Acasă Articole RTR Un Cioran pesimist şi optimist. Preferinţele sale filosofice

Un Cioran pesimist şi optimist. Preferinţele sale filosofice

837
Rezumat

Cioran’s Pessimistic and Optimistic Views. His Philosophical Preferences

Cioran is considered to be a representative of the Romanian existentialism, known as experientialism or trairism, with Christian and mystic connotations, taken over from Nae Ionescu. Existentialism matches with liberalism, due to the supremacy given both to the individual and to the individual freedom. The assumption of these prerogatives forms the foundation of experientialism. The trairism represents the Romanian formula and it is cultivated by the domestic political philosophy of the between war generation educated by Nae Ionescu, but it also absorbs a lot from the main points of the individual-based philosophy: Camus, Schopenhauer, Shestov, Nietzsche. In this article, we shall stop at the philosophical preferences of Cioran, those which meant a lot for his further evolution as a thinker. It is about an analysis of what Cioran took over from his preferred philosophers, of certain recurrent themes, of pessimistic and optimistic views in the writing of Cioran; of key importance are the influences of Spengler and Keyserling, especially
Spengler, who educated Cioran’s taste for nationalism.
Keywords: experientialism, individual-based philosophy, nationalism, the young generation, Nae Ionescu, Camus, Schopenhauer, Shestov, Nietzsche, Spengler, Keyserling

Bibliografie

1. Camus, A., Faţa şi reversul, Nunta, Mitul lui Sisif, Omul
revoltat, Vara, traducere realizată de către Irina Mavrodin,
Mihaela Simion, Modest Morariu, introducere de Irina
Mavrodin, Editura Rao, Bucureşti, 2006 (The Wrong Side and
the Right Side, Nuptials, The Myth of Sisyphus, The Rebel, The
Summer translation made by Irina Mavrodin, Mihaela Simion,
Modest Morariu, introduction by Irina Mavrodin, Rao
Publishing House, Bucharest, 2006).
2. Cioran, E., Schimbarea la faţă a României, Editura
Vremea, Bucureşti, 1936 (The Transfiguration of Romania,
Vremea Publishing House, Bucharest, 1936).
3. Cioran, E., Rvelaţiile durerii, ediţie îngrijită de Mariana
Vartic, Aurel Sasu, prefaţă de Dan C. Mihăilescu, Editura
Echinox, Cluj-Napoca, 1990 (The Disclosure of Pain, edition
guided by Mariana Vartic, Aurel Sasu, preface by Dan C.
Mihăilescu, Echinox Publishing House, Cluj-Napoca, 1990).
4. Cioran, E., Cartea amăgirilor, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991 (The Book of Deceit, Humanitas Publishing
House, Bucharest 1991).
5. Cioran, Singurătate şi destin, publicistică 1931 – 1944, cu
un cuvânt înainte al autorului, ediţie îngrijită de Marin
Diaconu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991 (Solitude and
Destiny, articles published between 1931-1944, foreword by the
author, edition made by Marin Diaconu, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 1991).
6. Cioran, E., Ţara mea, traducere din limba franceză de
către Gabriel Liiceanu, cu un cuvânt înainte de Simone Boue,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 (My Country, translation
from French by Gabriel Liiceanu, foreword by Simone Boue,
Humanitas Publishing House, Bucharest, 1996)
7. Cioran, E., Schimbarea la faţă a României, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2001 (The Transfiguration of Romania,
Humanitas Publishing House, Bucharest, 2001).
8. Cioran, E., Convorbiri cu Cioran, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2004 (Dialogues with Cioran, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 2004).
9. Cioran, E. Caiete I, 1957-1965, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2005 (Books, 1957-1965, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 2005)
10. Cioran, E, Caiete II, 1966-1968, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2005 (Books, 1966-1968, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 2005)
11. Cioran, E., Caiete III, 1969-1972, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2005 (Books, 1969-1972, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 2005)
12. Cioran, E., Pe culmile disperării, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2006 (The Peak of Desperation, Humanitas Publishing
House, Bucharest, 2006)
13. Keyserling, H., Analiza spectrală a Europei, traducere de
Victor Durnea, Institutul European, Iaşi, 1993 (The Spectral
Analysis of Europe, translation by Victor Durnea, Institutul
European, Publishing House, Iaşi, 1993)
14. Nietzsche, Fr., Ecce homo, traducere de Mircea Ivănescu,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994 (Ecce homo, translation by
Mircea Ivanescu, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 1994)
15. Nietzsche, Fr., Aşa grăit-a Zarathustra, introducere,
cronologie şi traducere de Ştefan Aug. Doinaş, selecţie şi
traducere de texte de Horia Stanca, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1994 (Thus Spoke Zarathustra, introduction,
chronology and translation by Ştefan Aug.Doinaş, selection and
texts translation by Horia Stanca, Humanitas Publishing
House, 1994)
16. Nietzsche, Fr., Genealogia moralei, traducere de Darie
Lăzărescu, preambul de Harald Hoffding, Editura Mediarex,
Bucureşti, 1999 (On the Genealogy of Morality, translation by
Darie Lăzărescu, foreword by Harald Hoffding, Mediarex
Publishing House, 1999)
17. Nietzsche, Fr., Călătorul şi umbra sa, traducere de
Otilia-Ioana Petre, Editura Antet, Bucureşti, 2000 (The Traveler
and its Shadow, translation by Otilia-Ioana Petre Antet
Publishing House, 2000)
18. Necula, I., Căderea după Cioran, Editura Fundaţiei
Culturale Ideea Europeană, 2005 (The Fall after Cioran,
Fundaţia Culturala Ideea Europeană Publishing House, 2005)
19. Schopenhauer, A., Lumea ca voinţă şi reprezentare,
traducere de Emilia Dolcu, Viorel Dumitraşcu, Gheorghe Puiu,
Editura Moldova, Iaşi, 1995 (The World as Will and
Representation, translation by Emilia Dolcu, Viorel
Dumitraşcu, Gheorghe Puiu, Moldova Publishing House, Iasi,
1995)
20. Spengler, O., Le déclin de l’Occident, tome I, traduit de
l’allemand par M. Tazerout, Editions Gallimard, 2007 (The
Decline of The West, volume I, translation from German by
Tazerout, Gallimard Publishing House, 2007)
21. Şestov, L., Filosofia tragediei, traducere din limba rusă de
Teodor Fotiade, studiu introductiv, tabel cronologic şi
biliografie de Ramona Fotiade, Editura Univers, Bucureşti,
1997 (The Philosophy of Tragedy, translation from Russian by
Teodor Fotiade, introductory study, chronological chart and
bibliography by Ramona Fotiade, Univers Publishing House,
Bucharest, 1997).

DISTRIBUIȚI