Acasă Articole RTR Configuraţia procesului educativ în Călimăneşti între anii 1965-1985. Consideraţii

Configuraţia procesului educativ în Călimăneşti între anii 1965-1985. Consideraţii

547
Rezumat

The configuration of the educational process in Călimăneşti between 1965-1985. Considerations

The object of this study is represented by the corpus of propagandistic literature serving the interests of the Communist Party. More precisely, the author is interested in the general methods of politicization of the literature taught in school, with a case study regarding the social pedagogy in Călimăneşti in the first years of the 1970s.
Analyzing the official school curricula and the contents of the children magazines such as „Cutezătorii” and „Minitehnicus”, the author oberves the hyper-technicist and anti-humanist tendencies of education, oriented towards the creation of the „new man”.
Keywords: Romanian communism, communist propaganda, communist education, Communist school curricula, Communist children magazines.

Bibliografie
 • Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Vâlcea / Romanian National Archives, Vâlcea County Direction, Fond PCR Călimăneşti, 1965-1985.
 • Arsenie 1964; Arsenie Nicolae, Agricultorii –mecanizatori bine pregătiţi. Raid prin şcolile profesionale de mecanici agricoli din regiunea Dobrogea /Agriculturists– well trained mechanizers. Raid through the professional schools of agricultural mechanics from the Dobrogea area, în „Scânteia Tineretului”, nr. 4606 din 8 martie 1964.
 • Arsenie, 1964; Arsenie Nicolae, La şcoala şantierului.Raidul nostru / At the school of the building yard. Our raid, în „Scânteia tineretului”, nr. 4837 din 1964.
 • Bazac, 1981; Dumitru Bazac, Idealul de viaţă al adolescentului / The adolescent’s life ideal, Editura Politică, Bucureşti, 1983.
 • Băieţelu, Bâsceanu, Matin, Mocanu, Năstăsescu, Otu,Prodan, Rotaru, 1984; Vasile Băieţelu, Dumitru Bâsceanu,George Marin, Vaile Mocanu, Victor Năstăsescu, Petre Otu, Costică Prodan, Jipa Rotaru, Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei / The preparation of the youth for defending the fatherland, Editura Militară, Bucureşti, 1984.
 • Bunescu, Mircescu, 1978; Coord. Vasile Bunescu,Mihai Mircescu, Pionierii şi progresul tehnico-ştiinţific contemporan / Pioneers and contemporary technicalscientificprogress, Editura Politică, Bucureşti, 1978.
 • Kideckel, 2006; David Kideckel, Colectivism şi singurătate în satele româneşti / Collectivism and loneliness in Romnian vilages, Polirom, Iaşi, 2006.
 • Konstantinov, Şabaeva, 1959; N.A. Konstantinov, M.F.Şabaeva, Istoria pedagogiei / History of pedagogy, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1959.
 • Iancu, 1982; Mihai Iancu, Elevi, să ne cunoaştem patria!/ Pupils, let’s meet our fatherland!, E.D.P., Bucureşti, 1982.
 • Manolescu, 2007; Ion Manolescu, Epoca de aur.Propaganda comunistă în şcoala primară. Clişeele manualelor (I) / The golden age. Communist propagandain elementary school. Handbooks clichés, în „ObservatorCultural” din 22.10. 2007.
 • Niţă, 1969; Petre Niţă, Treptele tinereţii / Stages of youth, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
 • ***, Bibliografie pedagogică / Pedagogical bibliography, 1969; Bibliografie pedagogică / Pedagogical bibliography 1963-1964, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti, 1969.
DISTRIBUIȚI