Romanian Interwar Era]. Bucharest: Eikon, 2015.
Gusti, Dimitrie, et al. Cornova 1931. Edited by Marin Diaconu and Vasile Șoimaru. Chișinău: Editura Qvant, 2011.
Golopenția, Anton. Rapsodia epistolară [Epistolary Rapsody] vol. II. Edited by Sanda Golopenția. Bucharest: Editura Enciclopedică. 2012.
Herseni, Traian. “Șapte ani de cercetări monografice” [Seven Years of Monographic Research]. Arhiva pentru Știință și Reformă Socială, nr. X.1-4 (1932).
Herseni, Traian. Teoria monografiei sociologice [Theory of the Sociological Monograph]. Bucharest: Institutul Social Român, 1934.
Rostás, Zoltan. Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl [Monograph as Utopia. Interviews with Henri H. Stahl]. Bucharest: Editura Paideia, 2000.
Rostás, Zoltan. Sala luminoasă. Primii monografiști ai Școlii gustiene [The Luminous Hall. The first monographs of the Gustian School]. Bucharest: Editura Paideia, 2003.
Rostás, Zoltan. Atelierul gustian. O abordare organizațională [The Gustian workshop. An Organizational Approach]. Bucharest: Tritonic, 2005.
Rostás, Zoltan. “A fost Dimitrie Gusti (doar) tehnician în guvernul țărănist?” [Was Dimitrie Gusti (only) a Technician in the Peasant Government?]. Sociologie Românescă, XII.1-2 (2014).
Rostás, Zoltan. “Formarea și prima criză a Școlil Sociologice de la București” [The Formation and the First Crisis of the Sociological School in Bucharest]. In Alma Mater in derivă, ed. I. Năstase-Matei and Zoltan Rostás. Cluj-Napoca: Școala Ardeleană, 2016.
Stahl, Henri H. Amintiri si gânduri din vechea școală a „monografiilor sociologice” [Memories and Thoughts from the Old School of “Sociological Monographs”]. Bucharest: Editura Minerva, 1981.
Stahl, Henri H. Nerej. Un village d’une région archaique, vols. I-III. Bucharest: Institut de Sciences Sociales de Roumanie, 1939.
Stahl, Henri H. “Școala monografiei sociologice” [School of sociological monographs], in Arhivă pentru Știința și Reforma Socială 1-4/1936.Omagiu profesorului D. Gusti, XXV ani de învățământ universitar (1910-1935), vol. II. Bucharest: Editura Institutului Social Român., 1936.
Stahl, Henri H., Tehnica monografiei sociologice [The Technique of the Sociological Monograph]. Bucharest: Editura Institutului Social Român, 1934.
Văcărescu, T.-E. Femeile în cercetare sociologică și intervenție socială din România în anii 1920-1930 [Women in Sociological Research and Social Intervention in Romania in 1920-1930]. PhD thesis, University of Bucharest, 2010.

DISTRIBUIȚI