Acasă Articole RTR Monica Borș, Nume proprii, creativitate lexicală şi canale de desene animate

Monica Borș, Nume proprii, creativitate lexicală şi canale de desene animate

510
Rezumat

Proper Names, Lexical Creativity and Cartoon Channels

The present study continues the author’s long-standing interest in the exploration of the linguistical features specific to the translation of cartoon series into Romanian. In the following pages, the attention is focused on the topic of the translation of cartoons’ proper names into Romanian. From toponyms to commercials and character names, the author discusses thoroughly the surprising and mostly non-normative forms which English names take into Romanian version.
Keywords: language sciences, sociocultural linguistics, proper names theories, translation in cartoons, onomastics in cartoons

Bibliografie
  • Coşeriu, Eugeniu. Pluralul numelor proprii / Plural of Proper Names. In: Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii / Theory of Language and General Linguistics. Five Studies. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004.
  • Ignat, Mihai, Onomastica în romanul românesc / Onomastics in Romanian Novel, Braşov, Editura Universităţii din Braşov, 2009.
  • Istrate, Mariana, Numele propriu în textul narativ / Proper Name in the Narrative Text, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2000, p. 58.
  • Mihăilă, Ecaterina, Despre geneza şi funcţia numelor proprii / On the Genesis and Function of Proper Names, in Limba română, year 27, no. 3/1978.
  • Studii de onomastică / Studies on Onomastics, II, 1981, Cluj-Napoca, Babeş-Bolyai University.
  • Vlad, Carmen, Tămâian, Emma, Numele proprii în dimensiunea sintactică a textului poetic / Proper Names in the Syntactic Dimension of the Poetic Text, in Cercetări de lingvistică, XXXV, 1990, NR.2/1990.
DISTRIBUIȚI