Acasă Articole RTR Mihai Iliev, „ASTRA”: Regionala Basarabiei (partea a II-a)

Mihai Iliev, „ASTRA”: Regionala Basarabiei (partea a II-a)

496
Rezumat

v“ASTRA”. The Bessarabian Regional Committee (1924-1935)

The reintegration of Bessarabia in the Romanian political system generated the return of the intellectuals living outside the country’s borders, on the left bank of the Prut River to the national spiritual sources. Released from external constraints, the provincial Romanian thinkers, scientists, literates and artists were able to fully manifest themselves on the national and European cultural arena. The cultural associations represented at the time an effective tool for disseminating the innovative ideas of the political and intellectual elite. They promoted and preserved national cultural values, spread modernizing ideas and democratic principles of social organization. This article discusses the evolution of the Bessarabian Regional Committee within the Transylvanian Association for Romanian Literature and the Culture of the Romanian People (“Astra”) in the interwar period. The paper presents the contribution of Transylvanian and Bessarabian intellectuals to the spiritual growth of the Romanians living in the area between the Prut and Nistru Rivers, the methods they applied and the challenges they faced in the process of attaining their set goals.
Keywords: ASTRA, cultural societies, associations, Bessarabia, interwar period

Bibliografie
 • Lucrări speciale:
 • Calendarul Naţional 2001/ The National Calendar, director general Alexe Rău, Chişinău, Editura Litera, 2001
 • Corbu, Haralambie, O vatră de lumină: „Astra” basarabeană/ A hearth of light: Bessarabian „Astra”. În: Moldova Suverană, 1991, nr. 246, p. 3; nr. 247, p. 3
 • Curchi, Lilia, Contribuţia lui Onisifor Ghibu la constituirea şi activitatea Astrei basarabene/ The Onisifor Ghibu contribution to the establishment and activity of Bessarabian Astra. În: Cugetul, 2002, nr. 2, p. 26-28
 • Ghibu, Onisifor, Trei ani pe frontul basarabean/ Three years on Bessarabian front, ediţie îngrijită de Marian Radu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996
 • Ghibu, Octavian, Pledez pentru reînfiinţarea «Astrei basarabene»/ I plead for reestablishment of «Bessarabian Astra», interviu cu prof. Octavian Ghibu, consemnare N. Josu. În: Literatura şi Arta, 1994, nr. 40, p. 4
 • Dumitrescu, Gabriela, Ioan Pelivan. Activitatea Astrei basarabene/ Ion Pelivan. The activity of Bessarabian „Astra”. În: Manuscriptum, 1992, nr. 1-4, p. 100-110
 • Lazăr, Traian D., O filă din trecutul Astrei/ A page from the Astra’s past. În: Revista română, 2010, nr. 1, p. 23, disponibil la adresa http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr59p23.pdf, accesat la 30.04.2013
 • Petrescu, Dragoş, Astra în Basarabia interbelică (III)/ Astra in interwar Bessarabia (III). În: Revista română, 1999, nr. 4, p. 10
 • Ştefan-Petrescu, Dragoş, Astra, stindard al culturii române în Basarabia (I)/ Astra, oriflamme of Romanian culture in Bessarabia. În: Revista română, 2012, nr. 4, disponibil la adresa web http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr70p19-22.pdf, accesat la accesat la 30.04.2013
 • Tanco, Teodor, „Astra” în Basarabia interbelică/ „Astra” in interwar Bessarabia. În: Literatura şi Arta, 1992, nr. 36, p. 3
 • Presă şi Periodice:
 • Literatura şi Arta/ Literature and Art (1995)
 • Luminătorul/ Enlightener (1926) Transilvania (1928-1929, 1932-1936)
 • Arhive:
 • R. Moldova, Arhiva Naţională, Fond Asociaţia culturală pentru lumina şi cultura poporului «Astra». Regionala Basarabiei. Corespondenţa cu căminul cultural «Astra» din comuna Copăceni, judeţul Bălţi/ Republic of Moldova, National Archives, Association for Romanian Literature and the Culture  of the Romanian People. Correspondence with the
  cultural center «Astra» from Copăceni village, Bălţi jurisdiction.
DISTRIBUIȚI