Acasă Articole RTR Maria Crângaci-Țiplic, Silviu Istrate Purece, Monede aparţinând secolelor XII-XIII descoperite în cimitirele...

Maria Crângaci-Țiplic, Silviu Istrate Purece, Monede aparţinând secolelor XII-XIII descoperite în cimitirele din jurul bisericilor situate în aria de colonizare săsească din sudul Transilvaniei

733
Rezumat

Coins Of The 12th And 13th Centuries Discovered In Churchyard Cemeteries From Southern Transylvania

The goal of the paper is to provide an inventory and an analysis of the coins discovered in archaeological excavation of churchyard cemeteries from southern Transylvania. The paper revealed the presence or absence of the deposit custom of the coins as obolus in some cemeteries. At this stage of research, in the churchyard cemeteries attributed to the Transylvanian Saxons were discovered 23 arpadian coins and 1 byzantine coin. What stands out is that on the one hand the coins from Geza II and Stephen III prevail in the graves of the 12th century and on the other hand the absence of the coins in the graves of the 13th century. The paper reviews the coins, which were discovered in the cemeteries from Drăuşeni, Feldioara and Sibiu, and offers a new interpretation.

Keywords: Coins, Graveyard, Transylvanian Saxon, the 12th and 13th Centuries

Bibliografie
 • Dudău, Oltea, Descoperiri monetare pe teritoriul oraşului Sibiu / Monetary discoveries on the territory of Sibiu’s city, in Monedă şi comerţ în sud-estul Europei / Coin and trade in south-eastern Europe, I, Sibiu, 2007, p. 220;
 • Dudău, Oltea et al., Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în Piaţa Mică din Sibiu în anul 2006 / Coins discovered during the archaeological research in Sibiu’s Small Square in 2006, in Monedă şi comerţ în sud-estul Europei / Coin and trade in south-eastern Europe, I, Sibiu, 2007, p. 208.
 • Dumitrache, Mariana, Cetatea sătească din Drăuşeni, jud. Braşov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 / The rural fortress in Drăușeni, Brașov county, an ensemble of medieval architecture. Archaeological research 1973-1977, in Cercetări arheologice / Archaeological research, III, 1979, p. 155-195.
 • Dumitrache, Mariana, Evoluţia cetăţii ţărăneşti de la Viscri, jud. Braşov, în lumina cercetărilor arheologice şi de arhitectură / The evolution of the peasant fortress at Viscri, Brașov county, in the perspective of archaeological and architectural research, in Cercetări arheologice / Archaeological research, IV, 1981, p. 253-284.
 • Heitel, Radu, Monumente medievale din Sebeş-Alba / Medieval monuments in Sebeș-Alba, Bucureşti, 1969.
 • Heitel, Radu, BOGDAN, Alexandru, Contribuţii la arheologia monumentelor transilvane. I. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în complexul medieval din Cricău (jud. Alba) / Contributions at the archeaology of Transylvanian monuments. I. The main results of the archaeological results performed at the medieval complex of Cricău (Alba county), in Apulum, VII, 1, 1968, p. 483-496.
 • Huszár, Lajos, Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, München, 1979.
 • Ioniţă, Adrian, Mormintele cu gropi antropomorfe din Transilvania şi relaţia lor cu primul val de colonizare germană / The tombs with anthropomorphical cavities in Transylvania and their relation with the first wave of German colonization, in Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII) / Interethnical relations in Transylvania (6th-13th centuries), coord. Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic, Bucureşti, 2005, p. 217-228.
 • Ioniţă, Adrian, Feldioara, com. Feldioara, jud. Braşov. Punct: Biserica evanghelică (sector B) / Feldioara, comm. Feldioara, Brașov county. Point: Evangelic church (sector B), in Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2006 / The chronicle of archaeological research in Romania. Campaign 2006, Bucureşti, 2007, p. 151-152.
 • Ioniţă, Adrian et al. Feldioara – Marienburg. Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes / Feldioara – Marienburg. Archaeological contributions at the history of Bârsa County. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes, Bucureşti, 2004.
 • Marcu, Daniela, Şantierul arheologic de la Drăuşeni / The archaeological site at Drăușeni, in Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice / The Bulletin of the National Committee of Historical Monuments, Ensembles, and Sites, no. 1-4, 1994, p. 19-24.
 • Marcu, Daniela, Biserica fortificată de la Drăuşeni, jud. Braşov / The fortified church in Drăușeni, Brașov county, in Arhitectura religioasă / Religious architecture, II, 2002, p. 41-78.
 • Marcu Istrate, Daniela, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică / Sibiu. Huet Square. Archaeological monograph, I-II, Alba Iulia 2007.
 • Pap, Francisc, Petrov, Gheorghe, Pinter, Zeno K., Descoperiri monetare în cetatea Orăştiei / Monetary discoveries in the city of Orăștie, in Sargetia, XXVII, 1, 1997-1998, p. 467-471.
 • Pinter, Zeno K., Petrov, Gheorghe, Cercetări arheologice la Orăştie (campania 1994) / Archaeological researches at Orăștie (campaign 1994), in Cronica cercetărilor arheologice / Chronicle of archaeological researches, Cluj Napoca, 1995 (http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=155).
 • Purece, Silviu Istrate, Tezaure antice refolosite în cimitirul medieval de la Feldioara (jud. Braşov) / Ancient treasuries reused in the medieval cemetery at Feldioara (Brașov county), in Terra Sebus, 5, 2013, in printing
 • Réthy, Ladislaus, Corpus Nummorum Ungariae, Graz, 1958.
 • Unger Emil, Magyar Éremhatározó I (1000-1540), Budapesta, 1997.
 • Velter, Ana-Maria, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul Carpatic, secolele V-XII / Transilvania in 5th -12th centuries. Political-historical and economical intepretations on the grounds of the monetary discoveries in the Carpathian basin, 5th – 12th centuries, Bucureşti, 2002.
DISTRIBUIȚI