Acasă Articole RTR Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale: Drama between Illusion and Truth

Mircea A. Diaconu, I.L. Caragiale: Drama between Illusion and Truth

535
Rezumat

I. L. Caragiale: Drama Between Illusion and Truth

The present study, part of a wider research project, aims at reinterpreting I.L. Caragiale’s drama – both his comedies and tragedies – from a non-mimetic perspective. Centering on the idea of the labyrinth, Caragiale’s drama outlines a space for searching signs that establish the synonymity of reality and truth. Created by a mauvais demiurge author in a space of illusion, the characters from Caragiale’s drama,  produce their own worlds empty of meaning, but with a strong effect of reality.

Keywords: I. L. Caragiale, empty reality, illusory worlds, author

Bibliografie

I

 • I.L.CARAGIALE, OPERE I. Proza literară ( The Complete Works of I.L. Caragiale), Ed. Stancu Ilin, Nicolae Bârna and Constantin Hârlav, Preface by Eugen Simion, The Romanian Academy, Bucharest: Univers enciclopedic, 2000

II.

 • BOLDEA, IULIAN, Faţa  şi reversul textului (I.L.Caragaile şi Mateiu I. Caragiale) (The Face and Reverse of Text. I.L. Caragiale and Mateiu I. Caragiale), Târgu Mureş: Ardealul, 1998
 • CĂLINESCU, ALEXANDRU, Caragiale sau vîrsta modernă a literaturii (Caragiale or the Modern Age of Literature), Second edition, Preface by Ion Vlad, Iaşi: Institutul European, 2000
 • CĂPUŞAN, MARIA VODĂ, Caragiale?, Cluj Napoca: Dacia, 2002
 • FANACHE, V .,Caragiale, Second edition, Cluj Napoca: Dacia, 1997
 • GEORGE, ALEXANDRU, Caragiale. Glose, dispute, analize (Caragiale. Glosses, Disputes, Analyses), Bucharest: Romanian Cultural Foundation, 1996
 • PAPADIMA, LIVIU,  Caragiale, fireşte (Caragiale, Naturally), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucharest: Romanian Cultural Foundation, 1999
 • TOMUŞ, MIRCEA, Opera lui I.L.Caragiale ( I.L. Caragiale’s Work ), vol. 1, Bucharest: Minerva, 1977
 • TOMUŞ, MIRCEA, Teatrul lui Caragiale dincolo de mimesis (Caragiale’s Plays beyond Mimesis), Cluj Napoca: Dacia, 2002
 • TOMUŞ, MIRCEA, Caragiale după Caragiale (Caragiale after Caragiale), Sibiu: Media Concept, 2004
 • VARTIC, ION, Clanul Caragiale (The Caragiale Clan), Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 2002 

Selected Publications:

 • Poezia de la Gândirea (The Gândirea Poetry), Editura Didactică şi Pedagogică, col. Akademos,1997.
 • Mircea Streinul. Viaţa şi opera (Mircea Streinul: Life and Work), Preface by Constantin Ciopraga, Editura Institutul Bucovina-Basarabia, Rădăuţi, 1998, I.S.B.N. 973-98224-1-x
 • Instantanee critice ( Critical Instants), Editura Moldova, Iaşi, 1998, I.S.B.N. 973-572-118-x
 • Mişcarea Iconar. Literatură şi politică în Bucovina anilor ’30 (The Iconar Movement. Literature and Politics in the Bucovina of the 1930s), Romanian Academy, Editura Timpul, Iaşi, 1999 [Ph.D Thesis], I.S.B.N. 973-9210-87-2.
 • Feţele poeziei. Fragmente critice (The Facets of Poetry. Critical Fragments), Editura Junimea, Iaşi, 1999, I.S.B.N. 973-37-0486-5.
 • Cezar Baltag. Monografie (Cezar Baltag. Monograph), Editura Aula, Braşov, 2000, I.S.B.N. 973-99520-5-4.
 • Constantin Ciopraga – `85 (Edition), Editura Universităţii, Suceava, 2001, I.S.B.N. 973-8293-34-0.
 • Poezia postmodernă (Postmodern Poetry), Editura Aula, Braşov, 2002. I.S.B.N  973-8206-56-1.
 • Ion Creangă. Nonconformism şi gratuitate (Ion Creangă. Nonconformity and Gratuitousness), Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002, I.S.B.N. 973-35-1510-0.
 • Studii şi documente bucovinene (Studies and Documents from Bucovina), Editura Timpul, Iaşi, 2004, I.S.B.N. 973-612-128-3.
 • La sud de Dumnezeu. Exerciţii de luciditate (To the South in Relation to God. Exercises of Lucidity), Editura Paralela 45, Piteşti, 2005, I.S.B.N. 973-697-404-9.
 • Atelierele poeziei (Poetry Workshops), Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, Bucharest, 2005, I.S.B.N. 821.135.1.09.-1
 • Calistrat Hogaş – eseu monographic (Calistrat Hogaş –Monographic Essay), Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2007, ISBN 978-973-7799-32-6
 • Cui i-e frică de Emil Cioran? Cioran străinul (Who is Afraid of Emil Cioran? Cioran the Stranger), Editura Cartea Românească, Bucharest, 2008, I.S.B.N. 978-973-23-1954-3
 • Poezia de la Gândirea (The Gândirea Poetry), Ideea europeană, Second edition, Complete Editions Collection, Bucharest, 2008, 202p, ISBN 973-1925-01-5.
DISTRIBUIȚI